Příležitosti pro české firmy v Číně a na Tchaj-wanu

Text Rudolf Klepáček Publikováno
thumbnail Čína thumbnail Tchaj-wan

Čína

Letecký průmysl

Čína je jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro civilní letectví. Ve střednědobém horizontu se očekává dvouciferný růst jako v předešlých letech a růst v průměru 7 % v následujících 20 letech. V tomto období bude Čína potřebovat více než 5000 letadel, většinu z nich pro potřeby komerčního letectví. Součástí připravovaného 13. pětiletého plánu je cíl vybudovat až 1600 letišť pro všeobecné letectví do roku 2030. Relevantními oblastmi pro ČR jsou výstavba a rekonstrukce letišť (civilní — radarové systémy, pro všeobecné letectví — ucelené „A-Z" řešení) včetně dodávek letadel (stav se má ze současných 1800 zvýšit na více než 2000 v roce 2016) či výcviku leteckého personálu.

Environmentální technologie

Přibližně 1/3 vodních zdrojů v Číně je znečištěna a asi 300 mil. obyvatel pije kontaminovanou vodu. Vzorky ze 70 čínských měst ukazují, že téměř polovina z nich obsahuje škodlivé organické znečištění. Stejně vážná situace je vzhledem k závratnému ekonomickému rozvoji v kontaminaci půdy (cca 13 % nebo 1,2 mil. km2). V následujících letech hodlá čínská vláda investovat do ochrany životního prostředí až 546 mld. USD, tedy cca 1,3-1,4 % HDP. Veškeré technologie na ochranu vody, půdy a vzduchu a jejich čištění (zejména od těžkých kovů) jsou tedy perspektivními položkami. Samozřejmostí je pak ochrana ovzduší, resp. filtry na čištění vzduchu. Dalším z cílů je udržitelné zemědělství s menším použitím hnojiv a „green building" — energeticky efektivní budovy a související technologie.

Energetika

V posledních deseti letech se Čína stala největším spotřebitelem elektrické energie a má rozsáhlé plány na vybudování jaderné energetiky, která má v roce 2020 produkovat až 80 GW, výhledově dokonce až 400-500 GW v roce 2050, kdy by měl podíl jaderné energie činit přibližně 15 % energetického mixu. Zatímco v klasické energetice je již nyní soběstačnost téměř 100%, s výjimkou nových technologií, v jaderné energetice je stále jistý omezený prostor pro spolupráci ve vybraných segmentech. Pro české energetické firmy, zejména jaderné, lze najít několik oblastí, ve kterých by bylo možné spolupracovat/dodávat technologie. Kromě zkušeností s technologií VVER a subdodávek do reaktorů mají české firmy zkušenosti také v oblasti jaderné bezpečnosti (nuclear safety).

Strojírenství

Strojírenství je tradiční doménou ČR. Stroje na výrobu buničiny z celulózních materiálů do Číny dováží řada evropských zemí— Německo, Finsko, Itálie, Rakousko a existuje potenciál i pro ČR, která do Číny v této položce dováží. ČR však zdaleka nedosahuje hodnot a objemů vývozů největších čínských dodavatelů — Německa, Japonska, Itálie, USA atd. Z ČR se v posledních letech dovážely zejména položky jako stroje protahovací a stroje k obrábění, broušení ozubených kol.

ICT

Některé regiony nabízejí zvláštní pobídky (např. daňové zvýhodnění) pro zahraniční investory v ICT. Dosud omezená pravidla pro investice v této oblasti se postupně uvolňují. Souvisí to se snahou Číny přeorientovat svou ekonomiku více na domácí spotřebu, služby a high-tech průmysl. Hodnota čínského ICT sektoru v roce 2015 činila zhruba 433 mld. EUR a v příštích letech bude dynamicky narůstat. Tržby ICT sektoru v Číně od roku 2009 rostou v průměru o 14 % ročně. V roce 2014 bylo v Číně prodáno 400 mil. mobilních telefonů, z toho 92 % bylo chytrých telefonů. Hlavními prvky dalšího růstu sektoru ICT budou výstavba tzv. smart cities, trh s mobilním softwarem, internet věcí (spotřební výrobky propojené on-line), big data (skladování velkých dat) a cloudové technologie.

Zdravotnictví, farmacie

Čína je třetím největším trhem na světě v oblasti zdravotnictví. Rozvoj zdravotnictví patří mezi priority čínské vlády, která láká do země zahraniční investice a usiluje o zvýšení podílu soukromých nemocnic. Velmi vítaný je transfer zdravotnických technologií MSP EU. Investiční potenciál má také segment screeningových pracovišť, poradny zdravého životního stylu a pojišťovnické služby nabízející speciální produkty pro seniory, např. pomůcky domácí péče — pečovatelská křesla, naslouchátka, kyslíkové bomby, glukometry, měřiče tuku, sofistikované masážní přístroje/pomůcky, rehabilitační a protetické pomůcky.

