Izrael

Anna Azari: I’m still astonished at how great the Czech-Israeli relationship is

thumbnail

The new Israeli Ambassador to the Czech Republic Anna Azari has rich diplomatic experience from nearby countries. She knows a lot about the Czech Republic and the Czechs and is planning to introduce more of today’s Israel during her tenure, to improve the country's attractiveness for younger generations. The new ambassador confesses that she chose to move to Prague also because she wanted to experience first-hand the excellent relations between the two countries. For her, Czechia is a dynamic, growing environment with a chance to see history in the making. In the interview, she describes her relationship with the Czech Republic and talks about Czech-Israeli cooperation initiatives, both existing and new.

číst celý článek

Anna Azari: Skvělý vztah Česka a Izraele mě nepřestává udivovat

thumbnail

Nová velvyslankyně Izraele v České republice Anna Azari má za sebou bohaté zkušenosti z diplomatických postů v okolních zemích. O Česku a Češích toho ví mnoho a plánuje jim během své mise prezentovat současný Izrael a zvyšovat atraktivitu země i pro mladší generace. Jak sama říká, Prahu si pro svůj další post vybrala sama, protože chtěla na vlastní kůži zažít příslovečné výborné vztahy obou států. Naše země ji ale láká i tím, že zde vidí dynamické prostředí pro růst, ve kterém je zároveň možné být u historických změn. V rozhovoru popisuje svůj vztah k Česku a představuje již zavedené i nově chystané iniciativy a spolupráce mezi oběma zeměmi.

číst celý článek

Jiří Mašata: Izraelci jsou velmi pragmatičtíKvalitu svých produktů musíte pravidelně potvrzovat

thumbnail

Ředitel regionálního centra CzechTrade v Tel Avivu Jiří Mašata jezdí do Izraele pravidelně už od roku 1990, a místní poměry i specifické rysy obyvatel tak zná velmi dobře. Na Izraelcích oceňuje jejich obchodnického ducha, tah na branku, pragmatismus a orientaci na výsledek. A to se projevuje i na dynamickém rozvoji jejich země. „Nejen v Tel Avivu vidíte na každém kroku důkazy ekonomického boomu posledních let – technologické a industriální parky, rozvíjející se elektromobilitu, prvky smart cities a další nové technologie,“ líčí s uznáním.

Štítky Izrael

číst celý článek

Izrael: Fenomén nejen Blízkého východu

thumbnail

Malá velká země, ráj inovací, start-upů a technologického pokroku. To jsou přívlastky, které připomínají největší úspěchy, jichž židovský stát během téměř tři čtvrtě století své existence dosáhl. Během té doby si Izraelci dokázali poradit s nedostatkem vody, orné půdy a málo rozvinutým průmyslem a zařadit se mezi technologické velmoci a potravinově i energeticky soběstačné státy.

Štítky Izrael

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Izraeli

thumbnail

Chemický průmysl Chemický průmysl včetně příbuzných oborů, tedy papírenské, plastové a kaučukové výroby, je stále perspektivním odvětvím pro české producenty. I když v Izraeli existují silní výrobci, nedokáží z místní produkce pokrýt kompletní domácí poptávku. Vodní a odpadové hospodářství …

Štítky Izrael

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.