Indonésie. Quo vadis, tygře?

Text Jaroslav Doleček Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Indonésie

Indonésie je nejen zemí mešit, koření a přírodních katastrof, ale také neuvěřitelné rozmanitosti a nekonečných paradoxů, která má dlouhou a bohatou historii, ale zejména velké ambice pro svůj budoucí rozvoj.

Ambiciózní budoucnost

Spolu s Filipínami, Malajsií a Thajskem patří Indonésie do druhé generace asijských tygrů. Jejich ekonomický růst začal v 70. letech 20. století a byl obdobný jako u první generace tygrů – Hongkongu, Jižní Koreje, Singapuru a Tchaj-wanu, avšak pomalejší. Navíc byl zpomalen asijskou finanční krizí a covidovou pandemií, i když v případě pandemické krize v důsledku nárůstu exportů klíčových komodit předčil hospodářský růst v roce 2021 očekávání ekonomů a v roce 2022 si indonéská ekonomika má dokonce polepšit o více než 5%.

Indonésie jako globální hráč

Země je bezpochyby vnímána jako regionální velmoc jihovýchodní Asie a důležité je pro nás to, že jí není cizí prosazovat iniciativy k posílení politické a bezpečnostní stability v regionu, aniž by se vymezovala nebo byla arbitrem mezi jinými mocnostmi, jako jsou například USA a Čína. V poslední době se profiluje jako zastánce demokratických principů a hodnot a jako progresivní lídr uskupení ASEAN.

Mimo to je Indonésie velmi úspěšná v boji proti pandemii covidu-19 a díky schopnosti udržet ji pod kontrolou bez úplného zastavení ekonomiky se zařadila mezi pět zemí světa, které byly v boji s ní nejúspěšnější.

Předsednictví G20: Zelená a modrá ekonomika

Indonésie se ujala letošního předsednictví G20 s mottem Recover Together, Recover Stronger a tematicky se soustřeďuje na zelenou a modrou ekonomiku. Prostřednictvím tohoto motta zve celý svět, aby spolupracoval, společně se zotavoval a udržitelně sílil. Indonéský prezident Joko Widodo, jehož popularita v zemi činí přes 70 %, zdůraznil, že Indonésie se stala první rozvojovou zemí v této předsednické roli, je také jediným reprezentantem zemí ASEAN v G20 a považuje se za přirozeného hlavního zastánce rozvojového světa v rámci této platformy.

Hlavními pilíři jejího předsednictví G20 jsou globální zdraví, udržitelná energetická transformace a taktéž transformace digitální.

Prostřednictvím těchto pilířů bude Indonésie i nadále zaujímat vedoucí postavení v zajišťování rovného přístupu k vakcínám proti covidu-19 a podporovat udržitelný a inkluzivní ekonomický rozvoj.

Přitom plánuje pokračovat ve zlepšování světové kolektivní kapacity při zajišťování sdílené prosperity mezi národy prostřednictvím různých reforem v oblasti globálního zdanění, silnější spolupráce v boji proti korupci, prohlubování financování infrastruktury a prosazování demokratičtější mezinárodní spolupráce.

Kde jsou příležitosti pro české firmy

Indonésie je pro Českou republiku jednou z klíčových partnerských zemí v regionu jihovýchodní Asie. Vzhledem k tomu, že máme bohatou minulost ekonomické spolupráce z dob Československa, sdílíme společné hodnoty demokracie, tolerance a lidských práv i porozumění významu mnohostranné spolupráce, existuje zde velký zájem o prohloubení našeho partnerství v řadě prioritních odvětví.

Nabízí se spolupráce v těchto oblastech:

• obranný průmysl a odkládaný a u nás dlouho očekávaný veletrh Indo Defence v listopadu tohoto roku,

• další angažovanost českých zdravotnických firem,

• obrovský rozmach start-upů s možností investic do nich,

• transfery technologií a know-how pro rozvoj infrastruktury,

• elektromobilita,

• kybernetická bezpečnost,

• účast českých firem při budování nového hlavního města Nusantara – „Města pro všechny“ či „Prvního udržitelného města planety“.

Dobří přátelé si pomáhají v nouzi

Navzdory nelehké pandemické situaci se v minulém roce podařilo uskutečnit dvě bilaterální návštěvy na vysoké úrovni spolu s podnikatelskými misemi.

V červnu Indonésii navštívil ministr životního prostředí Richard Brabec a v prosinci náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, který se jako jediný vysoký zahraniční představitel fyzicky zúčastnil Bali Democracy Forum a přednesl zde svůj projev.

Obě návštěvy měly velice pozitivní ohlas a indonéská strana nejvíce ocenila jejich načasování – proběhly totiž v době nouze, kterou byla doba pandemie. Česká republika se podle indonéské strany zachovala jako dobrý přítel.

Souběh našich dvou předsednictví v letošním roce je dalším důvodem a příležitostí pro zintenzivnění spolupráce a implementaci bilaterálních a multilaterálních projektů ať už na úrovní B2B nebo G2G.

Ta mimo jiné nabírá obrysy v rámci chystaných akcí CZ PRES EU, kdy by se měla v Indonésii v září uskutečnit Mezinárodní konference k ochraně životního prostředí.

Co závěrem?

Nedávno mi jeden indonéský kolega řekl: „Prosím, neberte nás jako Indonésii před třiceti lety. Naše země udělala za ta léta obrovský pokrok a je již někde jinde.“

A má pravdu. Mohu tak usuzovat i za krátkou dobu svého působení zde. Neměla by být vnímána jen podle kauzy palmového oleje nebo vypalování lesů, ale zejména podle úrovně své demokracie, ekonomického růstu a s ním spojených příležitostí, výše vnitropolitické stability a hlavně svého působení v regionu i mimo něj. A to Indonésie jasně ukázala apelem na dodržování Charty OSN, plněním závazků na COP 26, svými aktivitami v rámci PRES G20 a vůbec svým rostoucím významem nejen v zemích ASEAN a Indo-Pacifiku, ale i na celém světě.

Vše nasvědčuje tomu, že spící asijský tygr se již probudil…

Text: Jaroslav Doleček

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 50-52.

Štítky Indonésie, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.