3 otázky pro Pavla Kluckého, velvyslance České republiky v Belgii

Text Jana Jenšíková Foto archiv P. Kluckého Publikováno
thumbnail Belgie

1/ Při nástupu na svou belgickou misi před třemi lety jste mezi prioritní oblasti, jimž se hodláte věnovat, zmínil prohloubení spolupráce ve vzdělávání, vědě a inovacích. Můžete uvést konkrétní příklady, kde se záměr podařil?

Velvyslanectví ČR v Bruselu je jedním z několika diplomatických zastoupení ČR v Evropě, která mají také agendu vědecké diplomacie. Domnívám se, že v případě Belgie je to velice vhodné zadání, protože v tomto směru má co nabídnout, také co se týče spolupráce výzkumu s komerční sférou. My se zaměřujeme na propagaci české vědy a výzkumu i mezi akademickou sférou zejména v těch oborech, které jsou inovativní a kde na obou stranách existuje také aplikovaný výzkum. Jedná se o nanotechnologie nebo o zelenou energetiku, například možnosti využití vodíku. Využíváme synergie s dalšími českými institucemi, které jsou v Bruselu, jako je styčný úřad pro vzdělávání a výzkum CZELO nebo zastoupení našich krajů. Vidíme i nové příležitosti v oblasti biotechnologií, v níž se Belgie stále více profiluje. Jako jeden z úspěchů bych uvedl naše kontakty s prestižním institutem IMEC v Lovani, který koncentruje možnosti špičkového mezinárodního výzkumu v oblasti nanotechnologií, polovodičů i čipů. Musím otevřeně říct, že není zcela jednoduché s IMEC kontakt navázat, ale kvalita práce našich výzkumných pracovníků a akademiků nám tam samozřejmě otevírá dveře.

2/ Belgie je pro ČR 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Jakou pozici zaujímají na belgickém trhu české malé a střední firmy?

České střední a malé společnosti mají na trhu ve vysoce konkurenčním prostředí v Belgii složitější situaci. Nicméně belgické firmy mají o českých firmách dobré povědomí, především o těch působících v odvětvích, kde jsme tradičně silní, ať už jde o strojírenství, dopravní prostředky nebo farmaceutické výrobky.

Naši podnikatelé by se měli zaměřit na nové šance, které se na belgickém trhu otevírají. Při tom můžeme pomoci kontakty s vládami zřizovanými agenturami na podporu inovací, exportu a investic. Jednal jsem proto minulý rok například s premiérem vlámského regionu J. Jambonem i s ředitelkou vlámské agentury na podporu investic a exportu FIT. Na valonské straně jsme mimo jiné v kontaktu s agenturou na podporu inovací VLAIO a také jsem o ekonomických tématech vedl jednání s výkonnou ředitelkou pro zahraniční záležitosti Valonsko-bruselské federace.

3/ Můžete uvést nějaký úspěch českých firem z poslední doby?

Uvedl bych nedávný příklad firem pracujících na vývoji počítačových her. Využili jsme našeho projektu ekonomické diplomacie a připravili jejich prezentaci na specializovaném festivalu počítačových her v Charleroi, kam byla ČR pozvána jako hlavní host. Doufáme, že to těmto firmám usnadnilo vstup na belgický trh.

Kontakty byly bohužel obdobím pandemie omezeny. Poslední větší obchodní mise proběhly z belgické strany v roce 2019, ale nové jsou v přípravě. Věříme, že letos budeme moct naši práci šířeji rozvinout. Úkolem našeho velvyslanectví je sledovat celkovou politickou a ekonomickou situaci a využít tento přehled k nasměrování k perspektivním příležitostem. Praktickou pomoc firmám zajišťuje zastoupení CzechTrade. Naše firmy se tak mohou opřít o kvalitní tým.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv P. Kluckého

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2022 na straně 57.

Štítky Belgie, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.