Příležitosti pro české firmy v Dánsku

Text Gabriela Kubová Foto Jiří Brodský Publikováno
thumbnail Dánsko

Energetika

V Dánsku byla zahájena rozsáhlá modernizace energetické sítě a výroby s cílem zvýšit energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů (Energy Agreement 2020). Celková hodnota investic státního i soukromého sektoru je odhadována v řádu několika desítek miliard CZK. Česká republika má v Dánsku velmi dobré reference z úspěšné realizace řady energetických projektů (elektrárny, teplárny, spalovny atd.), a české firmy mají proto mimořádnou šanci zúčastnit se další výstavby a modernizace místní energetické sítě, a to především prostřednictvím technologických dodávek turbín, generátorů, transformátorů, úpraven vod, potrubních systémů a tepelných izolací.

Obranný průmysl

V současné době dánské ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policie i bezpečnostní služby zahájily přípravy na obměnu výzbroje, zejména střelných zbraní. Konkrétně se jedná o pistole, pušky, automatické zbraně atd. Zbraně jsou určeny pro místní podmínky, ale i pro příslušníky zahraničních misí a celkový objem veřejných tendrů se odhaduje na 25 miliard CZK. Dalším potencionálním trhem je Grónsko, autonomní území Dánska, kde střelné, respektive střelecké, zbraně patří k základní vybavenosti místních obyvatel. Objem exportu do Grónska v této komoditě výrazně stoupá.

Stavebnictví

Čeští exportéři mohou nalézt uplatnění v rámci rozsáhlých developerských projektů nebo jako subdodavatelé dánských firem. Příležitostí může být například největší investiční evropský dopravní projekt Femern Belt, dopravní spojení Dánska a Německa prostřednictvím nejdelšího a nejhlubšího podmořského tunelu kombinujícího vlakovou a automobilovou dopravu. Hodnota investice činí cca 190 mld. CZK (dokončení v roce 2028). Zároveň dojde k dalšímu infrastrukturnímu rozvoji Dánska ‒ k výstavbě železničních tratí, komunikací, stavbě mostů a terminálů, výstavbě nemocnic, budování developerských a průmyslových parků, logistických center atd. Celkem se jedná o 430 projektů plánovaných do roku 2020, jejichž hodnota by měla dosáhnout až 1240 miliard CZK.  

Zemědělství a potravinářství

Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i živočišná výroba. Z celkové plochy Dánska je obděláváno cca 69 % (2,6 mil. ha). V současné době je zde cca 45 tisíc zemědělských farem, přičemž výrazně dominují zejména malé farmy do 30 ha (celkový počet traktorů proto přesahuje 100 tisíc kusů). Dynamicky se rozvíjí i ekologické zemědělství. Pro české výrobce se tak nabízejí obchodní příležitosti především v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy), eventuálně subdodávek a dodávek náhradních dílů na již dodané zemědělské stroje. 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 23.

Štítky Dánsko, Severské státy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.