Farashima Aini Mohd Ali: Malajsie má zájem o české investice a obchodovat s námi se vyplatí

Text Daniel Libertin Foto archiv Velvyslanectví Malajsie v ČR Publikováno
thumbnail Malajsie

„Mám velkou radost, že obchodní vztahy mezi Malajsií a Českem za poslední dekádu stabilně rostly,“ říká Farashima Aini Mohd Ali, chargé d’affaires Malajsie v ČR. V rozhovoru pro TRADE NEWS popisuje konkrétní příklady spolupráce mezi našimi zeměmi, ať jde o letecký průmysl, cestovní ruch či vzdělávání, a kvituje, že po dvou letech v Česku navázala mnohá přátelství.

Náš bilaterální obchod v roce 2022 činil 52,5 miliardy korun, což představuje víc než dvojnásobný nárůst oproti roku 2010. Jaké sektory v Malajsii mají nejvyšší potenciál pro zahraniční investice z Česka?

Malajsie je progresivní země s robustní ekonomikou. I díky své strategické poloze v srdci jihovýchodní Asie je v rámci ASEAN řazena do kategorie atraktivních investičních destinací s konkurenceschopnými náklady. Naše země má zájem o české investice v odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektrotechnika a elektronika, stroje a zařízení, zdravotnické technologie, letecké technologie, ekologické a chytré zemědělství či digitální ekonomika. Další oblasti s vysokým potenciálem jsou inovativní zelené technologie, obnovitelné energie, vodní hospodářství či technologie zpracování odpadů, jelikož v zemích ASEAN se snažíme prosazovat ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí.

České firmy by se měly zaměřit na vytváření obchodních vztahů s místními dodavateli, protože mnoho z nich působí ve více zemích v rámci ASEAN.

České firmy by se měly také zaměřit na vytváření obchodních vztahů s místními dodavateli, protože mnoho z nich působí ve více zemích v rámci ASEAN – a tam čekají obrovské příležitosti. Lokální firmy typicky velmi investují do svých odborných kompetencí, a jsou tak schopné plnit požadavky mezinárodních společností.

Od letectví přes maloobchod po software

Uveďte prosím příklady úspěšné spolupráce mezi českými a malajsijskými firmami.

Musím zmínit zejména spolupráci v leteckém sektoru, která je snad vůbec nejintenzivnější v historii, i proto, že nedávno byla podepsána smlouva o spolupráci s Czech Aviation Training Centre, tedy střediskem výcviku pilotů (CATC). V několika uplynulých letech v CATC absolvovalo 24měsíční pilotní kurz asi 150 malajsijských kadetů. Vedle toho bylo v poslední době navázáno mnoho dalších obchodních vztahů a strategických partnerství, například mezi českou firmou Dermacol a malajsijským maloobchodním řetězcem Guardian nebo mezi Kiwi.com a leteckou společností AirAsia. V červnu 2022 otevřela v Kuala Lumpuru pobočku česká softwarová firma OKsystem. Právě digitální sektor je prioritní oblastí spolupráce mezi Malajsií a Českem do budoucna.

Koncem letošního února se ve vaší zemi uskutečnila návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely v doprovodu českých podnikatelů. Jak hodnotíte její přínos?

Oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Malajsii představuje významný signál pro naši i vaši podnikatelskou sféru. Během této návštěvy probíhaly diskuze zaměřené na různá odvětví, včetně energetiky, letectví, těžby, dopravy či cestovního ruchu. V jejím rámci bylo také podepsáno memorandum o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národní průmyslovou a obchodní komorou Malajsie. To představuje důležitý milník v hospodářských vztazích mezi našimi zeměmi a zároveň jde o zásadní předpoklad pro další spolupráci.

Na lékařských fakultách v Praze, Hradci Králové a Olomouci studovalo ještě zhruba před deseti lety několik set malajsijských vládních stipendistů. Zůstávají pro ně naše vysoké školy stále atraktivní?

Česká republika zůstává pro malajsijské studenty zajímavým místem pro studium různých oborů, a to nejen v oblasti medicíny. V současné době studují mladí lidé z Malajsie na různých univerzitách u vás tak rozličné obory, jako jsou pilotní výcvik, přírodní vědy, informační technologie, mezinárodní vztahy či zemědělství. Velkou předností České republiky jako vzdělávací destinace z pohledu mnoha Malajsijců je zejména její cenová dostupnost ve srovnání s jinými evropskými zeměmi.

Velký potenciál pro turismus. V obou směrech

Vaše země může být pro Čechy jistě velmi atraktivní destinací. Ti už objevili jiné země v regionu jako Vietnam či Indonésii. Jaké aktivity podniká velvyslanectví k podpoře turismu z Česka do Malajsie?

Jakožto mnohonárodnostní a multikulturní země má Malajsie pro cestovní ruch zajímavou perspektivu a velký potenciál. Naše velvyslanectví pořádá mnoho různých aktivit na podporu turismu. V první řadě je to účast na různých festivalech či akcích s vládou České republiky, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem – zmíním například Festival ambasád, pořádaný starostou Prahy 6 a Asociací farmářských trhů. Na této akci mají návštěvníci možnost ochutnat pokrmy malajsijské kuchyně či zakoupit tradiční malajsijské řemeslné výrobky a z mého pohledu je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak naši zemi Čechům představit opravdu zblízka. Další iniciativou velvyslanectví je propagace malajsijských filmů a turistických roadshow.

Vedle toho naše velvyslanectví samozřejmě spolupracuje s kanceláří Tourism Malaysia, která sídlí ve Frankfurtu, na propagaci naší země prostřednictvím sloganu „Truly Asia“, tedy „Opravdová Asie“.

Mám radost, že v březnu letošního roku bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi Malajsijskou asociací cestovních kanceláří a agentur s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur za účelem posílení obchodní spolupráce aktérů cestovního ruchu v našich zemích. Vidíme velký potenciál růstu turismu z Česka do Malajsie i v opačném směru.

Co vás osobně během vaší dosavadní mise v České republice na naší zemi nejvíce upoutalo?

Rozhodně všechny ty krásy, které Česká republika nabízí! Příroda, historické památky, hrady a zámky… za tu dobu jsem si vaši překrásnou zemi opravdu zamilovala!

Navázala jste tu nějaká nová přátelství?

Každý pobyt mimo domov je příležitost získat nové přátele a zblízka poznat různé kultury, což rozšiřuje naše znalosti. To byla vždycky moje mantra. Po dvou letech působení v Česku mohu říci, že je mnoho lidí, které zde považuji za přátele. A doufám, že tyto vztahy budou časem stále silnější. 

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: archiv Velvyslanectví Malajsie v ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2023 na straně 38-39.

Štítky Malajsie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.