Belgie

Francie a Benelux v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Region se rozkládá na západě kontinentální Evropy a na pobřeží Atlantiku. Francii náleží nejen Korsika ve Středozemním moři, ale i několik zámořských území, která jsou pozůstatkem z dob, kdy byla největší koloniální říší hned po Británii. Významná území ovládaly i jinak nevelké Nizozemsko …

číst celý článek

Belgie patří mezi inovační lídry

thumbnail

Česká republika a Belgie jsou si v mnohém podobné. Nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale také obdobně dlouhou tradicí svého průmyslu. A v současné době hlavně zaměřením svých ekonomik na inovace a sektory s vysokou přidanou hodnotou. Belgie je na předním místě ve vývoji biotechnologií i strategických materiálů, jako jsou polovodiče nebo čipy. Její start-upy a scale-upy přilákaly v posledních pěti letech, bez ohledu na covid, stále vyšší investice z řad zahraničních i domácích investorů. Navíc v oblasti antverpského přístavu má země unikátní klastr chemické výroby, který je druhý největší na světě a první v Evropě.

Štítky Belgie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Belgii

thumbnail

Energetika Nová vláda podporuje transformaci na „zelenou energetiku" a využití obnovitelných zdrojů. Proto jsou v centru pozornosti větrné elektrárny a výstavba větrných parků na pobřeží Severního moře, které mají postupně nahradit jadernou energetiku — v souladu se závazkem vlády plně nebo…

Štítky Belgie

číst celý článek

Pandemie přinesla do našich zemí víc solidarity, shodují se Belgičan a Nizozemky

thumbnail

Dvě země a tři odborníci na oblast náboru a hodnocení zaměstnanců. Belgičan s africkými kořeny Sénamé Agbossou a dvě kolegyně Nicoline Westerbeek a Bobbie Veen z Nizozemska si s námi povídali o situaci (nejen) na tamním pracovním trhu, ale také o tom, jak svou zemi vnímají a v čem se naše národy třeba odlišují. Všichni vedou místní pobočky společnosti Performia, která je mezinárodním expertem na budování úspěšných týmů.

Štítky Belgie, Nizozemsko, Performia

číst celý článek

Previous results should always be a crucial factor for hiring new employees, Belgian and Dutch experts agree.

thumbnail

Two countries, three experts in the field of recruitment and evaluation of employees. Belgian with African roots Sénamé Agbossou and two colleagues from Netherlands Nicoline Westerbeek and Bobbie Veen told us what is happening in their countries in the labor market, what the main trends in recruitment are and how their nations differ from the Czechs. Why them? Because they run local branches of Performia, an international expert in building successful teams.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.