Kanton předstihl Šanghaj

Text Aleš Červinka Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Čína

Objevte s námi top město byznysu Kanton (Guangzhou) a jednu z nejslibněji se rozvíjejících provincií Kuang-tung.

Metropole Kanton opakovaně obsazuje top pozice v hodnocení destinací nejvýhodnějších pro podnikání, je srdcem jedné z nejbohatších čínských provincií Kuang-tung. V posledním hodnocení podle magazínu Forbes dokonce odsunula na druhé místo Šanghaj, která byla dlouhou dobu považována za synonymum pro ekonomickou prosperitu a obchodní příležitosti.

Delta Perlové řeky

Kanton je sice hlavním městem provincie Kuang-tung a zároveň také její největší a nejlidnatější metropolí, brzy se však stane pouhým střípkem plánovaného „megacity“. To by mělo tvořit devět největších a nejvýznamnějších měst ekonomického superregionu „delty Perlové řeky“. Tato oblast, která sousedí s Hongkongem, má největší míru hustoty městského obyvatelstva na světě a zároveň jde o hlavní centrum čínského ekonomického růstu. Je proto považována za nejbohatší oblast Číny, jejíž význam se s realizací „megacity“ ještě umocní. Jen pro ilustraci, „megacity“ má dohromady 60 milionů obyvatel, což je přibližně polovina celkového počtu provincie Kuang-tung (ta je zároveň nejlidnatější čínskou provincií).

„Delta Perlové řeky“ je příkladem nejmasivnější urbanizace v lidské historii, když se z původně zemědělského regionu v roce 1979 stalo v podstatě největší město světa (region aktuálně předstihl Tokio co do počtu obyvatel i do velikosti).

Tento proces započal v roce 2008, kdy Čína oznámila zahájení slučování nejvýznamnějších měst regionu. Tím byla nastartována vlna ohromných infrastrukturních projektů, jejichž cílem je propojení sítí jednotlivých měst (dopravní, vodní a energetická infrastruktura spolu s telekomunikacemi).

Koncentrace menších a středních firem

Na rozdíl od jiných oblastí v Číně jsou Kanton a provincie Kuang-tung odlišné tím, že je zde soustředěno obrovské množství menších a středních čínských firem, které se zabývají výrobou téměř veškerých produktů určených jak pro domácí trh, tak pro vývoz do celého světa. Této oblasti se rovněž přezdívá „továrna světa“. Stejně tak zde však sídlí největší čínské high-tech firmy jako Huawei, ZTE, Tencent, Foxconn a desítky dalších.

Místní lidé jsou velmi podnikaví a díky tomu, že tato oblast patří ke „kolébce“ obchodu a výroby v celé Číně, jedná se o ideální místo pro byznys. České firmy zde mohou nalézt jak vhodné obchodní zástupce či klienty pro své produkty či technologie, tak i vhodné čínské výrobce či dodavatele, od nichž mohou nakupovat zpracované materiály, polotovary, součástky a další produkty, které jim umožní zlevnění vlastních finálních výrobků, a zvýší tím svou konkurenceschopnost.

Velkou roli v celém regionu hraje rovněž blízkost obchodního a finančního centra Hongkongu, který je díky svým volnějším dovozním předpisům, finanční transparentnosti a anglosaskému právu využíván v zahraničním obchodě s pevninskou Čínou jako určitý prostředník a brána na čínský trh. I když Kanton patří k městům první kategorie (společně s Pekingem a Šanghají), je trochu ve stínu těchto měst (dnes již neprávem), a to právě díky blízkému Hongkongu.

Vzhledem k obrovskému významu Kantonu zde CzechTrade nedávno otevřel další, v pořadí již čtvrtou čínskou zahraniční kancelář. Stejně jako jeho ostatní čínské kanceláře bude poskytovat kvalitní informační servis a individuální asistenční služby českým exportérům. Těšíme se na vás!

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.