Korejská republika: globální průmyslový lídr, který určuje trendy

Text Michal Stroka Foto Shutterstock a archiv M. Stroky Publikováno
thumbnail Jižní Korea

I přes vzdálenost osmi tisíc kilometrů se v posledních letech Korejská republika stala jedním z našich nejvýznamnějších obchodních partnerů a investorů. Korejská populární kultura, jídlo a průmyslový um se již silně zaryly i do našeho povědomí. Dnes těžko najdete českou domácnost, která by nevlastnila alespoň jeden produkt od korejských gigantů, jako je Samsung, LG anebo Hyundai. Objem vzájemného obchodu dosahující přes 120 miliard korun není ovšem to jediné, co nás sbližuje. Korea také patří mezi čtyři největší investory v České republice – a tento trend nadále jenom poroste.

Od paruk po roboty

Historie vzniku moderní Korejské republiky není příliš veselá a dodnes se nachází ve válečném konfliktu se Severní Koreou. Navzdory tomu se Jižní Korea za posledních 70 let vyšvihla mezi nejsilnější světové ekonomiky, které určují technologické trendy a pokrok v inovacích. Její zasloužené místo mezi nejúspěšnějšími asijskými tygry dodnes slouží jako učebnicový příklad pro rozvíjející se ekonomiky po celém světě, které se korejský úspěch snaží replikovat.

Cílená podpora vybraných průmyslových odvětví vytvořila ideální podmínky pro rychlý růst především elektrotechnických a strojírenských firem, které si brzy vytvořily dobré jméno a zapojily se do globálního trhu, kde konkurují i těm největším zahraničním hráčům. Dnes několik jednotlivých firem této padesátimilionové země vytváří ekonomické hodnoty a obraty, které jsou srovnatelné například s HDP celé České republiky.

Korejská prvenství

Po prudkém průmyslovém růstu dnes Korejská republika patří mezi nejdynamičtější ekonomiky na světě. S letošním odhadovaným HDP ve výši zhruba 1,8 bilionu dolarů se řadí na 10. místo mezi největší ekonomiky světa a na 4. místo v Asii. Zaměření na exportní a silně diverzifikovanou ekonomiku se projevuje i ve vývozu zboží a služeb z Jižní Koreje, který představoval 36,5 % HDP země.

I přes globální útlum během covidové pandemie korejská ekonomika vykázala jeden z nejrychlejších růstů mezi vyspělými zeměmi skupiny G20. Vyrovnaného růstu tamní trh dosáhl především díky posílení exportu, jemuž dominovaly polovodiče, petrochemické výrobky, biomedicína a elektrobaterie. Odolnost vůči výkyvům na světovém trhu prokázal i korejský automobilový a lodní průmysl, kterým se i přes výpadky v dodavatelských řetězcích podařilo dosáhnout 4. největšího exportu v historii Koreje díky velkému nárůstu poptávky po produktech s vysokou přidanou hodnotou.

Z geografických důvodů je největším korejským vývozním partnerem Čína, kam směřuje až čtvrtina veškerého vývozu zboží. Z politických a historických důvodů je na druhém místě USA s 15 % vývozu a poté EU s 10 %. Zbytek objemu tvoří především státy východní a jihovýchodní Asie.

Vztahy mezi Koreou a Evropskou unií sahají do roku 1963, kdy se Korejská republika následně stala vůbec první asijskou zemí, která podepsala s EU rámcové obchodní i partnerské dohody. Roku 2011 pak byla podepsána dohoda o volném obchodu, která završila liberalizaci obchodní výměny a výrazně pomohla s rozšířením nabídky zboží a služeb na obou trzích. Prohlubování spolupráce ovšem pokračuje i nadále – začátkem tohoto roku byla konečně potvrzena dohoda o zapojení Koreje do výzkumného programu Horizon Europe. I tady se Korea stane první asijskou zemí, která se zapojí do největšího evropského R&D programu a prohloubí svoji již tak excelentní vědeckou a výzkumnou infrastrukturu.

CzechInvest a Korejci v ČR

U nás se Korejci proslavili nejen televizemi a chytrými telefony, ale také díky významným investičním projektům, které v Česku realizovali. Korejské investice v ČR začaly narůstat zejména s příchodem společnosti Hyundai v roce 2006. Od té doby se realizovalo přes 40 korejských investičních projektů v hodnotě více než 70 miliard korun. Právě kvůli tomuto vysokému zájmu jsme v roce 2015 přímo v Soulu otevřeli kancelář CzechInvestu, která nabízí nejen kompletní konzultační služby pro korejské klienty a investory, ale také aktivně propaguje a prezentuje české investiční prostředí a výhody naší země s cílem nalákat další investiční projekty s vysokou přidanou hodnotou.

