Příležitosti pro české firmy ve Finsku

Text Gabriela Kubová Foto Eva Stanovská Publikováno
thumbnail Finsko

Doprava a infrastruktura

Evropská komise stanovila v červenci 2016 členským státům EU národní limity pro snížení emisí skleníkových plynů v oblasti dopravy, zemědělství a bydlení. Podle uvedeného nařízení musí Finsko v letech 2021–2030 zredukovat emise v těchto sektorech až o 39 %. Přes dlouhodobě aktivní přístup Finska znamená tento požadavek skutečnou výzvu. Velké vzdálenosti způsobují, že se značná část energií v zemi spotřebovává právě v sektoru dopravy. K dosažení předepsaného emisního cíle tak bude muset tento sektor projít poměrně výraznou strukturální i technickou změnou, což otevírá možnosti pro české exportéry – vláda se hodlá zaměřit na podporu ekologičtější hromadné dopravy osob (dálkové i městské, podpora železnic), nutností bude i výrazná obměna vozového parku s upřednostněním plynových a elektrických pohonů vozidel či vozidel na biopaliva.

Energetika

Finsko postrádá jakékoliv domácí zdroje fosilních paliv, a musí tak veškerou ropu, zemní plyn a uhlí dovážet. Závislost na dovozech (většinou z Ruska), požadavky EU a kjótského protokolu v oblasti snižování emisí i silné environmentální cítění jsou hlavními příčinami toho, že země intenzivně usiluje o využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasa, hydroenergie, větrná a solární energie, tepelná čerpadla) a o rozvoj jaderné energetiky. Očekává se další rozšíření využívání tepelných čerpadel, jejich počet má vzrůst ze současných cca 700 tisíc jednotek až na 1 milion kusů v roce 2020. Kromě dodávek pro sektor „obnovitelných energií“ existují exportní příležitosti i v dalších oblastech energetiky. Finsko má v roce 2018 zahájit výstavbu prvního bloku nové jaderné elektrárny Hanhikivi a modernizacemi prochází řada uhelných a vodních elektráren i elektrická přenosová infrastruktura.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Vysoce kvalitní a technologicky sofistikované lékařské vybavení má ve Finsku tržní potenciál a import zaznamenává v posledních letech stabilní růst (cca o 4 % ročně). V roce 2015 byla parlamentem schválena nová strategie zdravotní péče ve státním sektoru (cca 75 % výkonů), jejímž cílem je vyrovnat její kvalitu s péčí v soukromých zařízeních. Strategie mimo jiné počítá s rozšířením zdravotnických kapacit či s výraznými investicemi do nového zdravotnického vybavení. Další příležitostí pro české exportéry může být dovoz léčiv, který představuje téměř 4 % celkového finského importu.

Zemědělství a potravinářství

Každoroční nárůst útrat za potraviny a nápoje činí okolo 4 % a Finsko není v tomto sektoru soběstačné. Vzhledem ke stabilnímu rozvoji trhu tak příležitost pro české exportéry nepředstavuje pouze tradiční a dlouhodobě úspěšná potravinářská komodita pivo, ale i další produkty jako například mléčné výrobky, cukrovinky, chmel, semena, luštěniny, tabák, krmiva pro domácí zvířata a jiné.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 24.

Štítky Finsko, Severské státy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.