Příležitosti pro české firmy v Kolumbii

Text Pavel Eichner Foto Barbora Hartmannová Publikováno
thumbnail Kolumbie

Environment

Země se potýká se špatnou kvalitou pitné i užitkové vody a nedostatečnou sítí moderních spaloven. Kvůli silné kontaminaci ovzduší ve velkých městech a náhlým klimatickým změnám se otevírá prostor pro inteligentní systém varování před živelními katastrofami.

Zdravotnictví

Kolumbijské zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni a zaujímá 22. místo na světě. Poptávku po speciálních přístrojích uspokojuje především dovoz. Boom zaznamenala zejména tzv. zdravotní turistika. Mezi priority současného ministra zdravotnictví patří tematika nepřenosných chorob, zvyšování kvality péče, prevence, screeningu a včasné léčby nebo také online vzdělávání. Pandemie odhalila propast v úrovni péče mezi velkými městy a odlehlými částmi země. Nabízí se tak šance pro telemedicínu, e-health a větší sdílení dat. S nedostatečným technickým vybavením se potýká obor rehabilitace. V posledních letech roste zájem o doplňky stravy, alternativní způsoby stravování, speciální bylinné čaje, produkty na posílení imunity a probiotika, která nejsou na místním trhu vůbec zastoupena. V současné době se nachází v různé fázi příprav a realizace sedm projektů výstavby nových nemocnic, z toho pět na území hlavního města.

Smart city

Kolumbie je podle OECD druhou nejlepší zemí na světě (po Jižní Koreji) v implementaci e-governmentu. Pokulhává však v ochraně uživatelů, regulaci digitálního prostředí, otázkách digitální identity, digitalizaci zdravotnictví a dostatečném pokrytí internetovými službami celého teritoria. Nejen tyto neduhy moderní společnosti by pomohly řešit inteligentní systémy tzv. chytrých měst. Velká kolumbijská města trápí zejména silná mobilita, přetížená doprava a vysoká ekologická stopa. Řidiči v Bogotě stráví ročně v dopravních zácpách průměrně 191 hodin, což je nejvíce na světě. Otevírá se tak prostor pro inteligentní řízení dopravy, identifikaci a následné automatické pokutování přestupků a řešení problémů s parkováním.

Letecký průmysl

Ve vybavení pohraničníků, národní policie a protidrogových jednotek nacházejí stále větší uplatnění drony a bezpilotní letadla. Konstantně roste trh s dopravními letadly. Podle Invest in Bogota místní aerolinky preferují menší letouny s užším trupem. Pozemní armáda průběžně inovuje ruské Mi-17, což vyžaduje dostatečné dodávky náhradních dílů. V současné době existuje sedmnáct projektů modernizace, rozšíření nebo budování nové letištní infrastruktury. Ve stadiu studie proveditelnosti se nachází projekt nového letiště El Dorado II, které by bylo kapacitně dostačující pro osobní i nákladní přepravu.

Text: Pavel Eichner

Foto: Barbora Hartmannová

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 25.

Štítky Kolumbie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.