Podnikatelé společně aneb Mise do Washingtonu a Chicaga

Text Petr Milata Foto archiv autora Publikováno
thumbnail USA

Většina z nás, kteří do Spojených států amerických necestujeme pravidelně, má obrázek o této velké zemi utvořený zejména ze sdělovacích prostředků a seriálů, jako jsou třeba House of Cards nebo Chicago Hope. Záměrně jsem vybral tyto dva seriály, jelikož jsem měl v červnu možnost se v rámci podnikatelské mise podívat do obou měst, kde se odehrávají.

Naše skupina téměř čtyř desítek exportérů byla velmi rozmanitá, od zástupců malých a středních podniků až po reprezentanty těch největších českých firem. Měli jsme možnost nahlédnout do inovačních hubů obrovských amerických korporací. Absolvovali jsme nespočet obchodních setkání, abychom se dozvěděli, jak nejlépe na americký trh proniknout. Mnoho českých firem totiž v USA již velmi úspěšně působí – a já věřím, že po této misi jich několik přibude.

I přes náročný pracovní program jsme si našli chvilku na objevování měst, která jsme navštívili. Washington pro mne nebyl nový, ačkoli při každé návštěvě odhalíte další a další zákoutí, o kterých jste do té doby neměli tušení. Chicago bylo pro mě velkou neznámou, ale velice jsem se na ně těšil. A to zejména kvůli těsnému provázání historie tohoto města s Českou republikou. Zde je nutné zmínit starostu Chicaga Antonína Josefa Čermáka, který se nesmazatelně zapsal do historie, ale také statisíce českých krajanů. Tím se Chicago stává jedním z nejlidnatějších „českých měst v zahraničí“. Setkání s místními Čechoameričany pro mě bylo jedním z nejsilnějších zážitků. A i když jsme nepotkali ani Kevina Spaceyho, ani doktory z Chicago Hope, cesta byla, zejména kvůli skvělé partě účastníků, nezapomenutelná.

Text: Petr Milata

Foto: archiv autora


Petr Milata je generálním ředitelem společnosti Beznoska, členem představenstva AMSP ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 38-29.

Štítky USA

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.