Malajsie

Malajsie a její vize jsou pro naše podnikatele atraktivní

thumbnail

Malajsie byla po mnoho let nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky z desetičlenného sdružení zemí ASEAN. Ačkoli je toto uskupení podstatně volnější než například Evropská unie a jednotliví členové jsou politickým zřízením i kulturou velmi rozdílní, platí, že úspěch na trhu v jedné zemi otevírá dveře v ostatních. Kuala Lumpur tak pomyslně soupeří se Singapurem, Bangkokem a dalšími metropolemi regionu o pozici brány pro zahraniční firmy, zboží a investice. A rozhodně má našim podnikatelům co nabídnout. I proto sem nedávno zavítala obchodní mise vedená ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou.

Štítky Malajsie, MPO

číst celý článek

Farashima Aini Mohd Ali: Malajsie má zájem o české investice a obchodovat s námi se vyplatí

thumbnail

„Mám velkou radost, že obchodní vztahy mezi Malajsií a Českem za poslední dekádu stabilně rostly,“ říká Farashima Aini Mohd Ali, chargé d’affaires Malajsie v ČR. V rozhovoru pro TRADE NEWS popisuje konkrétní příklady spolupráce mezi našimi zeměmi, ať jde o letecký průmysl, cestovní ruch či vzdělávání, a kvituje, že po dvou letech v Česku navázala mnohá přátelství.

Štítky Malajsie

číst celý článek

Etnicita se v Malajsii promítá do politiky i obchodu

thumbnail

Malajsijská populace představuje jedinečný mix především čínské, indické a malajské civilizace. Malajci, tvořící nadpoloviční většinu populace a považovaní za původní obyvatelstvo, si uchovali svůj systém hodnot, mezi něž patří harmonie ve společnosti, zdvořilost a úcta k autoritám. Většina vyznává islám, který je také státním náboženstvím. Malajci však postupně přebírají západní zvyky a styl života.

Štítky Obchodní etika, Malajsie

číst celý článek

Letem světem zeměmi ASEAN

Brunej Zatím málo objevená Brunej je malou a velmi bohatou ekonomikou, která těží z velkých zásob ropy (nerostné suroviny představují téměř 90 % exportu a 67 % HDP). To přináší velká plus v podobě příznivých podmínek pro zahraniční podnikatele ve snaze o diverzifikaci ekonomiky. Nabízí však i…

Štítky ASEAN

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.