Nigérie lační po nových produktech

Text Štěpán Beneš Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Nigérie

Země, jejíž reputace je šmahem a leckdy neoprávněně považována za špatnou, je druhou největší ekonomikou Afriky s obrovským potenciálem. Její hospodářskou páteř představuje ropný průmysl a těžba černého zlata ji řadí na dvanácté místo mezi jeho producenty na světě.

Pro české exportéry je důležitý fakt, že jde o velice rozmanitou zemi s doposud nesaturovaným trhem, který je hladový po nových a kvalitních výrobcích z různých konců světa.

I když celá polovina ze zhruba 190 milionů obyvatel žije na venkově nezřídka v extrémní chudobě, současně početně i svou kupní silou neustále roste střední třída. Dalším významným trendem je rychlá urbanizace obyvatelstva, to znamená, že roste počet konzumentů finálních výrobků. Úzkou, ale vzhledem k počtu obyvatelstva relativně početnou skupinu tvoří velmi bohatí lidé.

Za jeden provaz

Jako významná regionální ekonomická mocnost hraje Nigérie zásadní roli v Ekonomickém společenství západoafrických států (ECOWAS). Svazek spolupracujících států vznikl v roce 1975 a v současné době čítá čtrnáct členů, mezi něž patří Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone a Togo. Hlavním smyslem ustavení ECOWAS zůstává vytvoření celní, ekonomické a monetární unie. Konečným cílem je pak vyladění funkční ekonomické a měnové unie (WAEMU), která má sblížit makroekonomické politiky členských zemí a vzájemně harmonizovat odvětvovou hospodářskou politiku. Nigérie hraje důležitou roli také v OPEC (Sdružení zemí vyvážejících ropu). Jeho členem je již od roku 1974 a dlouhodobě se etabluje v první desítce největších světových producentů ropy s dosud známými zásobami ve výši cca 34 miliard barelů. V subsaharské Africe se spolu s Angolou dělí o první a druhé místo.

Nenahraditelná osobní zkušenost a příležitosti

V Nigérii existuje jak silná poptávka po luxusním značkovém zboží, tak obrovský trh pro jednoduché a levné výrobky každodenní spotřeby, schopné cenově konkurovat čínským dovozům, a pro zboží rychlého oběhu. Vzhledem k potřebám nigerijské ekonomiky a s ohledem na potenciál českých firem se aktuálně jako velmi perspektivní jeví možnost uplatnění v energetickém sektoru, zejména v oblasti malých vodních elektráren, větrných a slunečních elektráren, které je možné zapojit off-grid, a měřicí techniky, konkrétně elektroměrů. Nigérie rovněž velkoryse investuje do rozvoje infrastruktury, usiluje o revitalizaci železniční i silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit. Nemálo příležitostí pro naše firmy se nabízí v oblasti těžebních zařízení, stavebních strojů, vybavení letišť, obytných budov a nemocnic.

Vzhledem k tomu, že jedním z prioritních odvětví nigerijské ekonomiky je zemědělství, lze bez nadsázky označit jako perspektivní export zemědělské techniky, zavlažovacích systémů, pesticidů a některých druhů hnojiv. Příležitosti pro české subjekty se otevírají rovněž v oblasti bezpečnosti, včetně tréninku, dodávek malých letadel a technologií na úpravu vody. Nigerijci projevují zájem rovněž o kooperaci při výstavbě prefabrikovaných obytných domů. Odbyt v mimořádných objemech by mohly najít i potravinářské výrobky a zařízení na jejich zpracování, například mlýny, linky na zpracování ovoce a zeleniny, na výrobu nápojů, minipivovary, technologie na zpracování ryb, mrazicí provozy apod. Mezi další perspektivní položky pro český export patří nové i ojeté automobily, léky a zdravotnické přístroje, veterinární léčiva či sklářské výrobky.

Nigérie podobně jako další rozvíjející se ekonomiky dnes dává přednost investicím do výroby před pouhými dovozy, které se snaží alespoň v některých odvětvích omezovat. Základní podmínkou úspěchu na trhu je cena výrobku, dlouhodobá aktivní exportní strategie zaměřená na tuto destinaci a trvalá přítomnost v zemi.

Na opravdu dobrý kontrakt nelze čekat u nás doma. Spolupráce s místním zástupcem nebo v Nigérii registrovanou firmou jako dovozcem je velkou výhodou, avšak i tyto subjekty je třeba vyhledávat aktivně, nejlépe osobně přímo na místě. Z tohoto důvodu byla v lednu 2017 otevřena zahraniční kancelář proexportní agentury CzechTrade v Lagosu, jejímž účelem je pomáhat českým exportérům v pronikání na nigerijský trh. Lagos je totiž považován za komerční centrum jak Nigérie, tak celé západní Afriky. Devadesát procent veškerého obchodu země je produkováno právě Lagosem. Je to dáno jak jeho strategickou polohou, tak skutečností, že je největším přístavem v regionu.

