Malajsie čeká na své objevení

Text Rudolf Hykl Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Malajsie

Řekli byste, že je Malajsie momentálně, hned po reexportně zaměřeném Singapuru, druhým největším exportním trhem České republiky v oblasti jihovýchodní Asie? Tento fakt možná některé z vás překvapí. Tím spíš, když vezmeme v úvahu, že se tato země s 30 miliony obyvatel zdaleka nemůže srovnávat s lidnatými státy v oblasti, jako jsou Indonésie, Filipíny nebo Vietnam. Významná je i dynamika růstu vzájemného obchodu, která v roce 2013 činila 35 procent a letos se pohybuje na úrovni 22 procent. Přitom český vývoz do Malajsie tento rok pravděpodobně překročí úroveň 220 milionů USD.

Dobře skrývané tajemství

Další důležitá statistika vypovídá, že Malajsie je s 11 tisíci USD hrubého domácího produktu na obyvatele nejvyspělejší zemí jihovýchodní Asie, nepočítáme-li městský stát Singapur. Již několik desetiletí se růst zdejší ekonomiky pohybuje v rozmezí 5 až 10 procent ročně. V letošním roce se očekává nárůst národního produktu o 5,5 procenta.

S nadsázkou by se dalo tvrdit, že Malajsie je dobře skrývaným „tajemstvím“ regionu jihovýchodní Asie a že na své objevení českými podnikateli teprve čeká. Není pochyb o tom, že je pro české firmy atraktivním cílem a i přes svou geografickou vzdálenost zasluhuje naši pozornost.

Láká stabilita a ekonomický rozvoj

Co tedy činí tuto zemi z pohledu našich vývozců a investorů zajímavou? V první řadě je to její politická a ekonomická stabilita a dále strategické umístění uprostřed silně rostoucího trhu ASEAN, jehož projekce růstu se odhaduje na 5 % ročně do roku 2020.

Dalším důležitým plusem je systematická vládní politika zaměřená na podporu rozvoje progresivních výrobních sektorů a služeb, jako jsou informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie, energetika obnovitelných zdrojů, zdravotnictví, finanční služby, ale i rozvoj tradičních klíčových oborů spojených s těžbou ropy.

Faktorem skýtajícím příležitosti zůstávají masivní investice do infrastruktury země. Síť nových a širokých dálnic, viadukty a tunely zanechávají impozantní dojem v každém novém návštěvníkovi.

Podobně ohromí například i supermoderní velkokapacitní letiště KLIA, nacházející se u hlavního města Kuala Lumpur. V jeho těsné blízkosti byl letos v květnu otevřen další terminál KLIA2, určený především pro nízkonákladové lety v regionu, jenž má přepravit kolem 30 milionů pasažérů ročně.

Vize 2020

Malajsie svůj vývoj promýšlí, investuje do něj, cílevědomě pracuje na zahraničním propojení a také využívá výhodné geografické polohy uprostřed územně roztroušeného, ale vysoce perspektivního trhu ASEAN. Navíc se nachází na trase dopravních, a to jak námořních, tak i leteckých cest spojujících Evropu, Blízký východ a Indii s Dálným východem.

Za posledních několik desetiletí prošla tato nádherná tropická země robustním vývojem, v jehož průběhu se změnila z převážně agrární a surovinově orientované oblasti na moderní stát se zpracovatelským průmyslem a zvyšujícím se podílem služeb. Kdo měl možnost navštívit ji v nedávné době a viděl například koncentraci elektrotechnických a výpočetních firem ve státě Penang na severozápadním pobřeží Malajského poloostrova, mrakodrapy a rychlost jejich výstavby v hlavním městě Kuala Lumpuru či již zmiňovanou hustotu a kvalitu dálniční sítě, dá mi jistě za pravdu.

Z hlediska podnikatelského prostředí je relevantní, že Malajsie je jako bývalá britská kolonie anglicky hovořícím regionem napojeným na mezinárodní podnikatelské prostředí, který zdědil řadu prvků britského administrativního a právního systému. K tomu má navíc velké ekonomické a technologické ambice. Vláda momentálně implementuje program Vize 2020, který by měl Malajsii přivést v průběhu následujících šesti let mezi země s vysokými příjmy.

Dobrá zpráva nejen pro letecký průmysl

Jedním z příkladů nového směřování Malajsie může být i nedávno podepsaná dohoda o strategické spolupráci a kapitálovém vstupu malajsijského investora do předního českého leteckého výrobce, firmy Evektor z Kunovic, která předpokládá objem investice ve výši 200 milionů dolarů v průběhu několika let. Jedná se o bezprecedentní událost v bilaterálních hospodářských stycích, a to nejen co do objemu prostředků, ale především co do charakteru investice, tedy podpory české technologické firmy. Evektor připravuje výrobu moderního víceúčelového letounu za účasti konsorcia dalších dvaceti českých leteckých výrobců.

Dohoda má navíc implikace i pro zvyšování povědomí o podnikatelských příležitostech na obou stranách a nakonec bude mít konkrétní dopady v podobě perspektivy vzdělávání malajsijských studentů v technických oborech v České republice. V této souvislosti bych rád připomněl, že v Česku studuje již řadu let několik set malajsijských vládních stipendistů, a to na lékařských fakultách v Praze, Hradci Králové a v Olomouci.

Ne náhodou představují největší položku naší vzájemné obchodní výměny, která se pohybuje okolo jedné miliardy dolarů ročně, elektrotechnické, telekomunikační a výpočetní komponenty. Jedná se o důsledek přímých zahraničních investic nadnárodních společností v obou zemích. V exportu jsou dále silně zastoupeny chemické výrobky, pneumatiky, dopravní prostředky, ale i potraviny. Tradičně významný je náš vývoz speciální techniky. Dovoz obsahuje kromě zmíněných technologických výrobků též surový kaučuk, obuv a oděvy, nábytek, chemikálie a výrobky z plastů a pryže. Výčet odvětví dokazuje různorodost obchodních a podnikatelských aktivit a příležitostí.

Nebojme se být průbojnější

Malajsie však nabízí mnohem více. Technologické a na ně navazující výzkumné a školské obory mohou být perspektivní i mimo již zmiňované letectví. Koncem září uspořádalo naše velvyslanectví v Kuala Lumpuru misi firem a univerzit z České republiky z oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Na jednání s nimi přišlo přes 60 zástupců z více než 40 malajsijských firem a institucí, vesměs na úrovni nejvyššího managementu. Obdobnou akci za účasti špičkových českých výzkumných ústavů z oblasti biomedicíny a biotechnologií připravuje náš úřad na listopad 2014. Tyto příklady uvádím pro dokreslení, jak lze uvažovat i mimo standardní strukturu vzájemné obchodní výměny. A možná právě zde existují nové příležitosti.

Ze strany českých firem a institucí to ovšem chce jistou míru odvahy a nebojácnosti cestovat a objevovat, ale také průbojnosti a vyšších ambicí. Jako několikaletý aktivní zprostředkovatel propojování českých subjektů s asijskými partnery s potěšením pozoruji vyšší exponovanost českých firem v regionu. Trend je tedy příznivý. Naše podnikatele a firmy bych chtěl za celý zastupitelský úřad v Kuala Lumpuru ujistit, že pomoc ekonomickým a obchodním zájmům České republiky v regionu je naší nikoliv deklarovanou, ale v praxi každodenně provozovanou realitou a prioritou.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 38—41.

Štítky Malajsie, ASEAN

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.