Belgie

Antverpský přístav posiluje svou poziciLepší železniční spojení může snížit ceny našeho zboží ve světě

thumbnail

Belgický přístav Antverpy je druhý největší evropský přístav a desátý v celosvětovém srovnání. Objem zboží, které jím prochází, stále roste a dosahuje 199 milionů tun (2014). Z toho téměř 25 milionů tun je dopravováno po železnici (250 vlaků denně z 820 destinací ve 23 zemích). Antverpy jsou se svou strategickou polohou a s kapacitou až 1061 km kolejnic centrálním železničním uzlem pro tři evropské železniční koridory (1-2-8).

Štítky Belgie

číst celý článek

Belgie je bránou do světa

thumbnail

Kolébka průmyslové revoluce a strategická křižovatka umístěná mezi velkými hráči – Francií a Nizozemskem, Německem a Británií. To je Belgie. Kromě toho, že se zde setkává sever a jih Evropy, je díky svým přístavům také významnou bránou, skrze níž oběma směry proudí zboží mezi Evropou a zbytkem světa. Právě unikátní poloha vedla k umístění evropských a euroatlantických institucí právě v Belgii.

Štítky Belgie, Exportní šance

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.