Příležitosti pro české firmy v Panamě

Text Martina Jeníčková Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Panama

Energetika a obnovitelné zdroje energie

Panama chce i nadále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Za perspektivní lze považovat vývozy malých energetických celků a energetických zařízení. Velkým projektem by měla být větrná elektrárna Tramontana Power v hodnotě 350 milionů USD. V plánu jsou rovněž projekty na výrobu elektřiny ze zemního plynu. Zahájením vývozu zkapalněného zemního plynu v kontejnerech do Ekvádoru rozbíhá Panama svůj plán zásobovat LNG celý region. Velké plány má země i se zeleným vodíkem, jehož využitím chce dosáhnout i dekarbonizace námořního sektoru.

Těžební průmysl

V Panamě vloni znatelně vzrostla těžba mědi (v řádu 80 % v roce 2021). Významnou roli v tomto nárůstu hraje zejména povrchový důl Cobre Panamá. Je spravován společností Minera Panamá, jejímž 80% vlastníkem je kanadská společnosti First Quantum. V roce 2021 se zpracovalo cca 80 mil. tun rudy na výrobu 331 000 tun mědi. Plánuje se zvýšení těžby na 100 mil. tun rudy ročně do konce roku 2023.

Zemědělství a potravinářství

V oblasti zemědělsko-potravinářského sektoru se mohou v Panamě uplatnit právě technologie, konkrétně je zde zájem například o využití dronů a digitalizaci zavlažování. V následujících sedmi letech soukromý sektor na tyto aktivity přispěje částkou 402 milionů USD a stát 155 milionů USD.

Zdravotnictví

Pandemie a omezený počet personálu podpořily vstup nových technologií i do oblasti zdravotnictví. Jedná se např. o mobilní aplikaci Telemedicina web. V zemi bude implementováno použití robotické chirurgie.

Infrastruktura a environment

České firmy by se mohly stát subdodavateli v infrastrukturních projektech. Jde třeba o budování metra či plánovanou obnovu elektrobusů v hlavním městě. Rozvíjena by měla být též silniční síť prakticky po celém území země. Stavba čtvrtého mostu přes Panamský průplav byla zahájena letos. V létě 2022 mají začít práce na novém vodohospodářském systému průplavu, který má zajistit dodávky pitné vody padesáti procentům populace žijícím v blízkosti povodí průplavu a dodání dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050. Zajímavé by mohly býti vývozy čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu.

ICT a telekomunikace

Země je latinskoamerickým lídrem v rozšiřování širokopásmového internetového připojení. Jejím cílem je dosáhnout 100% pokrytí internetem do roku 2028, do této doby by se též měla konsolidovat 5G síť. Rovněž vláda prochází digitální transformací a klade důraz na využívání technologických platforem vládních institucí. V bankovnictví je pak poptávka po IT a telekomunikačních řešeních na podporu využívání digitálních technologií, fintech, akvizic a fúzí.

Cestovní ruch

Tato oblast byla silně zasažena pandemií, avšak v současnosti dochází k její obnově a rozvoji. Na národní úrovni by mělo být investováno více než 776 milionů USD do projektů infrastruktury cestovního ruchu v šesti provinciích, v nichž se nacházejí destinace s největším potenciálem pro růst. Jde mimo jiné o energetické služby, pitnou vodu, silnice, doky, návštěvnická centra a stezky.

Text: Martina Jeníčková

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 23.

Štítky Panama

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.