Zemědělství, potravinářství

Potravinářský trh je druhý největší v Asii, roste v posledních pěti letech rychlostí 30 %. Velký růstový potenciál mají v Číně mléčné výrobky. Objemově je nejvýznamnější položkou právě mléko a smetana, ačkoliv růst je v posledních letech signifikantní zejména u slazeného mléka a smetany zahuštěné, přípravků z mouky, krupice apod. pro dětskou výživu, syrovátky. Celkové dovozy mléčných výrobků v roce 2013 dosáhly hodnoty na úrovni 5 mld. EUR. Přijetí „moderních" západních stravovacích návyků přináší trend „zdravých potravin". Produkty „zaručující zdraví, štíhlost a krásu" jsou velmi atraktivní. Velký boom zažívá zájem o vitaminy, iontové nápoje apod., včetně přípravků určených pro seniory v důsledku stárnutí populace.

Služby

Regiony mají programy pro podporu služeb a na tuto oblast se také zaměřuje čím dál víc veletrhů. Důraz je v této fázi kladen zejména na oblast vědy a technologií, internet a IT, finanční služby, zdravotnické služby, turismus a služby spojené se zvyšováním kvality životního prostředí. Například Peking uvolňuje pravidla pro zahraniční kapitál v oblasti služeb a otevírá větší prostor zahraničním investorům. V roce 2014 tvořily služby 78 % pekingského HDP (1,66 mld. RMB).

Tchaj-wan

ICT

Na Tchaj-wanu sídlí společnosti, které jsou největšími světovými dodavateli přenosných počítačů, tabletů, základních desek a LCD monitorů na bázi tekutých krystalů. K nejvíce prodávaným zařízením tchajwanského původu patří mobilní telefony, síťové komponenty, zařízení GPS, DSL, routery, ethernetové přepínače, zařízení Bluetooth, IP telefony a analogové modemy. Výrobci v oblasti ICT mají především zájem o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů. Trh se v tomto oboru soustředí nově také na cloudové technologie a vysokokapacitní datová úložiště. České firmy mají možnosti uplatnění především v softwarových modulech a cloudových technologiích.

Biotechnologie

Dlouholetým cílem Tchaj-wanu je 3% podíl v oblasti biotechnologií na celosvětovém trhu. Tchajwanská vláda spatřuje jako nejperspektivnější BT obor lékařství (farmaceutika, rostlinná medicína, speciální lékařské nástroje a zdravotní péče). Mezi příležitosti pro české firmy patří investice v oblasti nových způsobů dávkování, vývoje léčiv na bázi bílkovin, produktů živočišného a rostlinného původu, moderní/tradiční čínské bylinné medicíny, přenašečů velkých farmaceutik, klinických testů a samozřejmě vývoje nových léčiv a bioinformatiky.

Nanotechnologie

Nanotechnologie zažívají na Tchaj-wanu v posledních letech velký boom a jsou podporovány prostřednictvím specializovaných vládních programů. Elektronické výrobky, komunikátory, zobrazovače, počítače apod. jsou na Tchaj-wanu všeobecně velmi populární, proto se místní firmy velmi zajímají o využití nově nabytých poznatků v oblasti nanoelektroniky a nanooptoelektroniky.

Energetika

Tchajwanská vláda výrazně podporuje „zelené" inovativní technologie ve všech oborech. Vzhledem k téměř stoprocentní závislosti Tchaj-wanu na dovozu energetických surovin je výrazná podpora soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav. V současnosti prochází rekonstrukcí několik uhelných elektráren. Konkrétně se jedná o Linkou (2x 800 MW), Talin (2x 800 MW) a Shenao (2x 800 MW). Dále se opravují některé větrné elektrárny ve vlastnictví státního energetického podniku Taiwan Power Company. Tchajwanský energetický úřad (Bureau of Energy) připravuje pilotní výstavbu národní „chytré" rozvodné sítě (smart grid system).

Strojírenství

Tchaj-wan je 3. největším vývozcem strojírenských výrobků na světě. Pro české výrobce jsou perspektivní zejména výrobky a zařízení přesného strojírenství, oblast telematiky a dopravně technologické celky. Největší množství strojních zařízeni je dováženo z Japonska s celkovým podílem 31,6 % a hodnotou 6,3 mld. USD. Dalšími hlavními importéry jsou USA, Čína, Německo a Nizozemsko.

Zemědělství a potravinářství

Tchaj-wan je dovozcem velké části zemědělských výrobků, a to především z USA, Brazílie, Austrálie, Thajska a Nového Zélandu. Inovativní technologie a zejména biotechnologie jsou v tchajwanském zemědělském sektoru velmi perspektivní, především celky pro zpracování zemědělských produktů a vývoj adaptabilních zemědělských produktů.

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2016 na straně 24—25.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.