Thajsko: Brána do jihovýchodní AsieZkuste být součástí thajského zázraku

Text Jan Lembas a Jan Špiler Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Thajsko

Když se řekne Thajsko, většině se vybaví především skvělá dovolená. Zatím ve stínu nádherných pláží, divoké džungle, historických památek a oblíbené kuchyně totiž zůstává jeho nesmírný ekonomický potenciál pro české exportéry a podnikatele. Země patří mezi nově se rozvíjející ekonomiky se stabilním makroekonomickým prostředím, atraktivními podmínkami pro zahraniční investory a s 36% podílem výrobního sektoru na HDP i mezi nejprůmyslovější ekonomiky na světě. Budete-li se rozmýšlet, zda v ní investovat čas a peníze do rozvoje podnikání, navštivte jedno z bangkokských luxusních obchodních center a následně vyjeďte do některého z vyhlášených střešních barů, odkud můžete pozorovat panoráma metropole s nesčetnými mrakodrapy a jeřáby při západu slunce. Dýchne na vás opravdové bohatství a řeknete si: „Tady musím obchodovat.“ V Thajsku je hodně peněz a obchodních příležitostí, záleží především na vás a vašem úsilí, zda se vám podaří je proměnit v prosperující byznys.

Thajci se dokážou prosadit

Zdroje thajského bohatství spočívají v příznivých klimatických podmínkách pro zemědělství, vlastních zásobách ropy a plynu snižujících závislost na dovozu, přímých zahraničních investicích, strategické poloze uprostřed Indočíny a v neposlední řadě i ve vyjednávacích schopnostech Thajců, díky nimž jsou schopni si ukrojit velký krajíc z každé přidané hodnoty a úspěšně prosazovat své národní zájmy.

Vlhké tropické klima umožňuje produkci zemědělských komodit – především rýže, cukrové třtiny, kaučuku, manioku a palmového oleje, které jsou základem potravinářského průmyslu a jedním z hlavních exportních artiklů. Celková zemědělská plocha představuje téměř trojnásobek rozlohy České republiky a obrovské množství vyprodukované biomasy se stalo významným alternativním zdrojem elektrické energie i surovinou pro rozvoj biotechnologií.

Objevení nalezišť ropy a zemního plynu v Thajském zálivu a zahájení jejich těžby počátkem osmdesátých let minulého století stálo u zrodu moderní industrializace Thajska. Domácí zdroje pokrývají přibližně 40 % poptávky po zemním plynu a 20 % poptávky po ropě, rozdíl je pokrýván dovozem plynu z Myanmaru a ropy a CNG ze zemí Perského zálivu. V současné době se připravuje tendr na obnovení koncesí pro ropná a plynová pole, jejichž stávající platnost vyprší v letech 2022 až 2023. Po udělení nových koncesí lze očekávat zvýšení investic do průzkumu a těžby ropy i plynu, které nabídnou nové příležitosti i českým dodavatelům například průmyslových armatur. Největší státní ropná a plynárenská společnost PTT patří mezi sto největších společností na světě a její investice najdeme vedle asijsko-pacifického regionu i v Africe, USA nebo Kanadě. Na těžbu ropy a plynu navazují rafinerie, petrochemické závody a chemický průmysl.

V osmdesátých letech minulého století se přední japonské firmy rozhodly umístit automobilovou výrobu pro trhy jihovýchodní Asie do Thajska a některé americké a evropské automobilky a investoři z dalších oborů je následovali. Postupně se Thajsko stalo významnou regionální průmyslovou základnou s moderními výrobními závody umístěnými v průmyslových zónách vybavených veškerou infrastrukturou. Tyto zóny jsou soustředěné do centrálního Thajska a propojené dálnicemi s Bangkokem, leteckými cargo terminály i exportními přístavy v Thajském zálivu, odkud se strojírenské výrobky, auta, elektrotechnické komponenty, chemikálie, potraviny a další komodity vyvážejí do celého světa. Země ročně vyveze strojírenské výrobky za 100 miliard amerických dolarů, k tomu však potřebuje dovézt strojařinu za 70 miliard. To potvrzuje intenzivní zapojení Thajska do mezinárodních hodnotových řetězců a silnou poptávku po zahraničních vstupech.

I strategická poloha se dá zhodnotit

Thajsko má velké předpoklady maximálně vytěžit ze své strategické polohy uprostřed regionu širšího Mekongu, který zahrnuje země Indočíny, jihočínskou provincii Jün-nan a autonomní oblast Kuang-si s tržním potenciálem více než 300 milionů obyvatel. Již dnes je hlavní město Bangkok nejvýznamnějším obchodním, finančním i kulturním centrem této oblasti. Thajská burza, na které je kotováno na 750 společností, je s tržní kapitalizací 18,7 trilionu thajských bahtů (600 miliard amerických dolarů; únor 2018) po burze v Singapuru druhou největší v regionu jihovýchodní Asie.

Zároveň země představuje atraktivní vstupní bránu na trhy zemí ASEAN v rámci jednotného hospodářského prostoru AEC (ASEAN Economic Community) se 620 miliony obyvatel. Přístup na rychle rostoucí trhy jihovýchodní Asie významně rozšiřuje vlastní potenciál samotného thajského trhu, který se svými 69 miliony obyvatel a rostoucí střední třídou je sám o sobě velmi atraktivní. Thajské společnosti využívají robustního ekonomického růstu okolních zemí Indočíny, ve kterých zakládají pobočky a mohutně investují. Řada z nich se však neomezuje pouze na Indočínu a ASEAN, ale setkáte se s nimi v celém asijsko-pacifickém regionu. Jedná se o firmy z nejrůznějších průmyslových odvětví, zejména energetiky, důlního průmyslu, strojírenství, stavebních materiálů, potravinářství, hotelnictví, zdravotnictví a maloobchodu.

