Kolumbie: Vycházející hvězda Latinské Ameriky

Text Jiří Jílek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Kolumbie

Po desetiletích občanských válek a bojů s narkomafií nabízí Kolumbie v posledních sedmi letech příznivé podnikatelské prostředí podpořené rostoucí bezpečností a stabilním hospodářským růstem. Po Brazílii, Mexiku a Argentině čtvrtá největší ekonomika Latinské Ameriky a třetí nejlidnatější země regionu otevírá dynamicky rostoucí, velký spotřebitelský trh. Proto se na ni v poslední době stále více soustředí pozornost exportérů a investorů z téměř celého světa.

V teritoriu se zvyšuje poptávka po kvalitním zboží ze zahraničí za přijatelné ceny. Kolumbijci považují evropské výrobky za jedny z nejkvalitnějších a v případě českých navíc i cenově nejdostupnější. Byznysu nahrává i dohoda o volném obchodu se zeměmi EU (tedy i ČR), která platí od roku 2013, na jejímž základě bylo okamžitě zrušeno dovozní clo na přibližně 65 % výrobků celního sazebníku a v následujících letech se postupně snižovalo rovněž u zbylých položek.

V současnosti se ještě uplatňuje dovozové clo především na zemědělské výrobky, protože se kolumbijská vláda snaží chránit své producenty a na tvrdou mezinárodní konkurenci je připravuje postupně. Díky uvedené dohodě se také usnadnil dovoz zboží, uznávání certifikátů a mezinárodních norem, účast ve veřejných tendrech, zjednodušilo se schvalování zahraničních výrobních podniků v potravinářském průmyslu, inspekce výrobních podniků se nyní realizuje na základě předložených dokumentů. Není tedy potřeba, aby kolumbijští experti jezdili do Evropy na inspekci výrobních podniků (mlékáren, sýráren apod.), aktuálně se vše schvaluje na základě předložených dokumentů výrobním podnikem. Tím se vytvořily předpoklady pro otevřenou ekonomiku, v níž by teoreticky mohl uspět každý. Záleží pak už zejména na obchodních dovednostech jednotlivých firem a vytrvalosti a velmi důležité je štěstí na vhodného lokálního zástupce.

Pravá chvíle je teď

Kolumbie představuje velký potenciál pro české výrobce nejenom díky stabilnějšímu prostředí a tempu ekonomického růstu, ale také pro četnost aktuálně připravovaných projektů. Z tohoto pohledu můžeme za nejzajímavější považovat plánovanou výstavbu metra v Bogotě, příměstskou tramvajovou rychlodráhu Regiotram, spojující centrum Bogoty s plánovaným novým terminálem letiště El Dorado u města Facatativá, modernizaci souprav metra pro dopravní podnik města Medellín, modernizaci regionálních letišť, výstavbu čistíren a úpraven vody. V oblasti energetiky se plánuje výstavba několika vodních elektráren, vypisují se tendry na uhelné a fotovoltaické elektrárny, spalovny komunálního odpadu, technologie na zpracování ropy, těžbu zlata a dalších nerostných surovin. Roste zájem o automobily Škoda, české potraviny, sportovní oblečení, kosmetiku, hračky a další zboží.

Na rizika buďte připraveni

Jak už jsme zmínili, v otevřené kolumbijské ekonomice se potkávají výrobci z celého světa. Ten, kdo si chce koupit laciný výrobek, většinou sáhne po čínském zboží a neočekává od něj dlouhou životnost. Pozitivním trendem je rostoucí poptávka po kvalitním dovozovém zboží, která nahrává „českým cenám“. Náš výrobce a exportér by však mohl být překvapen, že jeho zboží se prodává koncovým zákazníkům na místním trhu za dvojnásobnou a někdy i trojnásobnou cenu, přestože po něm kolumbijští dovozci žádají různé slevy a peníze na marketing. V Kolumbii se totiž pracuje s jinými maržemi než v Evropě. Je proto velmi důležité vybrat si spolehlivého místního zástupce, který je orientovaný na dlouhodobou spolupráci a seriózně chápe cenovou politiku. Jinak se totiž může stát, a stává se to běžně, že sice máte skvělý výrobek, ale kvůli příliš vysoké ceně se vůbec neprodává.

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje prodej dovozového zboží, je kurz kolumbijského pesa vůči americkému dolaru. Kolumbijské peso za poslední dva roky oslabilo až o 30% a všechny dovozy ze zahraničí podražily. Proto od tamních prodejců často slýcháme, že za vysokou cenu může právě vývoj kurzu dolaru, i když za poslední půlrok je kurz stabilní. Tím si omlouvají své vysoké marže. Dalším nepříznivým faktorem je zvýšení daně z přidané hodnoty z 16 % na 19 % od začátku roku 2017. Kolumbijští dovozci odvádějí DPH při dovozu zboží do země a považují ho za svůj náklad. To, že si ho mohou následně odečíst, však již nezmiňují, a DPH se bere jako součást jejich marže. K úspěchu obchodu přispěje, když partner nabídne spolu s výrobkem také financování. Úrokové sazby z úvěrů jsou v Kolumbii mnohonásobně vyšší než v České republice a v případě dodávek dražších technologií nebo strojů je financování ze zahraničí nezbytnou součástí nabídky. Navíc jsou Kolumbijci zvyklí nakupovat na splátky.

