Články se štítkem: Albánie

Albánie: Přitahuje turisty i podnikatele

thumbnail

Albánie je jedinou zemí z regionu západního Balkánu, která nebyla součástí Jugoslávie. I přesto, že byla od 60. do 90. let 20. století komunistickým režimem silně izolována od ostatního světa, československé produkty tvořily po celou dobu významný podíl importu této země. Na albánských železničních tratích dodnes jezdí několik lokomotiv závodu ČKD. Po velikém propadu obchodní výměny během revolučních 90. let se vzájemné ekonomické vztahy začaly nově budovat na začátku nového tisíciletí.

Štítky Albánie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.