Články autora: Rudolf Klepáček

Příležitosti pro české firmy v Kazachstánu

thumbnail

těžební průmysl V Kazachstánu se těží uhlí, jehož celkové zásoby se odhadují na 35 mld. tun, přičemž více než 90 % z nich se nachází v severní a centrální části země. Prokázané rezervy plynu dosahují úrovně 2,5 trilionu m3 a celkové zásoby 3,3 až 3,7 trilionu m3. Prokázané zásoby ropy jsou cca 30…

Štítky Kazachstán

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Ázerbájdžánu

thumbnail

zdravotnictví a farmaceutický průmysl Ázerbájdžán téměř veškeré zdravotnické vybavení a léky dováží ze zahraničí. Tato skutečnost v kombinaci s devalvací místní měny měla za následek skokové zvýšení cen medikamentů o cca 30 % v prvním čtvrtletí roku 2015. Vláda na tento trend zareagovala zavedením…

Štítky Ázerbajdžán

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Bělorusku

thumbnail

energetika Absence vlastního energetického strojírenství dává prostor českým dodavatelům investičních celků pro energetiku a energetické strojírenství. V souladu s vládní strategií rozvoje energetického potencionálu Běloruska do roku 2020 je navyšování energetického výkonu země — výstavba a…

Štítky Bělorusko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Mexiku a na Kubě

Příležitosti pro české firmy v Mexiku Automobilový a civilní letecký průmysl Mexiko je 8. největším výrobcem automobilů na světě. Většina produkce míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se se svými produkty…

Štítky Kuba, Mexiko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Chile, Peru a Argentině

Příležitosti pro české firmy v Chile Automobilový průmysl a kolejová doprava V zájmu reaktivace ekonomiky a modernizace infrastruktury bude vláda ze státních prostředků investovat 4,2 mld. USD do dopravní infrastruktury. Tento krok navazuje na záměr státního rozpočtu z roku 2015, ve kterém se…

Štítky Chile, Peru, Argentina, Doprava, Zemědělství, Těžební průmysl, Energetika, Vodohospodářství

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Balkáně

thumbnail

Rozvoj důlního, těžebního a ropného průmyslu Balkánské země aktivněji využívají svých zdrojů nerostného bohatství, ať formou revitalizace, rozšiřováním stávajících ložisek nerostných surovin či otevíráním nových dolů. To znamená poptávku po důlních a těžebních strojích, dopravních zařízeních,…

Štítky Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Energetika, Těžební průmysl, Vodohospodářství, Dopravní infrastruktura

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.