Příležitosti pro české firmy v Norsku

Text Gabriela Kubová Foto Michael Stanovský Publikováno
thumbnail Norsko

Automobilový průmysl

V Norsku se výrazněji prosazuje trend ekologizace automobilismu. Od roku 2025 je reálné zavedení zákazu registrace nových vozidel do 3,5 t s benzinovými a naftovými motory, poté bude možné přihlásit výhradně bezemisní automobily. Průměrné stáří vozidel v Norsku činí 8 let, typ pohonu příštího nového vozu dosud ještě tolik nerozhoduje, a tak i se sortimentem aut s klasickým pohonem mohou české automobilky v Norsku expandovat. Norové poptávají kvalitní a v náročných klimatických podmínkách odolné vozy s příznivým poměrem vybavení a ceny a typicky rodinné automobily. Velikost vozového parku v Norsku, která více než počet obyvatel odráží rozlehlost jeho území, obnáší trvalou poptávku po kvalitním provozním vybavení (pneumatiky a náhradní díly).

Kovozpracovatelský průmysl

Exportéři kovozpracovatelských výrobků mohou nalézt uplatnění v Norsku, pokud zaručí schopnost dlouhodobých dodávek v konzistentní kvalitě. Tyto výrobky jsou nezbytnými stavebními díly domů a bytů, po jejichž výstavbě a rekonstrukci je nyní značná poptávka vzhledem k historicky nejnižším sazbám úvěrů na bydlení.

Stavebnictví

Řada Norů investuje volné prostředky do nemovitostí díky nízkému úročení vkladů. Obrat ve stavebnictví za posledních pět let vzrostl o 12 %. Pětina z celkového objemu stavebních výkonů se odehrává v dostupném teritoriu jižního Norska, zejména v metropolitní oblasti Oslo. V roce 2016 bylo v Norsku dokončeno 31,9 tisíce bytových jednotek. Ačkoli Norové preferují bydlení v samostatně stojících rodinných domech, mezi novými projekty dominují nízkopodlažní řadové bytovky se startovními byty, u nichž typizace a standardizace projektů dovoluje snížení ceny i lepší využití parcel v žádaných lokalitách. České firmy se mohou prosazovat jako dodavatelé stavebních prvků pro developerské projekty v oblasti privátního, komunálního či kolejního bydlení.

Železniční a kolejová doprava

Koncepce norské železniční reformy staví na demonopolizaci železnic. Stávající monopol přepravce NSB v letošním roce končí a provozování osobní i nákladní železniční dopravy v Norsku se otevírá konkurenci na základě licencí k provozu na jednotlivých tratích. Podle dopravní koncepce dojde do roku 2029 zejména v jihovýchodním Norsku ke zkapacitnění tratí ‒ zdvoukolejnění, elektrifikaci a instalaci nových zabezpečovacích systémů. Plán dále počítá s výstavbou nové tramvajové trati v Bergenu a s výstavbou nové trasy metra v Oslu (Fornebubanen). Zvýšení kapacity norské železnice vyvolá potřebu nových hnacích vozidel i vagonů pro veřejnou dopravu. Do soutěží na provozování osobní a nákladní dopravy na jednotlivých tratích a na dodávky kolejových vozidel se budou moci hlásit též firmy z ČR.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 25.

Štítky Norsko, Severské státy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.