Články autora: archiv O. Hatlapatky

Ondřej Hatlapatka: Lidé potřebují vizi a jistotuTaké pro stáří!

thumbnail

Ředitel VIP poradenské kanceláře finančně poradenské společnosti Partners v Brně Ondřej Hatlapatka potvrzuje, že covidová zkušenost přinesla změny i v postojích lidí k financím. „Doba je efektivnější, mnoho procesů se zlepšilo, zjednodušilo. Hlavní ale je, že lidé začali sami aktivně víc přemýšlet nad tím, co dělat se svými penězi. Jak tvořit rezervu? Co pak s ní? Kam investovat, abychom své peníze ochránili před inflací? Jak si zajistit bohaté stáří? A my jim pomůžeme najít variantu, jak na to.“

Štítky Partners

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.