Doposud největší zahraniční investici v Česku odstartovala v roce 2006 korejská automobilka Hyundai, která u nás otevřela první evropský závod s velice dobrými výsledky produkce a prodeje. Série investičních projektů vyvrcholila roku 2008, kdy Hyundai odstartoval svou výrobu v moravskoslezských Nošovicích a Mošnově. Korejská automobilová společnost tímto do naší republiky přivedla nejen několik svých společností jako Hyundai Mobis, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Hyundai Steel Czech, ale také spoustu dalších menších korejských firem, které tvoří ucelený dodavatelský řetězec pro výrobu automobilů. Celý tento projekt tedy do kraje přinesl investici přesahující zhruba 1,5 miliardy eur a zasloužil se o vytvoření více než 10 tisíc nových pracovních míst v regionu, který mívá historicky jednu z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti u nás. Závod nyní vyrábí okolo 340 tisíc aut ročně, do své produkce aktivně zapojuje stále více českých firem a do budoucna plánuje přechod na nové technologie a další expanzi výroby.

Mezi další významné korejské investice patří žatecký závod na výrobu pneumatik společnosti Nexen Tire Europe. Příchod investora v roce 2016 odstartoval projekt za 910 milionů eur s plánem vytvořit přes 1500 nových pracovních pozic. Vyrábět začal již v roce 2019 a v současnosti stále probíhají plány na rozšíření výroby i R&D centra pro zapojení nejmodernějších výrobních technologií společnosti Nexen Tire, která investici u nás představuje jako vzorový příklad úspěšné expanze na evropský trh, již chce replikovat i pro další investiční záměry. Mezi známější korejské společnosti, které se u nás usídlily, patří také například kovozpracující Kiswire anebo strojírenská firma Doosan Bobcat, s jejímiž důvěrně známými „bobíky“ se potkal snad už každý z nás při stavbě domu, úpravě zahrady anebo při pracích a uzavírkách na silnicích.

Ani do budoucna to nevypadá, že by měl korejský zájem o investování do České republiky oslabovat. Naše výborná geografická pozice, kvalifikovaná pracovní síla a úspěšné projekty lákají stále další investory, kteří v nás vidí dobré a podobně smýšlející obchodní partnery. I přes utlumení globálních trhů kvůli nedávné krizi stále evidujeme vysoký počet nových korejských investičních poptávek a očekáváme jejich další růst.

Nejpoptávanějším průmyslovým odvětvím je zcela pochopitelně stále automobilový průmysl, v němž mají obě naše země silné zázemí a již dobře fungující historii spolupráce. Nové projekty ovšem už nemíří pouze sem, ale reflektují globální trendy nových technologií s vysokou přidanou hodnotou, jako je elektromobilita, bateriový průmysl nebo softwarová řešení řízení aut i dopravy pomocí umělé inteligence. K dalším oborům s rozjednanými projekty patří především energetika. Jedná se nejen o jadernou energetiku a výstavbu reaktorů, ale zvýšený zájem vidíme i o spolupráci na poli alternativních zdrojů elektrické energie, jako jsou například soláry anebo vodíkové technologie a jejich infrastruktura.

Co umíme nabídnout my

Důležitým aspektem česko-korejských vztahů je samozřejmě spolupráce mezi soukromými firmami a spolupráce vědecko-výzkumná. I tyto aktivity jsou podporovány kanceláří CzechInvest spolu se Zastupitelským úřadem ČR přímo v Soulu. Tradičně se jedná o průmyslová odvětví, která jsou silná v obou zemích a mají potenciál vytvářet vzájemně přínosné projekty. Specificky jde o inovativní výrobky a technologie v optice, laserech a nanotechnologiích. Tyto obory jsou v Koreji silně rozvinuté, jelikož moderní elektronika a strojírenství se bez nich již neobejde.

Mnohé české firmy a excelentní výzkumná centra nabízejí vlastní a unikátní technologická řešení, o něž korejské firmy stojí pro patentování nových produktů a jejich uvedení na trh. Tento rok se nám také povedlo úspěšně prezentovat české dronové společnosti, které vzešly z našeho silného leteckého průmyslu, jenž má u nás dlouhou historii s mezinárodním přesahem. Korejská strana projevila zájem o jejich technologie nejen pro komerční využití, ale také pro potřeby veřejných složek a armády. V neposlední řadě se můžeme pyšnit našimi dovednostmi na poli umělé inteligence, kde zaznamenáváme stále větší zájem korejských firem o naše řešení, především ve spojení se strojovým učením, rozpoznáváním textu a řeči a také v kyberbezpečnosti.

