Antverpský přístav posiluje svou poziciLepší železniční spojení může snížit ceny našeho zboží ve světě

Text Jaroslav Kurfürst Foto Archiv přístavu Antverpy Publikováno
thumbnail Belgie

Belgický přístav Antverpy je druhý největší evropský přístav a desátý v celosvětovém srovnání. Objem zboží, které jím prochází, stále roste a dosahuje 199 milionů tun (2014). Z toho téměř 25 milionů tun je dopravováno po železnici (250 vlaků denně z 820 destinací ve 23 zemích). Antverpy jsou se svou strategickou polohou a s kapacitou až 1061 km kolejnic centrálním železničním uzlem pro tři evropské železniční koridory (1-2-8).

Přístav masivně investuje do svého rozšíření, buduje nové doky a zejména se zaměřuje na modernizaci, automatizaci a tzv. intermodalitu, tedy co nejefektivnější návaznost jednotlivých druhů dopravy na přístavní aktivity (inteligentní dopravní systém, automatizovaná zařízení, skladování, překladiště na říční lodi, železnici a kamiony atd.). Modernizace klade důraz právě na železniční dopravu (mj. vybudování železničního tunelu Liefkenshoek pod řekou Šeldou, což je investice za tři čtvrtě miliardy eur, a druhé plavební komory na levém břehu za 340 milionů). Podíl železniční dopravy na kontejnerové přepravě přes přístav Antverpy by měl vzrůst z dnešních 9 % na 15 % v roce 2030, současně s růstem podílu říční dopravy z 35 % na 42 % a hlavně s poklesem kamionové dopravy z dnešních 56 % na 43 %. Dodatečně poskytuje přístav Antverpy od roku 2014 finanční podporu pro nové železniční propojení. Cílem je podpořit ekologičtější intermodální dopravu a posílit přepravní kapacity. Od příštího roku tak přístav výrazně rozšíří kapacitu a nabídku služeb, které budou moci české firmy zahrnout do svých cenových kalkulací.

V současné době jsou cílovými destinacemi a hlavními distribučními centry v ČR napojenými na antverpský přístav Praha, Brno, Přerov, Lovosice/Česká Třebová a Ostrava-Paskov s frekvencí tří spojení týdně pro každou destinaci. Spojení se realizuje přes německý Duisburg. Posílení možností dopravního přímého železničního spojení ČR s Antverpami může přispět k cenové konkurenceschopnosti českého zboží na světových trzích.

Více informací: www.rfc-northsea-baltic.eu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2015 na straně 40—41.

Štítky Belgie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.