Příležitosti pro české firmy v Albánii, Kosovu a Černé Hoře

Text Veronika Grossová Publikováno

Energetika a těžba

Energetický sektor ve všech třech státech je ve špatném či málo rozvinutém stavu, a proto mají jednotlivé vlády v plánu investovat především do jeho modernizace a diverzifikace. Mezi priority se řadí také hledání způsobu využívání obnovitelných zdrojů energie a nastavování pravidel pro zvýšení energetické efektivity nově budovaných či rekonstruovaných budov. České firmy najdou uplatnění také v dodávce moderních těžebních technologií, které podpoří efektivní využití nerostných surovin, či v rámci zapojení do geologických průzkumů a revitalizace stávajících dolů.

Vodní a odpadové hospodářství

V souladu s přístupovými jednáními do EU plánují všechny státy v následujících deseti letech investovat do ochrany životního prostředí prostředky v řádech miliard eur. Země mají problémy se zpracováním pitné vody, jejím čištěním a také s regulací odpadních vod. České firmy mohou najít uplatnění při stavbě čističek vod či dodávkách technologií na údržbu kanalizace. Významný potenciál skýtá rovněž možnost zapojení se do plánů na revitalizaci a odstraňování skládek a dodávky moderních technologií pro zpracování odpadu.

Železniční infrastruktura

Rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Financování je často zajištěno z prostředků Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Kromě stavby koridorů samotných se české firmy mohou uplatnit také při dodávkách dopravní telematiky či bezpečnostních systémů vlakových stanic.

Text: Veronika Grossová

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 28.

Štítky Albánie, Kosovo, Černá Hora

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.