Příležitosti pro české firmy v Belgii

Text Eva Kordová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Belgie

Energetika

Nová vláda podporuje transformaci na „zelenou energetiku" a využití obnovitelných zdrojů. Proto jsou v centru pozornosti větrné elektrárny a výstavba větrných parků na pobřeží Severního moře, které mají postupně nahradit jadernou energetiku — v souladu se závazkem vlády plně nebo převážně ukončit provoz jaderných reaktorů v roce 2025. Důraz nebo převážně ukončit provoz jaderných reaktorů v roce 2025. Důraz je kladen na konverzi energie získané z větru na vodík. Plánuje se proto rozšíření možnosti skladování této energie a její dopravy úpravou dosavadních rozvodných sítí (plynovodů). Transformace energetiky tak skýtá příležitosti pro dodávky zařízení pro větrné elektrárny, vodíkové technologie, dopravu energií i technologie související s ukončováním provozu jaderných elektráren.

Zdravotnictví a farmacie

Belgická vláda investuje do rozvoje biotechnologického sektoru. Ve Vlámsku i ve Valonsku existuje řada menších společností i start-upů zaměřených na inovace, které fungují také v rámci technologických parků. Během koronavirové krize se projevil význam vývoje v oblasti vakcín a dalších léků proti covidu-19. Spolupráce českých společností s těmito firmami by mohla vést k partnerství a uzavírání konsorcií, které by umožnilo například společné čerpání z programů EU.

Doprava a infrastruktura

Plánuje se modernizace železnic, jejich infrastruktury i další zapojení do vysokorychlostní evropské sítě. V Národním plánu obnovy počítá Belgie s rozšířením provozu meziměstských tras tramvají či s jejich renovací a s výstavbou metra. Plány na expanzi platí také pro nákladní dopravu, která by využila již stávajících letišť (Lutych, Brusel-Zaventem) i přístavu v Antverpách jako mezinárodních uzlů s ambicí dále dopravovat zboží po železnici v širším regionu. Přechod na elektromobilitu je v Belgii omezen tím, že chybí potřebná infrastruktura dobíjecích stanic pro osobní i nákladní a námořní dopravu. Ve všech těchto oblastech je příležitost pro české firmy pro zapojení se do dodavatelských řetězců.

ICT

Vláda plánuje digitalizaci státní správy včetně sektoru zdravotnictví. Belgický Národní plán obnovy počítá i s projektem digitalizace v justici. Také oblast kybernetické bezpečnosti, která tvoří významnou položku Národního plánu obnovy, by mohla být příležitostí pro zapojení českých firem.

Text: Eva Kordová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2022 na straně 24.

Štítky Belgie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.