ASEAN není monolitKdo bude jeho lídrem?

Text Marek Libřický Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Laos thumbnail Thajsko thumbnail Kambodža

Není žádnou novinkou, že se těžiště ekonomického dění posouvá do Asie a že jedním z center je jihovýchodní Asie a sdružení ASEAN. To samo o sobě není zrovna sourodým celkem, natož monolitem. A je jedno, zda se na to díváme pohledem ekonomických charakteristik nebo třeba politicky. Ambici být lídrem – nebo za něj být alespoň považován – má oprávněně řada zemí, ale v pevninské části ASEAN je jím určitě Thajsko patřící k nejsilnějším hráčům i obecně. Naopak Kambodža a Laos leží na opačném konci pomyslného žebříčku.

Thajsko je významnější, než si myslíme

Tomu odpovídá také rozsah a intenzita našich obchodně-ekonomických vztahů s těmito zeměmi. Thajsko je výrazně významnějším obchodním partnerem, než je tradičně v obecném povědomí. Obratem našeho vzájemného bilaterálního obchodu je s 1,5 miliardy amerických dolarů na úrovni Indie, Izraele, Tchaj-wanu a některých členských zemí EU. Co do importu je přinejmenším srovnatelné s Tchaj-wanem, Švédskem, Švýcarskem, Tureckem, Ukrajinou nebo Dánskem.

V rámci ASEAN Thajsko soupeří s Malajsií o pozici největšího obchodního partnera, přičemž je největším dovozcem do ČR a dlouhodobě třetím až čtvrtým nejvýznamnějším exportním trhem. Loni jsme do Thajska vyvezli zboží za rekordních 180 milionů amerických dolarů, přičemž Thajsko si je vědomo dovozu zboží českého původu dokonce za 203 miliony. Skutečný přímý a nepřímý pohyb zboží z ČR do Thajska by se tak mohl pohybovat až okolo 270 milionů amerických dolarů. Z pohledu thajských statistik jsme osmým největším exportním trhem z EU (při použití našich dovozních statistik bychom se posunuli dokonce na páté místo poměrně blízko za Francii a Itálii) a třináctým největším dovozcem z EU do Thajska. Když se k tomu připočte přibližně 50 tisíc thajských turistů navštěvujících ročně ČR a asi 34 tisíc Čechů cestujících do Thajska, tak to vůbec není špatná vizitka.

Někdo by si proto mohl pomyslet, že obchod s Thajskem jde přirozeně sám o sobě a že není třeba se v daném směru nějak zvlášť angažovat. Bohužel to není pravda. Stále je třeba pracovat na obou frontách. Přestože obecné povědomí o Thajsku je v ČR velmi vysoké a pozitivní, jen málokdo vnímá Thajsko jako byznysovou destinaci. Převažuje image dovolenkového ráje. A totéž bohužel platí i obráceně. Obě strany tak přicházejí o jiné příležitosti, které si navzájem nabízejí. Tím spíše v době, kdy se našim exportérům daří na jiných, tradičnějších nebo bližších trzích a kdy na obou stranách omezené povědomí o příležitostech nedokáže dostatečně motivovat jít za hranice obvyklého nebo mimo svou komfortní zónu. Naštěstí se ale situace postupně mění a objevují se nové impulzy, včetně prvních úspěchů našich start-upů na thajském trhu v tzv. nových oborech. Na druhé straně potěší první thajské investice do výrobních kapacit v ČR.

Laos a Kambodža zatím opomíjené

Oproti tomu spolupráce s Laosem a Kambodžou trochu zaostává, ačkoliv nelze tvrdit, že by byla bez potenciálu. Ten zde jednoznačně je, jen ho je třeba objevit, jak se to stalo v případě zdravotnictví a Laosu. Naše snahy by určitě neměly být plošného, kobercového typu, ale spíše cílené a připravené, aby byly i přiměřené. Podmínky pro to existují, v obou zemích máme velmi dobré jméno z minulosti a také svou „kolonu“ v podobě někdy dříve pozapomenutých absolventů našich vysokých škol. Tato aktiva a nostalgie samy o sobě samozřejmě nestačí, ale všichni si jsou nakonec naštěstí vědomi, že spolupráce musí být založena na jiném modelu než před třiceti nebo čtyřiceti lety.

Stejně tak je i na naší straně si uvědomit, že se Kambodža a Laos změnily a že jsou standardními exportními trhy a nikoliv spíše vývozními teritorii, jak tomu bývalo dříve. To platí i pro vnímání naší rozvojové spolupráce, která se týká především Kambodže. Ale ani Laos nemusí být stranou a nabízí se jako vhodné místo pro využití třeba nástrojů programu B2B rozvojového partnerství pro soukromý sektor.

Cestou k prosazení se na méně rozvinutých trzích regionu může být spolupráce s thajskými partnery. Ti nám díky svým tradičním vazbám i pozici klíčových obchodních partnerů a investorů mohou poskytnout – a v některých případech již poskytli – nutné know-how a kontakty a v neposlední řadě i financování. Toto může ostatně platit především v Laosu a Kambodži také pro partnery z Číny a Vietnamu, přičemž bychom se neměli bát hledat příležitosti ani v tolik diskutovaném projektu Nové hedvábné stezky.

Svou spolupráci s Thajskem na třetích trzích ale neomezujme jen na Kambodžu a Laos. Thajci jsou velmi aktivní a silní tradičně také v Myanmaru/Barmě a stále více se prosazují také ve Vietnamu. V rámci snahy o vedoucí až dominantní roli v tzv. oblasti CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam). Stranou ale nezůstávají ani další země ASEAN, Čína nebo třeba SAE.

Samotné Thajsko je perspektivním partnerem, často významnějším než řada zemí, které se i díky zažitým stereotypům těší větší pozornosti. Je velice konkurenčním a vyspělým, ale i bonitním trhem, o který bezesporu stojí za to se nejen zajímat, ale i starat. Starat v nedokonavém vidu a osobně. Na osobním přístupu nic nemění ani ambice Thajska posunout se do své verze 4.0 nebo směrem k digitální společnosti.

Text: Marek Libřický

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 36-37.

Štítky ASEAN, Ekonomická diplomacie, MZV, Thajsko, Laos, Kambodža

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.