V plánu je vymanit se z pasti

V současné době se Thajsko nachází na určitém rozcestí, kdy se potřebuje dostat mezi výkonnější ekonomiky poháněné inovacemi a vymanit se z takzvané pasti středně příjmové země. Na oživení hospodářského růstu vláda iniciovala projekt vybudování tzv. Východního ekonomického koridoru (EEC – Eastern Economic Corridor) v provinciích Chachoengsao, Chonburi a Rayong východně od Bangkoku, kde je již dnes koncentrována velká část thajského průmyslu a zahraničních investic. Vláda se snaží pomocí atraktivních investičních pobídek přilákat do této nové hospodářské zóny investice do deseti preferovaných odvětví, kterými jsou auta nové generace, chytrá elektronika, turistické, zdravotní a wellness služby pro majetnou klientelu, zemědělství a biotechnologie, potravinářství, robotika pro průmysl, logistika a letecký průmysl, biopaliva a biochemie, digitální ekonomika a zdravotnické služby.

Součástí projektu je také rozšíření místního letiště, zvýšení kapacity námořních přístavů a vybudování vysokorychlostní železnice propojující EEC s Bangkokem a dalšími novými železničními trasami. V rámci EEC vznikají centra pro vědu, výzkum a inovace. Vláda se snaží přilákat i zahraniční univerzity a odborná učiliště. Východní ekonomický koridor by se měl stát součástí čínského projektu nové pozemní i námořní Hedvábné stezky. Nová hospodářská politika thajské vlády zahrnuje rovněž podporu průmyslu 4. generace Thailand 4.0. V loňském roce Thajsko dovezlo systémy pro robotizaci a automatizaci v hodnotě 270 miliard thajských bahtů (8,7 miliardy USD) a zároveň jich vyvezlo za 134 miliard thajských bahtů (4,3 miliardy amerických dolarů).

Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Nové přístupy v podpoře hospodářství a nové koncepce Thailand 4.0 či konkrétních projektů jako například Východního ekonomického koridoru s sebou pochopitelně přinášejí nové výzvy v podobě reorientace vládní podpory jednotlivých průmyslových odvětví. Znamená to zároveň odklon od některých v Thajsku historicky tradičních, z hlediska přidané hodnoty a relativní konkurenceschopnosti méně atraktivních oblastí výroby, především pak těch náročných na levnou pracovní sílu. Na tento trend reaguje vcelku zřetelně i podnikatelské prostředí. Na druhou stranu zahraničním dodavatelům a partnerům, kteří mají co nabídnout v oblasti špičkových technologií, služeb a nových výrobních postupů, přináší zcela nové příležitosti, neboť poptávka v této oblasti bude do budoucna jen růst. Zároveň se otevírají nové možnosti ve výzkumu a vývoji, společných projektech a joint ventures s thajskými partnery za účelem získání kompetitivních výhod v rámci širšího regionu jihovýchodní Asie. Při jednáních s thajskými partnery se na přetřes stále častěji dostává otázka transferu technologií a lokalizace výroby nebo alespoň její části (např. montáž/kompletace) v Thajsku.

Bez pořádné dávky času i peněz neuspějete

Při uvažování o tom, zda vstoupit na thajský trh, je třeba se nenechat odradit informacemi o vysoce konkurenčním a protekcionistickém prostředí ani neexistencí dohody o volném obchodu mezi Thajskem a EU. Při správném uchopení příležitosti se jedná pouze o okrajový problém. Důkazem je, že přes vysokou konkurenci lze najít téměř v každém odvětví skulinu pro evropské, a potažmo i české, zboží. K thajskému trhu je třeba přistupovat systematicky, důkladně zmapovat jeho velikost a dynamiku, konkurenční prostředí, právní a regulační rámec a následně zvolit optimální strategii.

A neexistuje jeden optimální model, jak zde obchodovat. Každé odvětví a segment trhu vyžadují individuální přístup, šitý na míru. Záleží na tom, ve kterém odvětví podnikáte, a i v rámci jednotlivých odvětví narazíte na velmi odlišné firemní kultury. Vždy je však třeba alokovat dostatek finančních zdrojů a manažerského času na rozvoj podnikání v Thajsku, které je dlouhodobou záležitostí. Často může trvat i několik let, než se firma na trhu prosadí.

Osobní jednání v místě jsou v této souvislosti nenahraditelná. Zcela zásadním prvkem je postupné budování důvěry. Odměnou může být nejen objem potenciálních prodejů, ale většinou i zajímavé marže. S velkou pečlivostí je nutné přistupovat k výběru místního partnera. Potřebujete ho k tomu, abyste dostali zboží na trh, ale nelze spoléhat na to, že za vás vše odpracuje. Je tedy zapotřebí přistupovat aktivně k otevírání příležitostí na trhu ve spolupráci s místními partnery, pravidelně Thajsko navštěvovat a dát partnerům i potenciálním zákazníkům najevo, že jsou pro vás důležití. Můžete se spolehnout i na podporu naší ekonomické diplomacie.

Text: Jan Lembas a Jan Špiler

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 38-41.

Štítky Thajsko, Ekonomická diplomacie, MZV, CzechTrade

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.