Pandemie přinesla do našich zemí víc solidarity, shodují se Belgičan a Nizozemky

Text Jana Jenšíková Foto archiv Performia Publikováno
thumbnail Belgie thumbnail Nizozemsko

Dvě země a tři odborníci na oblast náboru a hodnocení zaměstnanců. Belgičan s africkými kořeny Sénamé Agbossou a dvě kolegyně Nicoline Westerbeek a Bobbie Veen z Nizozemska si s námi povídali o situaci (nejen) na tamním pracovním trhu, ale také o tom, jak svou zemi vnímají a v čem se naše národy třeba odlišují. Všichni vedou místní pobočky společnosti Performia, která je mezinárodním expertem na budování úspěšných týmů.

Read in English

Budoucnost je nejasná, ale jsme optimisté

Kdybyste měli v pěti větách představit současnou situaci ve své zemi, co byste za sebe zdůraznili? Ať už z pohledu ekonomiky nebo běžného života.

SA (B): V posledních dvou letech je ekonomika v Belgii uměle udržována na vysoké úrovni. Od začátku „covidové krize“ se ukázala jako velmi odolná i přesto, že došlo k výraznému zpomalení obchodu. Budoucnost je nejasná, ale většina podnikatelů a majitelů firem je optimistická. I tak však panují v poslední době mírné obavy z inflace.

BV (N): Stejně jako ostatní země i my jsme hodně zasaženi pandemií a situací kolem ní. Právě jsme se vyhrabali z několikátého lockdownu a podmínky karantény jsou u nás hodně přísné. Tato situace samozřejmě není vůbec dobrá pro ekonomiku. Na druhou stranu však dost klesla míra nezaměstnanosti a pracovních nabídek je dostatek. Potíž je ale v tom, že ti, kdo teď hledají práci, nepatří mezi ty nejproduktivnější.

V čem si myslíte, že se vaše země z pohledu byznysu liší od ostatních zemí Beneluxu? Je něco, čím pozitivně vyčnívá?

SA (B): Řekl bych, že to jsou dvě věci. Belgičané, oproti ostatním zemím, pracují více nezávisle. A zároveň jsou zaměstnanci mnohem loajálnější. Není těžké najít takové, kteří pracují pro jednu firmu více než deset, patnáct let.

NW (N): Nizozemci jsou obecně velmi přímí. Platí to nejen pro komunikaci, ale také pro byznys. Zároveň často riskujeme. V praxi to znamená, že jsme velmi ochotní zkoušet nové věci, jako například změnit dodavatele. Ve firmách panuje velmi přátelská atmosféra, všichni si tykají a oslovují svoje nadřízené křestními jmény. Všichni jsou si víceméně rovni. To, že se pohybujete vysoko na firemním žebříčku, vám nepřináší žádná privilegia oproti vašim podřízeným. Jak se u nás říká: „Šéfy mají jen psi, my máme zaměstnavatele.“

Na Belgii mám rád multikulturalitu a různorodost úhlů pohledu.

Kdo chce pracovat, práci najde

Jaká je teď u vás situace na trhu práce? Jaká je míra nezaměstnanosti a jaký vliv to má na celkové fungování firem?

SA (B): Zaměstnanost ve věkové kategorii mezi 20 až 64 lety je odhadována na 70 procent. Míra nezaměstnanosti klesla v roce 2021 poprvé pod 6 procent, aktuálně je to 5,7 procenta.

Navzdory tomu, že mnoho lidí mladšího věku nemůže sehnat pracovní místo, je tu velký nedostatek kvalifikovaných zájemců o odborné pozice. Jedná se například o technické konstruktéry, elektromechaniky, techniky, ale i o zaměstnance ve zdravotnictví. Jsou pro to hned tři důvody. Prvním je kvantitativní nedostatek absolventů odborných studijních programů. Druhým je kvalitativní nedostatek. Absolventi nemají požadované dovednosti nutné pro praxi. A třetím důvodem jsou náročné pracovní podmínky v těchto oborech. Některá pracovní místa jsou totiž extrémně náročná a vyžadují velkou míru flexibility nebo jsou nedostatečně placená.