Je důležité zmínit, že mnoho českých podnikatelů, kteří jsou v Kolumbii poprvé a nemají ještě dostatečné zkušenosti s místním trhem, může po jednáních s kolumbijskými partnery podlehnout rozčarování, protože prezentované obchodní příležitosti většinou neodpovídají reálným možnostem. Vstup na trh je finančně náročný, je potřeba počítat s pravidelnými návštěvami obchodních partnerů, často dochází k posunům naplánovaných projektů a firma musí být dostatečně vytrvalá, aby měla šanci v Kolumbii uspět.

Příležitosti pro české firmy

Kolumbijská poptávka se potkává s jedinečnou českou nabídkou především v oblasti potravinářského průmyslu. Úspěšné jsou české pivovary i výrobci nealkoholických nápojů (minerální vody), své potenciální zákazníky mají i cereální produkty, výrobky z mléka a syrovátky a dochucovadel, jako jsou kečupy a omáčky.

Na trhu se dobře prosazují i výrobci z leteckého průmyslu (vybavení letišť, řízení letového provozu, ultralighty, malá letadla a další), vodohospodářství (výstavba čistíren a úpraven vody, odsolovací zařízení, měřicí přístroje aj.), energetiky (zařízení pro uhelné, vodní a fotovoltaické elektrárny, turbíny, generátory, transformátory), strojírenství (obráběcí stroje, nářadí, nástroje, železářské výrobky), environmentálních technologií (spalovny odpadu, likvidace pneumatik, dekontaminace půd), těžebního a zpracovatelského průmyslu (geologický průzkum, technologie pro těžbu a zpracování ropy a plynu, technologie pro těžbu vzácných kovů a uhlí), stavebnictví (stavební výtahy, kovové konstrukce, stavební materiály), dopravního průmyslu (dodávky strojů, těžké techniky, manipulátorů, pásových přepravníků, traktorů, tramvají, modernizace drážních vozidel), zdravotnické techniky (lékařské přístroje, vybavení nemocnic, sterilizátory apod.). Velký spotřebitelský trh a rostoucí střední třída táhnou poptávku po specifickém a luxusním zboží, jako je české sklo, kosmetika, drogistický sortiment, hračky, sportovní oblečení a vybavení pro sport.

Naše konkurenční výhoda – řešení na míru a cena

Kolumbijská ekonomika se orientuje na zemědělství a těžbu nerostného bohatství. Stupeň technického a průmyslového rozvoje je nízký, země je odkázána na dovoz vyspělých technologií a strojů a právě v této oblasti se nabízí českým exportérům nejvíce obchodních příležitostí.

V oborech, jako je čištění a úprava vody, technologie na zpracování ropy, geologický průzkum, zařízení pro letiště a řízení letového provozu, technologie pro potravinářský průmysl, nanotechnologie a v řadě dalších odvětví, jsou čeští výzkumníci a výrobci na světové špičce a máme co nabídnout. České firmy jsou flexibilní, schopné nabídnout zákazníkovi řešení na míru, což je všude velkou výhodou. V neposlední řadě jsou české výrobky v porovnání s jinými evropskými levnější. Jak s oblibou říkáme, nabízíme německou kvalitu za české ceny.

Poslání CzechTrade v Bogotě

Kancelář agentury CzechTrade byla v hlavním městě Kolumbie otevřena v polovině roku 2014 a nabízí českým firmám a podnikatelům ucelené spektrum služeb. Největší zájem je o vyhledávání vhodného lokálního zástupce pro spolupráci, ověření zájmu o výrobek, organizaci jednání s místními firmami a zajištění účasti na specializovaných veletrzích.

Znovu musíme zdůraznit, že klíčem k úspěchu je vhodný obchodní partner. Kancelář v Bogotě prověřuje bonitu jednotlivých doporučených firem, přičemž důležitým kritériem výběru jsou zkušenosti místního partnera se zahraničním obchodem, měl by mít vybudovanou dostatečně velkou distribuční síť a především by neměl upřednostňovat rychlý zisk před dlouhodobou kooperací. Jsme rádi, že se nám daří tyto subjekty pro české firmy nalézat, a věříme, že každý z našich exportérů, který vytrvá, bude odměněn úspěchem.

Text: Jiří Jílek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 36-39.

Štítky Kolumbie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.