Společnost s ručením omezeným založíte v Kolumbii za deset dnůAle musíte vědět, jak na to

Text Juan Rafael Stredel Foto Nina Stredel Publikováno
thumbnail Kolumbie

Světová banka ve svém globálním rankingu Doing Business pro rok 2017 umístila Kolumbii na solidní 59. příčku (z celkem 190) a klasifikovala zemi jako jedno z nejlepších prostředí v regionu, hned po Mexiku a Peru. Velmi dobré 2. místo si ekonomika vydobyla v dostupnosti úvěru, 16. místo co do ochrany menšinových akcionářů a například 33. v otázce řešení insolvence. Naopak nejhůře hodnoceným ukazatelem na 177. místě se stalo vynucování si plnění smluv. Je tak zřejmé, že v regionálním srovnání se jedná o vyspělé podnikatelské prostředí s relativně funkčními mechanismy a dobrými podmínkami pro obchodní aktivity.

Je však důležité zdůraznit, že aby firmy mohly aktivně participovat na místním trhu, musí se přizpůsobit národní normativě, což jim pak umožní soutěžit s domácími subjekty za rovných podmínek. Klíčem k úspěchu je mimo jiné výběr vhodné formy kolumbijské právnické osoby, tedy firmy jak vzhledem k odvětví, velikosti a dosahu zamýšlených aktivit. Při tom je dobré počítat s praktickými aspekty, jako je například fakt, že úředním jazykem je vždy španělština, a tak veškerá dokumentace, kterou je nutné doložit, musí být v tomto jazyce.

V zájmu efektivity procesu je vhodné spolupracovat s místním partnerem, ať už institucí nebo „pověřencem“, který dobře zná prostředí a právní normy. To platí dvojnásob při zakládání větších a složitějších právnických osob. Důležitým tématem je pak také zdánlivě jednoduché zřízení místních bankovních účtů a jejich používání, které však často přináší mnohá úskalí a není zcela levnou záležitostí jako v České republice.

Čas, který zahraniční firma stráví samotným založením právnické osoby v Kolumbii, se odvíjí od jejího typu. Existuje několik možností, nepříliš odlišných od těch českých. K hlavním patří: Sociedad Colectiva (kolektivní společnost); Sociedad en Comandita Simple (jednoduchá komanditní společnost); Sociedad en Comandita por Acciones (komanditní akciová společnost); Sociedad Anónima S.A. (akciová společnost); Sociedad por Acciones Simplificada SAS (zjednodušená obdoba společnosti s ručením omezeným); Sociedad de Responsabilidad Limitada (obdoba společnosti s ručením omezeným). Nejrychleji, během deseti dní, lze založit SAS, zatímco složitější subjekty zaberou i několik měsíců.

SAS využívají v Kolumbii jednoznačně nejvíce malé a střední firmy. Její založení je rychlé a levné, je použitelná v podstatě pro jakékoli odvětví. SAS mohou zřídit jak jedna, tak více fyzických nebo právnických osob, přičemž každý ručí jen do výše svého vkladu. Jakmile je zapsána v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou, stává se právní osobou odlišnou od svých společníků. Tato forma nabízí mnoho výhod a zejména jednoduchost samotného zahájení a rozvoje obchodní aktivity. Po registraci do daňového rejstříku (Registro Fiscal) je plně operativní.

Nicméně ve druhé fázi je nutné mít na paměti také specifické požadavky nebo certifikace, které může vyžadovat konkrétní sektor činnosti. To platí především pro potravinářské nebo farmaceutické produkty, ale i průmyslová odvětví. Zde je vhodné dopředu počítat s dodatečnými procesy a dostatečným časem k jejich vyřízení. Jejich hladké zvládnutí by však už bylo téma na další článek.

Text: Juan Rafael Stredel

Foto: Nina Stredel

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 29.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.