BV (N): Momentálně je na trhu práce více nabídek než lidí, kteří práci hledají. Míra nezaměstnanosti je 3,8 procenta, což je nejméně od roku 2003. Vzhledem k tomu, že sestupný trend se drží už rok a půl, předpokládáme, že tomu tak bude i nadále. Zapříčiňuje to však, že mnoho firem začíná najímat nové lidi s mnohem menší opatrností. Najdeme tu dokonce firmy, které berou doslova každého, kdo je u nich ochoten pracovat. Stačí jen na jejich webových stránkách vyplnit dotazník a bez jediného pohovoru můžete nastoupit do práce. Tento přístup může mít z dlouhodobého hlediska ničivé následky.

Home office je fajn, ale sledujte produktivitu

U nás v Česku se v poslední době hodně mluví o tom, v jaké podobě nám po skončení pandemie zůstane flexibilita práce. Home office, flexibilní pracovní doba nebo pracovní místo začínají být poměrně trend. Jak to vypadá u vás?

SA (B): Od poloviny listopadu je opět povinná práce z domova. V období od října do listopadu 2021 se procento zaměstnanců, kteří pracují úplně nebo jen částečně na dálku, zvýšilo z 36,5 na 38,3 procenta. V Belgii se již před pandemií práce na dálku velmi prosazovala, primárně kvůli každodenním problémům v dopravě, a krize tento proces jen urychlila.

NW (N): Tento trend pozorujeme i v Nizozemsku. Řekla bych, že dokud se k flexibilitě práce bude přistupovat rozumně a podle určitých pravidel, v případě spousty pozic by to neměla být žádná komplikace. Každopádně vedoucí pracovníci a manažeři by měli produktivitu svých lidí stále sledovat, aby byli schopni přijmout adekvátní opatření, jestliže jejich produktivita klesne. Důležitá je však stále komunikace, a to nejen na rovině zaměstnanec a zaměstnavatel, ale také mezi kolegy. Jen tak se můžete ujistit, že jsou stále všichni na palubě a směřují ke stejnému cíli.

Pozorujeme více solidarity

Bobbie, vaším denním chlebem v Nizozemsku je výběr kvalitních uchazečů pro vaše klienty. Kandidáty prověřujete mimo jiné i dotazníkem osobnostního potenciálu. Existuje nějaká výrazná vlastnost, která se v posledních několika letech nějakým způsobem změnila (ať už k lepšímu nebo k horšímu), a čím si myslíte, že to je?

BV (N): Zrovna nedávno jsme se o tom s kolegy bavili. Porovnávali jsme naše současné statistiky s těmi před pandemií a zjistili jsme, že obzvláště u mladší generace klesá míra všeobecné spokojenosti a štěstí. Mnohem zajímavější však je, že k sobě lidi začali být mnohem hodnější a vstřícnější. Myslíme si, že jsme si kvůli lockdownům začali více vážit jeden druhého a lidé začínají mít stále větší pocit solidarity.

Co máte na své zemi nejraději?

SA (B): Multikulturalitu a různorodost úhlů pohledu.

BV (N): Líbí se mi, že nemusíte příliš přemítat, na co zrovna ostatní myslí nebo jak se cítí. Oni vám to prostě řeknou na rovinu. Může se to zdát trochu neomalené, ale alespoň je to upřímné. Pokud nejste z Nizozemska, věřím, že je potřeba si na tento přístup trochu zvyknout.

Nizozemci vám řeknou vše na rovinu. Může se to zdát neomalené, ale aspoň je to upřímné.

A jak vnímáte Českou republiku?

SA (B): Jako rostoucí zemi s velkým potenciálem a nízkou mírou nezaměstnanosti.

NW (N): Češi jsou mnohem rezervovanější než Nizozemci. Jakmile si ale jednou získáte jejich respekt a důvěru, je to na celý život. Občas je však velmi obtížné odhadovat, co si Češi zrovna myslí, protože jsou tolik zdvořilí.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Performia

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2022 na straně 58-59.

Štítky Belgie, Nizozemsko, Performia

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.