Itálie: Rovnýma nohama do 21. stoletíPrůmyslové srdce vyhlíží olympiádu

Text Žaneta Glosová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Itálie

Itálie se po druhé světové válce stala synonymem pro náročné turisty. Kromě prestižních značek automobilů, vyhlášeného kulinářství a vinařství však posílila i řada průmyslových oborů. Díky tomu se země se svým HDP řadí v rámci EU na třetí pozici za Německo a Francii.

Osmá největší ekonomika a desátý největší exportér světa patří mezi zakládající členy EU, eurozóny, OECD, G7 a G20. Ani Itálii se nevyhnula pandemie covidu, vysoké ceny energií a nejistota spojená s válkou na Ukrajině. Ke zmírnění negativních dopadů těchto vnějších vlivů země plánuje velkorysé investiční projekty do ekonomiky v rámci Národního plánu obnovy a odolnosti, k jejichž realizaci chce využít nejen vlastních finančních prostředků, ale hlavně zdrojů z fondu EU.

Italský vývoz v roce 2021 dosáhl rekordního objemu 516 miliard eur. Podle dat Italského národního statistického institutu (ISTAT) země loni zaznamenala návrat k předpandemickým hodnotám. Dočasný obrat souvisel s vládní podporou ekonomiky během pandemie ve výši přes 250 miliard eur.

Slibné oživení v loňském roce však zkomplikovaly dopady rusko-ukrajinské války a vysoké ceny energií. Inflační tlaky a nestabilita související s válkou brzdí spotřebu domácností a zpomalují resuscitaci sektoru služeb. Nové pobídky pro soukromý sektor z Národního plánu obnovy a odolnosti zmírňují některé negativní dopady nynější krize, jako je omezení dodávek energií a investiční nejistota. Vzhledem k tomu, že plyn tvoří 42 % celkové energetické spotřeby země, ohrožují budoucí vývoj ekonomiky nepredikovatelné ceny a potenciální problémy s dodávkami energií.

Plán obnovy a odolnosti

Italský kabinet v souladu s protikrizovou politikou EU koncipoval Národní plán obnovy a odolnosti, jehož cílem je oživení italského hospodářství po útlumu v důsledku pandemie a následných krizí. Tento ambiciózní projekt je financován částkou 209 miliard eur, které Itálie získala z Fondu obnovy EU. Strategickým cílem těchto opatření je zdvojnásobení tempa hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti o deset bodů.

V návaznosti na Národní plán obnovy a odolnosti je finančně podporováno sedm hlavních oblastí, jejichž vývoj by měl být pomocí těchto finančních prostředků akcelerován. Jedná se o oblasti „zelené ekonomiky“, ekologické transformace, udržitelné mobility, dopravní infrastruktury, smart cities, vzdělání a výzkumu, rovnosti příležitostí a sociální inkluze, zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, snížení nezaměstnanosti a potlačení rozdílů mezi severem a jihem. Jen do infrastruktury se má nainvestovat celkem 31,4 miliardy eur.

Rozvoj nových technologií

V Itálii se otevírá řada příležitostí pro podniky zaměřené na umělou inteligenci nebo blockchain. Italské ministerstvo hospodářského rozvoje usiluje o podporu investic v oblasti umělé inteligence. Připravuje pobídky pro firmy, které se chystají více investovat do informačních technologií a ve větší míře využívat umělé inteligence, blockchainu a internet věcí. Pomocí fondu pro rozvoj technologií, který je aktuálně financován částkou 40 miliard eur, chce Itálie motivovat firmy k využívání nových technologií a podpoře technologických inovací v nových nebo stávajících činnostech.

Vzhůru do Lombardie!

Industriální srdce Itálie – desetimilionová Lombardie. Nevelký severoitalský region na úpatí Alp, pod nimiž se nachází známé horské letovisko Bergamo. Hlavním městem regionu je Milán, světové centrum módy a designu. Geografickou polohou tvoří součást ekonomicky nejvyspělejší osy Evropy. Hrubý domácí produkt (HDP) regionu dosahuje 368 miliard eur a představuje asi 22 procent italského HDP.

V současné době v regionu již probíhají přípravy na významnou sportovní událost. V roce 2026 se mají v lombardském Bergamu uskutečnit zimní olympijské hry. Lokální vláda spatřuje v mezinárodním setkání sportovců z celého světa příležitost pro přerod regionu v moderní, inovativní a technologicky „chytré“ teritorium. Proto již investovala nemalé množství prostředků do rekonstrukce infrastruktury s využitím inovativních technologií.

Centrum investic a start-upů

Podnikání v Lombardii nese znaky dynamiky a region se dlouhodobě profiluje jako vyspělé mezinárodní inovativní, vývojové a technologické centrum. Je v něm registrováno bezmála 816 tisíc podniků (asi 16 procent z celkového počtu v Itálii).

Navzdory rozsáhlé deindustrializaci v průběhu 90. let je 34 procent pracovní síly stále zaměstnáno v průmyslu. Výrobnímu sektoru dominují mikro- a malé podniky seskupené do průmyslových oblastí a sítí. Lombardie patří mezi evropská teritoria charakteristická technologicky vyspělou produkcí. V high-tech výrobě pracuje 68 tisíc lidí, což z regionu činí v tomto ohledu pátý nejvýznamnější v Evropě.

V rámci podpory a rozvoje inovací byla v Lombardii zřízena platforma The Open Innovation Platform of Lombardy Region. Cílem jejích zakladatelů je vytvořit model regionální inovační politiky. Propojuje vedení regionu, akademickou sféru a firmy tak, aby se všichni účastníci mohli podílet na spoluvytváření budoucnosti a řízení strukturálních změn. Platforma vytváří nástroje na podporu inovačních ekosystémů, zde se pak otevírají možnosti pro zapojení firem z inovačního prostředí.

Dveře otevřené ke spolupráci

Vodohospodářství a smart cities patří mezi oblasti, do nichž bude lombardská vláda v nejbližší době velkoryse investovat. Lombardii totiž také zasáhly projevy klimatické změny v podobě sucha. Vzhledem k zastaralé vodohospodářské síti bojuje region až se čtyřicetiprocentními ztrátami užitkové vody. České firmy působící ve vodohospodářství by zde jistě našly uplatnění pro svá sofistikovaná řešení. Šance se otevírají také pro firmy, které nabízejí komplexní řešení v oblasti smart cities. Před místní vládou stojí naléhavé úkoly rovněž v energetice. V této souvislosti silně podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů a klade důraz na úsporná opatření. I zde může najít uplatnění řada řešení od našich firem. Vyspělý český sektor aerospace by si jistě našel cestu do podobných klastrů v Lombardii. Z dalších perspektivních oblastí pro uplatnění českého know-how bychom mohli jmenovat odvětví agroekonomiky, smart factory nebo mobility.

Česko podobně jako Lombardie s jejím silným automobilovým průmyslem stojí nyní před otázkou přechodu na elektromobilitu. V oblasti ekologizace průmyslu a mobility tak mohou podnikatelské subjekty sdílet vzájemně užitečné poznatky a zkušenosti.


U příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně navštívila Českou republiku delegace z Lombardie, kterou vedl státní tajemník Lombardie Gabriele Barucco. V rámci návštěvy se uskutečnilo hned několik schůzek jak na regionální, tak na ministerské úrovni. Obě strany projevily zájem o prohlubování vztahů mezi ČR a Lombardií, a to zejména v obchodní oblasti.


Text: Žaneta Glosová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2022 na straně 28-31.

Štítky Itálie, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.