Středoevropské start-upy v Silicon Wadi

Text Michal Prokop Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Izrael

Stát Izrael jako světový lídr v oblasti moderních technologií je pro mnohé země inspirací. Zájem o spolupráci s Izraelem v této oblasti má i Visegrádská skupina. Prvním krokem byla nedávná realizace projektu „V4 Innovators in Israel“, v rámci něhož majitelé 28 českých, slovenských, polských a maďarských start-upů a inkubátorů absolvovali intenzivní program zaměřený na izraelský inovační ekosystém.

Izrael je dnes považován vedle kalifornského Silicon Valley za jedno z hlavních globálních center inovací, ve kterém každoročně vznikne přes 700 nových start-upů. Přestože úmrtnost těchto firem se blíží až k 80 %, některé z nich se dokážou probít i na vrchol. Připomeňme, že podle hodnocení agentury Bloomberg se Izrael v lednu letošního roku dostal mezi pět nejvíce inovativních ekonomik světa. V porovnání s rokem 2018 si země polepšila o pět míst, a dokonce předčila Japonsko, Singapur či Švédsko.

Nenapodobitelný inovační ekosystém

Izraelské inovační prostředí je unikátním fenoménem, který je výsledkem kombinací celé řady faktorů. Hlavním předpokladem pro dosažení ekonomického a technologického úspěchu se stala především izraelská národní povaha a s ní spojená asertivita (tzv. chucpe), se kterou Izraelci prosazují svoje nápady, snaha poučit se z chyb a odhodlání neustále nalézat nová, lepší řešení. Podstatnou roli hrála také historická zkušenost související s nesnadným procesem založení Státu Izrael v roce 1948. Biblický příběh o tom, jakým způsobem bájný král David přemohl obra Goliáše, dobře ilustruje izraelskou schopnost překonat objektivní překážky pomocí inovativních řešení.

Kromě těchto subjektivních příčin hrála ve prospěch Izraele i skutečnost, že rozvoj vědy a výzkumu měl ve Svaté zemi dlouhou tradici, což dokládá například založení významných univerzit na počátku 20. století: Technion – Izraelský technologický institut (1912), Hebrejská univerzita v Jeruzalémě (1918) či Weizmannův institut věd (1934). Tyto akademické instituce se dodnes řadí mezi nejlepší na světě.

Nezanedbatelnou úlohu sehrála i povinná vojenská služba v Izraeli a fakt, že stát každoročně investuje do vědy a výzkumu okolo 4,9 % svého HDP, nejvíce ze všech zemí OECD. Důležitý milník na cestě k izraelskému ekonomickému zázraku představoval také příchod několika set tisíc technicky nadaných židovských imigrantů z postsovětských zemí po roce 1990. O tři roky později izraelská vláda pod vedením tehdejšího premiéra a laureáta Nobelovy ceny míru Jicchaka Rabina spustila úspěšný program Yozma, jenž vytvořil příznivý podnět pro příliv zahraničního rizikového kapitálu nezbytného pro realizaci inovativních podnikatelských záměrů.

Mezi hospodářské oblasti, ve kterých izraelské firmy tradičně vynikají, patří kybernetická bezpečnost (Check Point a CyberArk), umělá inteligence a robotika (Intuition Robotics), navigační systémy do osobních aut (Mobileye, Waze Mobile), bezpilotní prostředky a drony (Airobotics, Arbe Robotics a Flytrex), vodohospodářství a zemědělské technologie (SubPlant).

Na Izrael a jeho start-upy cílí obrovské nadnárodní korporace typu Amazon, Apple, AT&T, Facebook, IBM, Microsoft, Oracle atd., které si zde zakládají vývojová centra. Těch je v zemi 350 a to největší v Haifě, patřící společnosti Intel, zaměstnává až 11 tisíc lidí. Svoje izraelské vývojové centrum otevřela v Tel Avivu v lednu 2018 i Škoda Auto společně s místním importérem vozů, firmou Champion Motors Ltd. Centrum Škoda Auto DigiLab Israel za uplynulý rok od svého založení navázalo spolupráci s izraelskými start-upy Guardian, Anagog, Otonomo a XM Cyber, které se zaměřují na bezpečnostní systémy, kybernetickou bezpečnost a chytré senzory.

Spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a Izraelem

S ohledem na vyspělost izraelského inovačního ekosystému není překvapením, že mnoho států se v rámci svých bilaterálních vztahů s Izraelem zaměřuje právě na oblast vědy, výzkumu a inovací. Česká republika není výjimkou, o čemž svědčí skutečnost, že historicky první česká výzkumná diplomatka, paní Delana Mikolášová, byla v roce 2015 vyslána právě do tohoto teritoria. Za úspěch česko-izraelské kooperace ve vědecké oblasti může být považováno mj. navázání spolupráce českých a izraelských univerzit a vědeckých institucí, např. mezi Technickou univerzitou v Liberci či Akademií věd ČR na jedné straně a Ben Gurionovou univerzitou v Beerševě a Weizmannovým institutem věd na straně druhé. Dalším příkladem může být zapojení Izraele jako partnerské země v rámci 6. veřejné soutěže programu DELTA pod záštitou Technologické agentury ČR.

Nicméně zájem o posílení spolupráce s Izraelem mají také regionální uskupení, jakým je i Visegrádská skupina (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko). V červenci 2017 se v Budapešti uskutečnil první summit premiérů V4 a Izraele, jehož výsledkem byl mimo jiné závazek podpořit spolupráci mezi střední Evropou a Izraelem v oblasti inovací prostřednictvím perspektivních projektů zaměřených na malé a střední podniky. V červnu 2018 bylo v Jeruzalémě podepsáno memorandum o porozumění a spolupráci na společném výcvikovém programu v oblasti inovací, na jehož základě vznikl pilotní projekt V4 Innovators in Israel financovaný z prostředků Mezinárodního visegrádského fondu (IVF).

Takovýto projekt, který Izrael dosud v tak pokročilé formě nerealizoval s žádným jiným partnerem, byl určen především pro mladé podnikatele a podnikatelky ze zemí V4, jejichž firmy jsou aktivní v jedné z následujících oblastí: ICT, biotechnologie, smart mobility, automotive, fintech, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence.

Pilotní projekt, jenž byl na české straně aktivně koordinován Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem zahraničních věcí a Zastupitelským úřadem ČR v Tel Avivu, se realizoval ve dnech 3. až 19. 12. 2018 a zúčastnilo se jej celkem 28 delegátů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Partnerskou organizací na izraelské straně byla izraelská rozvojová agentura MASHAV a Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael. Českou republiku v Izraeli úspěšně reprezentovali zástupci pěti start-upů a dvou inkubátorů. Tyto firmy získaly v rámci programu, který byl tematicky zaměřený na izraelský inovační ekosystém, potřebné know-how, kontakty a zkušenosti ke zdokonalení svých podnikatelských záměrů v České republice.

Text: Michal Prokop

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 38-39.

Štítky Izrael

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.