Země tisíců ostrovů stoupá raketovým tempem

Text Pavel Kalina Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Indonésie

Indonésie je dnes 16. největší ekonomikou světa, která dosahuje každoročně trvalého růstu HDP okolo 6 procent. Má čtvrtou největší populaci čítající 248 milionů obyvatel a zároveň jednu z nejmladších, neboť polovině je méně než třicet let. Podle odhadů mezinárodních ekonomických institucí tvoří nyní střední třída již 18 procent obyvatelstva, což představuje 40 milionů spotřebitelů. Jako počet obyvatel Singapuru a Malajsie dohromady.

Všechny uvedené skutečnosti utvářejí potencionální trh pro široké spektrum produktů, začínající od výrobků běžné denní spotřeby až po nákup letadel. Po Číně nejrychleji se rozvíjející ekonomika v rámci nejvyspělejších zemí G-20 bude jistě přitahovat zájem všech investorů a exportérů v nejbližších letech, protože i politicky patří mezi stabilní země jihovýchodní Asie. Také český vývoz do Indonésie má pozitivní kurz a v rámci zemí ASEAN se jedná o naši čtvrtou nejvýznamnější exportní destinaci. Prozatím.

Pokud čekáte rychlý úspěch, jděte raději jinam

Proniknout na indonéský trh však není nijak jednoduché, a to nejenom z pohledu velké geografické vzdálenosti. Během let zde totiž významně vymizela povědomost o českých výrobcích, průmyslu a České republice obecně. Není toho mnoho, na co se dá navázat.

Navíc se jedná o specifický, náročný a velmi konkurenční trh. To je ještě doprovázeno mnoha ochranářskými opatřeními ze strany státu. Letos například vydala vláda nově revidovaný tzv. Negative Investment List, který taxativně stanovuje podíl vlastnictví v podnikatelských subjektech mezi zahraničním a domácími investory v různých oborech ekonomiky Indonéské republiky.

Dovážet do Indonésie jakékoliv výrobky bez spolupráce s místním zástupcem či distributorem je prakticky těžko proveditelné, a to z důvodu nutné registrace produktu požadované státními organizacemi a zároveň i kvůli nezbytné znalosti místního trhu. Například běžně uveřejňovaná výběrová řízení jsou až na absolutní výjimky jen v indonéštině. K jejich získání je nutná místní registrace podnikatelského subjektu, kdy se již diskriminačně předpokládá jen účast společné indonésko-zahraniční firmy. K získání detailních informací o složité problematice zakládání zahraničních kanceláří a společností je možné využít spolupráci s kanceláří CzechTrade v Jakartě.

Země obrovských rozdílů

Mnoho zemí Evropské unie, zvláště Německo, Nizozemsko nebo Velká Británie, dlouhodobě působí na trhu bez jakéhokoliv přerušení. Využívají k tomu svých bilaterálních obchodních komor, jako jsou BritCham, EKONID, EuroCHam, IFCCI, INA, CCI Barcelona apod. Společnou zastřešující nadstavbou je pak EIBN – EU-Indonesia Business Network (www.eibn.org).

Při rozhodování o případném vstupu na trh je také třeba respektovat značné odlišnosti Jakarty a ostrova Jáva. Ty jsou v mnohem větší míře rozvinuté a zatím tam směřuje více domácích i zahraničních investic než do dalších oblastí indonéského souostroví včetně Sumatry.

Ačkoli byste mohli v některých regionech získat dojem, že uspějete se standardními produkty či zastaralými technologiemi, je tomu právě naopak. V Indonésii musíte nabídnout pouze světově konkurenceschopné výrobky a špičkové technologie, případně luxusní a tradiční produkty s dlouhou historií. Panuje tu totiž obrovská konkurence ze všech asijských zemí včetně Japonska, Číny, Indie či zemí ASEAN.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 24—25.

Štítky Indonésie, ASEAN

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.