Nejsme elitářská skupinka diplomatůChceme sloužit našim exportérům

Text Martin Tlapa Foto Shutterstock Publikováno

Bývalý americký generál a ministr zahraničních věcí Colin Powell říkal, že „neexistují žádná tajemství o úspěchu. Je to výsledek přípravy, tvrdé práce a učení se z chyb.“ Českému exportu se daří a konkrétní úspěchy stojí na výkonech našich podniků. Česko má skvělé firmy, které dokáží reagovat na složitou situaci ve světě, pronikají na obtížná teritoria a dovedou si poradit i ve velmi konkurenčním prostředí Evropské unie.

Světový obchod však zpomaluje. Podle odhadu Světové obchodní organizace byl jeho růst v roce 2016 pouze o 1,7 %. Důvody tohoto trendu bychom mohli odhalit poměrně snadno. Jednalo se především o vývoj cen ropy a dalších komodit, zpomalení v některých rozvíjejících se ekonomikách, bezpečnostní situaci nejen na Blízkém východě nebo třeba transformující se ekonomiku Číny. Jak už jsem zmínil, přestože světové tempo obchodování zpomaluje, České republice se dařilo. Export v roce 2016 vzrostl o 2,31 % a dosáhl téměř 4 bilionů korun. Denní vývoz ČR tak představoval v průměru 10,89 miliardy korun. Před deseti lety to bylo o více než polovinu méně.

Nižší ceny komodit, ekonomické zotavování jihoevropských států Itálie a Španělska a pozvolné zvyšování zaměstnanosti v zemích Evropské unie přispěly k tomu, že náš export nejvíce posiloval právě na vnitřním evropském trhu; dosáhl téměř 84procentního podílu na našem celkovém vývozu. To neznamená, že bychom nevyváželi do třetích zemí. Jen to ukazuje, že EU je v současné světové ekonomické a geopolitické situaci stále jedním z nejstabilnějších trhů a že v České republice existují konkurenceschopné firmy, které se prosazují i na náročných trzích Německa, Nizozemska či Švýcarska. Nárůst exportu do Izraele, Turecka nebo Indie ukazuje, že čeští exportéři mají světu co nabídnout.

Rok 2016 považujeme z hlediska ekonomické diplomacie za úspěch. Nejde ani tak o absolutní nárůst exportu, tuto zásluhu si nijak nenárokujeme. Jsem velmi rád, že i Ministerstvo zahraničních věcí má v rámci podpory exportu a ekonomické diplomacie co poskytnout. Dokazujeme, že nejsme žádnou elitářskou skupinkou diplomatů, která si nechce s byznysem „špinit ruce“. Naší vizí je být fungující servisní organizací pro firmy, občany i instituce.

Josef Čapek napsal, že pokud nemůžeme jeden druhému důvěřovat, pak si také nemůžeme navzájem pomoci. Díky vzájemné důvěře mohou naši diplomaté podnikatelům poradit při pronikání na zahraniční trhy, lobbovat za česká řešení při státních zakázkách či pomáhat řešit problémy. Vytváříme prostředí, které umožňuje nejen velkým, ale i malým a středním podnikům, začínajícím firmám nejjednodušší zapojení do českého systému podpory exportu. Po čtyřech letech strávených na Ministerstvu zahraničních věcí si nejvíc cením toho, že nás čeští exportéři vnímají jako místo první volby.

Text: Martin Tlapa

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2017 na straně 45.

Štítky Obchodní diplomacie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.