Příležitosti pro české firmy v Kazachstánu

Text Rudolf Klepáček Publikováno
thumbnail Kazachstán

těžební průmysl

V Kazachstánu se těží uhlí, jehož celkové zásoby se odhadují na 35 mld. tun, přičemž více než 90 % z nich se nachází v severní a centrální části země. Prokázané rezervy plynu dosahují úrovně 2,5 trilionu m3 a celkové zásoby 3,3 až 3,7 trilionu m3. Prokázané zásoby ropy jsou cca 30 až 38 mld. barelů, z nichž „těžitelných" je v současné době cca 10 miliard. Z dalších surovin se zde těží železo, barevné kovy, uran atd. Těžba vyžaduje průběžné investice, což (spolu s již existujícími referencemi českých technologií a zařízení) otevírá prostor pro budoucí dodávky z ČR.

zemědělství a potravinářství

Tento sektor roste, možnosti pro spolupráci existují u zemědělské techniky, pekárenského zařízení, technických plodin, osiva, chovu domácího skotu, balicí techniky apod. V rámci rozvojového programu Agrobusiness 2020 poskytuje kazachstánská vláda investiční dotace pro instalační a stavební práce, zemědělskou techniku a nákup strojů, kompenzace úrokové míry u úvěrů a leasingů, proplácení až 50 % hodnoty krmiv, veterinárních služeb, paliv a olejů apod. Na konci roku 2013 byl vytvořen „One Stop Shop" ve státní společnosti KazAgro, který je zaměřen na získávání zahraničních investic v oblasti zemědělství a v potravinářském průmyslu.

energetika

Modernizace a rozvoj kazachstánské energetické soustavy bude vyžadovat velké náklady. Konkrétně u elektráren úroveň amortizace dosahuje 70 % (průměrné stáří tepelných elektráren je 28,8 roku, vodních elektráren 35,7 roku); přenosová soustava je propojena nedostatečně, čímž je omezen její exportní a tranzitní potenciál. Příležitosti pro české společnosti se nacházejí v oblasti výstavby elektráren (české firmy zpravidla působí jako subdodavatelé) a modernizace existujících elektráren, dále jsou to dodávky zařízení pro elektrárny, trafostanice, rozvody elektrické energie, dodávky čerpadel, speciálních ocelových trub, ventilů, šoupátek, filtrů apod. Možnosti vznikají při rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren po celém Kazachstánu, při rekonstrukci a budování nových kotelen. V tomto sektoru je silná pozice státu. Prioritou je mimo jiné vládní program zaměřený na energetickou efektivnost a energetické úspory.

strojírenství

Kazachstánská strojírenská výroba roste, za 6 let se zvýšila celkem třikrát, do sektoru směřovaly i významné soukromé investice. Tento trend pokračuje a vytváří nové příležitosti pro české firmy. Poptávka je zejména po obráběcích centrech a dalších strojích a v některých případech po realizaci větších projektů (technologických centrech). Kazachstánská strana předpokládá vytvoření nového strojírenského závodu na výrobu komponentů pro ropný průmysl v rámci zajištění „domácího obsahu“ a má zájem i o dodávky z ČR. Dále předpokládá vytvoření Jednotného centra prostrojírenskou výrobu, které by se zabývalo významnou rekonstrukcí a modernizací celého sektoru strojírenství. Nyní je ve fázi příprav koncepce.

Text: Rudolf Klepáček

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2017 na straně 17.

Štítky Kazachstán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.