Malajsie a její vize jsou pro naše podnikatele atraktivní

Text Michal Horáček Foto Shutterstock a archiv MPO Publikováno
thumbnail Malajsie

Malajsie byla po mnoho let nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky z desetičlenného sdružení zemí ASEAN. Ačkoli je toto uskupení podstatně volnější než například Evropská unie a jednotliví členové jsou politickým zřízením i kulturou velmi rozdílní, platí, že úspěch na trhu v jedné zemi otevírá dveře v ostatních. Kuala Lumpur tak pomyslně soupeří se Singapurem, Bangkokem a dalšími metropolemi regionu o pozici brány pro zahraniční firmy, zboží a investice. A rozhodně má našim podnikatelům co nabídnout. I proto sem nedávno zavítala obchodní mise vedená ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou.

Malajsie současná a budoucí

Malajsijská společnost čítající 33 milionů obyvatel je etnicky i nábožensky velmi pestrá a odráží historický vývoj v regionu. Federativní monarchie sdružuje 13 států a 3 federální území na Malajském poloostrově, severu ostrova Borneo a téměř devíti stovkách malých ostrovů. Více než 60 % populace se hlásí k islámu a jeho podíl postupně narůstá. Necelých 20 % obyvatel jsou buddhisté, 9 % křesťané a 6 % hinduisté. Zastoupení jednotlivých náboženství se stát od státu velmi liší. Přestože je společnost pluralitní a tolerantní, je vhodné mít především muslimské zvyky na paměti při jednání s partnery.

Majoritní náboženství se do jisté míry promítá i do ekonomické strategie Shared Prosperity Vision 2030, kde je Hub islámského finančnictví 2.0 první z patnácti klíčových aktivit pro ekonomický růst. Mezi další klíčové aktivity či sektory atraktivní pro naše podnikatele patří digitální ekonomika, průmysl 4.0, zelená ekonomika a obnovitelné zdroje energie či turistický ruch.

Malajsie se úspěšně zotavuje z covidového propadu ekonomiky. V roce 2022 dosáhla rekordního vzestupu o 8,7 % HDP a letos se očekává růst kolem 4 %. Zpracovatelský průmysl tvoří zhruba čtvrtinu HDP, podíl služeb podle statistik Ministerstva hospodářství atakoval ve 4. čtvrtletí loňského roku 60 %. Země těží ze své pragmatické zahraniční politiky, důrazu na okolní země, vyrovnanosti vztahů se všemi mocnostmi a prohlubování spolupráce. Evropská unie je jejím 4. největším obchodním partnerem po Číně, Singapuru a USA.

Země těží ze své pragmatické zahraniční politiky, důrazu na okolní země, vyrovnanosti vztahů se všemi mocnostmi a prohlubování spolupráce.

Obchodní výměna mezi ČR a Malajsií dosáhla v loňském roce přibližně 2,25 mi­liardy dolarů a je dlouhodobě vychýlená v poměru deset ku jedné ve prospěch dovozu. Hlavními importními produkty jsou polovodičové komponenty, opačným směrem exportujeme především ICT vybavení nebo díly pro automobilový průmysl.

Země je postavena na demokratických principech. Krále volí rada doživotních monarchů devíti členských států a de facto se v této roli po pěti letech střídají v ustáleném pořadí. V loňském roce bylo před parlamentními volbami upraveno volební právo. Snížení minimálního věku voličů na 18 let a zavedení automatické evidence voličů vedlo k rozšíření voličské základny o více než 40 %. Listopadové volby pak vyhrála koalice vedená Anwarem Ibrahimem, který počátkem prosince 2022 sestavil novou vládu.

Vizí premiéra Anwara Ibrahima nazvanou „Malaysia Madani“ (Občanská Malajsie) je rozvoj civilizované, kvalifikované a inkluzivní společnosti. Zdůrazňuje šest základních hodnot – udržitelnost, prosperitu, inovace, respekt, důvěru a soucit.

le mise: Piloti, elektrárny a zemní plyn

Malajsii letos 22. února navštívil na dva dny ministr Jozef Síkela s podnikatelskou misí Svazu průmyslu a dopravy ČR. Přesunuli se do ní z Vietnamu. Kontrast mezi dávnou i nedávnou historií dýchající Hanojí a mrakodrapy centra Kuala Lumpuru ještě umocnil prudký nárůst teploty a vlhkosti daný jižnější polohou malajsijské metropole. Šlo o první podnikatelskou misi do Malajsie od roku 2019 a vůbec první oficiální návštěvu českého ministra průmyslu a obchodu v historii.

Oficiální program ministr zahájil účastí na EU–indo-pacifické regionální energetické konferenci pořádané delegací Evropské unie. Pro evropské společenství se v dnešní době Malajsie stává strategickým partnerem i hráčem světového významu, hlavně díky své produkci ropy a zemního plynu, čímž může dopomoci evropským zemím v době změny dodavatelských řetězců těchto surovin. Politici si však jsou vědomi nástupu zelených technologií a nutnosti boje s klimatickou změnou, a tím také omezeného prostoru pro využití právě poptávaných zdrojů fosilních paliv. Proto se druhý den konference, zahájený ministrem životního prostředí Nik Nazmi bin Nik Ahmadem, věnoval budoucnosti využití vodíku a rozvoje vodíkových technologií.