Český stánek na veletrhu Drone Show Korea 2024 navštívil také velvyslanec ČR v Koreji Ivan Jančárek a náměstek korejského ministerstva obrany (uprostřed)

Z vědecko-výzkumné spolupráce je vhodné vypíchnout dlouholetou spolupráci Technologické agentury ČR s korejskou výzkumnou institucí Korean Institute for Advancement of Technology a také Korean Energy Technology Evaluation and Planning, s nimiž se již pravidelně vyhlašují výzvy do programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2 a nově SIGMA.

Dále fungují aktivní memoranda například mezi ÚJV Řež a korejským Korea Atomic Energy Research Institute pro spolupráci v jaderné energetice anebo dohoda o porozumění mezi českou platformou HYTEP a korejskou agenturou H2Korea pro rozvoj vodíkové mobility a infrastruktury. V akademické sféře a v univerzitním prostředí pak existují desítky navázaných spoluprací a výzkumných i výměnných projektů. Na ministerské úrovni je hned několik dohod o blízké spolupráci například v oblasti smart cities a digitalizace nebo životního prostředí a jeho ochrany.

CzechTrade a obchodní příležitosti

Korea je velmi konzumní společnost, ve které je materiální bohatství jednotlivců bráno jako hlavní měřítko jejich úspěchu a společenského postavení. S ekonomickým úspěchem celé země zároveň silně roste kupní síla spotřebitelů, což se odráží ve zvýšené poptávce po kvalitních zahraničních produktech. Právě tady vidíme velké obchodní příležitosti pro české firmy, které mohou nabídnout alternativu k tradičním korejským komoditám.

Velice populární se tady stávají doplňky stravy, zdravá a specializovaná výživa, fitness, volnočasové aktivity, doplňky do domácnosti a další luxusní zboží, které již neodmyslitelně patří k modernímu městskému životu. Dalším silným trendem je pak trh s domácími mazlíčky a krmivem pro ně. Po loňském zákazu prodeje psího masa se v Koreji tento trh rychle rozrostl a majitelé především menších psů a koček teď stále více poptávají zahraniční produkty, od zdravého krmiva a hraček až po oblečení a kočárky pro zvířata.

Vzestupný trend vykazuje korejský trh s potřebami pro domácí mazlíčky. České firmy se vloni představily na veletrhu K-PET

Kancelář agentury CzechTrade v Soulu působí již pět let a aktivně zde pomáháme českým firmám najít vhodné korejské partnery pro distribuci jejich zboží. Pravidelně se účastníme exportních veletrhů se společným českým stánkem, kde prezentujeme české společnosti a jejich výrobky. Pomohli jsme takto firmám podnikajícím nejen v oblasti potřeb pro domácí mazlíčky, doplňků stravy a kosmetiky, ale například také ve strojírenství a zdravotní a záchranářské technice. Úspěchy jsme měli i v potravinářství s prodejem české pohanky.

Tipy pro vstup na korejský trh

Korea je vzdálený a rychle se měnící trh. Česká republika tady má sice dobré jméno s pár velmi dobře zaběhnutými produkty, ale i tak je třeba si nejdříve řádně zmapovat poptávku, současné trendy a možné překážky či jiná specifika při dovozu daného produktu. Korejská firemní kultura je stále silně hierarchická, takže je nezbytné dostat se ke správné osobě z vedení, která má rozhodovací kompetence. První dojem a osobní setkání, třeba během veletrhu, tedy hraje důležitou roli k vytvoření nezbytné důvěry pro možný obchod.

Angličtina je v Koreji rozšířená, ale úroveň znalosti je velice rozdílná a management firem většinou preferuje komunikaci v korejštině. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme zajistit si korejsky mluvícího partnera či prostředníka, který se orientuje v místních zvyklostech. Procesy certifikace, povolení dovozu zboží a komunikace s korejskými úřady jsou i v angličtině poměrně náročné a znalost korejštiny všechno výrazně ulehčí. Právě z těchto důvodů se v rámci služeb naší kanceláře soustředíme na vyhledání vhodných korejských partnerů, prvotní komunikaci s vedením firem přímo v korejštině a následnou podporu při peripetiích s korejskou byrokracií.

Text: Michal Stroka

Foto: Shutterstock a archiv M. Stroky

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 24-27.

Štítky Jižní Korea, CzechInvest, CzechTrade

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.