Hurá na zahraniční veletrhy a další akceExportéři mohou využít státní podpory

Publikováno

Turbulentní období posledních dvou let velmi zasáhlo jednu z nejdůležitějších oblastí propagace firem, a to veletržní sektor. Jakkoli prostředí internetu mohlo zastat mnoho funkcí při hledání nových obchodních partnerů, nenahraditelný osobní kontakt podnikatelé v době pandemie stejně toužebně vyhlíželi. Po částečném obnovení veletrhů v Evropě koncem roku 2021 se letos konečně otevírá další sezona, která by už neměla být ochuzená. Účast českých firem na některých z těchto veletržních akcí podpoří kromě dalších státních institucí i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podtext českého předsednictví v Radě EU bude samozřejmě tyto aktivity provázet.

Mise českých firem a akademických institucí v oboru nanotechnologií

Přelom března a dubna 2022

Belgie, Nizozemsko a Lucembursko

MPO účastnické subjekty finančně podpoří ze zdrojů Projektu ekonomické diplomacie (PROPED).


Konference Evropa jako kontinent pro udržitelný vodík

22. března 2022

Praha

Organizace akce se ujalo francouzské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s MPO. Jednání proběhnou ve dvou panelech, z nichž první bude zaměřený na význam zeleného vodíku jako klíčové technologie pro energetickou tranzici a druhý na strategii, financování, nástroje a harmonogram evropského přístupu k rozvoji zeleného vodíku.


EUROSATORY

13.–17. 6. 2022

Francie, Paříž

Veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu

České firmy se mohou zúčastnit s podporou MPO ČR.


EQUIP AUTO

18.–22. 10. 2022

Francie, Paříž, Expo Porte de Versailles

Veletrh automobilového průmyslu s účastí více než 1200 vystavovatelů

Možnost využít podporu MPO v rámci české oficiální účasti.


73. Mezinárodní astronautický kongres

18.–22. 9. 2022

Francie, Paříž

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Ministerstvem dopravy se ve společné české expozici představí 14 inovativních firem z oblasti kosmického průmyslu. Jejich účast bude finančně podpořena v rámci Projektu ekonomické diplomacie Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí. Význam této akce je podpořen skutečností, že od května 2021 funguje v Praze nová Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) zabývající se programem družicové komunikace. Tato synergie skýtá velký potenciál pro české inovativní firmy, které se mohou chopit příležitosti podílet se na vesmírných aktivitách.


SIMA

6.–10. 11. 2022

Francie, Paříž

Veletrh se stoletou tradicí, který se letos soustředí na techniku pro efektivní a udržitelné zemědělství.

Možnost využít podporu MPO v rámci české oficiální účasti.


Investiční seminář

Listopad 2022

Francie, Velvyslanectví ČR v Paříži

Akce přispěje ke zvýšení informovanosti potenciálních francouzských investorů z řad technologických firem či společností navázaných na výzkum investičního prostředí v ČR.

MPO seminář finančně podpoří ze zdrojů PROPED.


Na evropských veletržních akcích napříč sektory se letos očekává velký zájem odborné veřejnosti, a proto je pravý čas investovat do prezentace právě teď. Ačkoli jsou kapacity omezené, stále je možné se hlásit do programu českých oficiálních účastí a zviditelnit svou firmu v zahraničí.

Poznámka: Změna uvedených termínů je vyhrazena.

Zdroj: MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2022 na straně 42-43.

Štítky Veletrhy a akce v zahraničí, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.