Hlavním bodem pro firemní část mise se stalo podnikatelské fórum pořádané ve spolupráci s Národní obchodní a průmyslovou komorou Malajsie. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a prezident Národní obchodní a průmyslové komory Malajsie Tan Sri Dato' Soh Thian Lai podepsali na místě memorandum o porozumění, které by mělo utužit vzájemné vztahy a posílit spolupráci mezi českými a malajsijskými podnikateli. Dalším významným počinem byl podpis smluv o spolupráci v oblasti výcviku civilních pilotů, což je oblast, v níž se Česká republika pomalu stává velmocí.

Důležité bylo jednání ministra Síkely s ministrem mezinárodního obchodu a průmyslu Malajsie Tengku Zafrulem Azizem. Ministr Zafrul vyzdvihl české zkušenosti v automobilovém průmyslu, o které mají v Malajsii v souvislosti s nadcházející elektrifikací osobní dopravy zájem. Zároveň v souvislosti s výpadky dodávek chipů připomněl, že Malajsie je předním světovým producentem polovodičových prvků, takže spolupráce by byla jistě oboustranně prospěšná. Jeho slova potvrzují i statistiky vzájemného obchodu, kdy polovodičové komponenty tvoří polovinu hodnoty loňského dovozu z Malajsie do ČR. Dalšími oblastmi spolupráce by se mohla stát energetika a civilní letectví.

Ministr Zafrul využil příležitosti a pozval české firmy na veletrh LIMA 2023 zaměřený na letectví, vesmírný průmysl a námořní technologie, který se v Kuala Lumpuru koná koncem května tohoto roku.

Česká republika má uzavřené smlouvy o hospodářské spolupráci s mnoha zeměmi v regionu, především s Vietnamem, Indonésií a Filipínami. Ministr Zafrul se vyjádřil nadějně k návrhu uzavřít podobnou dohodu s Malajsií a založit smíšenou komisi, která bude v budoucnu řešit konkrétní oblasti spolupráce a projekty. Věříme, že též v brzké době zavítá do Prahy, snad již při jedné ze svých dvou na letošek naplánovaných cest do Evropy.

Úspěšným projektem, na nějž mohou české firmy navázat, se stalo energetické monitorovací a řídicí centrum EDRA Energy. Ze svých kanceláří v Kuala Lumpuru tato korporace sleduje a řídí provoz elektráren po celém světě díky technologii dodané českou firmou Bohemia Market. Na fotografii vlevo ředitel Bohemia Market P. Roupec, uprostřed vedení EDRA Energy, vpravo ministr J. Síkela a velvyslanec M. Hupcej.

PETRONAS nejsou jen dvě věže

Dalším bodem programu ministra průmyslu a obchodu bylo jednání s viceprezidentem státní energetické společnosti PETRONAS Shamsairi Mohd Ibrahimem a manažery LNG divize této obří korporace. PETRONAS buduje kapacity pro těžbu zemního plynu a export LNG v západním Atlantiku od Kanady po Argentinu. Jednotlivé projekty by měly začít produkci v letech 2024 až 2026. Evropa a Česká republika potřebují zajistit energetickou bezpečnost a PETRONAS potřebuje pro tyto projekty nové zákazníky a záruky. Na navázání vzájemně prospěšné spolupráce bude Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě této schůzky intenzivně pracovat.

Protože PETRONAS se nezaměřuje pouze na zemní plyn, ministra na jednání doprovázeli i předseda představenstva ČEPS Martin Durčák a generální ředitel společnosti ŽĎAS Pavel Cesnek. Za velmi perspektivní oblasti malajsijského průmyslu pro české firmy považujeme energetické řídicí systémy, strojírenské produkty, jako jsou turbíny či převodovky, a technologie pro využívání obnovitelných zdrojů.

Ohlédnutí

Vzhledem ke specifikům malajsijského státního zřízení jsou v průmyslu a obchodu velmi aktivní zástupci vládnoucích rodin jednotlivých států – ať už v managementu firem a institucí či jako poradci. S několika významnými osobnostmi místního byznysového prostředí se ministr Síkela během své cesty setkal a zdá se, že přání navázat bližší spolupráci je oboustranné.

Příležitosti samozřejmě neleží jen v energetice a civilním letectví. V loňském roce se české firmy úspěšně prezentovaly na obranně-bezpečnostním veletrhu Defense Services Asia a Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo tento sektor podpořit českou oficiální účastí i napřes­rok. ICT firmy naleznou mnoho partnerů například v rostoucím finančním sektoru. Vzhledem k vládním projektům a masivním investicím se otvírají příležitosti rovněž pro dodavatele zdravotnických technologií, řešení odpadového hospodářství a úpravy vody. Místní zemědělství rovněž skýtá šance i pro naše technologie, naopak Malajsie by ráda posílila export svých zemědělských produktů do České republiky.

Misi Svazu průmyslu a dopravy ČR do Malajsie pod vedením ministra Síkely považujeme za úspěšnou. Mnoho dveří bylo otevřeno a je na firmách, zda dokáží nově získané kontakty zužitkovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dále pracovat na uzavření dohody o hospodářské spolupráci a jednat o možnostech dodávek zemního plynu. 

Text: Michal Horáček

Foto: Shutterstock a archiv MPO

Ing. Michal Horáček, ministerský rada odboru mimoevropských zemí, oddělení Afriky, Asie a Austrálie MPO ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2023 na straně 40-42.

Štítky Malajsie, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.