Navzdory svým ekonomickým problémům je Nigérie díky svému ropnému, a do budoucna také plynárenskému, potenciálu bonitní zemí a má jasně definované potřeby pro nadcházející období. Tyto potřeby se v řadě oblastí shodují s tradičními odvětvími českého průmyslu. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce proto spatřujeme ve slabém zájmu českých společností o tuto zemi, v neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, v obavách a neochotě se dlouhodobě angažovat na neznámém a pro mnohé podnikatele rizikovém teritoriu. Větší dodávky a vládní zakázky v Nigérii však nelze prosadit bez dlouhodobé přítomnosti českých firem v místě.

Mezi velkými riziky a ještě většími zisky

Nejobvyklejším modelem distribuce zboží do Nigérie je výrobce – dovozce – velkoobchod – maloobchod – zákazník. Hlavní logistické kanály probíhají přes přístav v Evropě do přístavu v Lagosu, odkud se zboží rozváží po celé zemi.

Český subjekt, který se rozhodne v Nigérii podnikat, by měl, samozřejmě při zachování potřebné opatrnosti, projevit i smysl pro jistou dávku odvahy. Existující rizika jsou vyvažována velkým ziskem, přičemž trvalou přítomností v zemi lze mnohá z nich včas odvrátit.

Mezi nejpalčivější problémy místního trhu patří špatný stav nigerijské dopravní a energetické infrastruktury, pomalu fungující státní správa, vysoká míra korupce, bezpečnostní problémy, kriminalita, restriktivní a nekonzistentní dovozní opatření, pašování levného asijského zboží a někdy i zasahování úřadů do cenotvorby. Cenu výrobků zvýší i různé další „administrativní poplatky“. V Nigérii je nutné vynaložit na projekt více času, peněz a manažerského úsilí než jinde, ale odměnou je zpravidla vysoký zisk. Nigerijský trh je obrovský, a pokud se kontrakt sjedná s partnerem s významnými kontakty, pak objemy dodávaného zboží a služeb mohou být mimořádné. Čeští vývozci však narazí na velmi silnou konkurenci nejen nigerijských, ale i britských, amerických, francouzských, německých, indických, čínských a nově také tureckých nebo jihoafrických společností, kterých na místním trhu působí tisíce a jejichž počet velmi rychle roste.

Nigérie je pověstná podvodnými praktikami označovanými jako „nigerijské dopisy“ či kauza 419 (Advance Fee Fraud), kdy se různí podvodníci snaží vylákat na důvěřivém partnerovi předběžné poplatky na fiktivní přípravné obchodní operace pod příslibem pozdějších obrovských zisků. V poslední době nebezpečnost tohoto druhu trestných činů ještě narůstá, protože podvodníci začali využívat elektronických médií a sofistikovanějších metod, například dokonalých padělků hlavičkových papírů všech státních institucí nebo falešných webových stránek.

Rovněž je třeba dávat si pozor na pokusy vylákat zboží či vzorek bez úmyslu za ně zaplatit. Velký zájem, od vstupu ČR do schengenského prostoru ještě aktuálnější, je o získání pozvání k cestě do Česka na základě předstíraného obchodního zájmu. (Podrobné informace o nigerijských podvodech viz www.mzv.cz/abuja.)

Obezřetnost je tedy nezbytná. Seriózní obchodní kontakty, zakázky ani tendry se v Nigérii nedají běžně získat přes internet.

Každou nabídku je třeba velmi pečlivě posoudit a vyhodnotit, zda je vůbec poptávka reálná. Nepoctiví potenciál- ní partneři často nabízejí extrémní a rychlý zisk, odběr velkého množství zboží nebo velmi výhodnou půjčku, což je důvodem, proč tolik lidí po celém světě naletí. Přestože korupce je v zemi trestná, je notoricky rozšířená, ale když partner napíše, že má podplaceno vítězství v tendru, lze o jeho tvrzení úspěšně pochybovat. Pokud si česká firma není jista solidností protějšku, je nejlepší kontaktovat velvyslanectví nebo kancelář CzechTrade a po domluvě přeposlat dosavadní korespondenci s nigerijským partnerem k posouzení.

Toto vše je nutné mít na paměti, pokud se rozhodnete zkusit v Nigérii své obchodní štěstí. Jsme připraveni se při tom stát vaším spolehlivým partnerem.

Text: Štěpán Beneš

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2017 na straně 36-39.

Štítky Nigérie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.