Příležitosti pro české firmy v Izraeli

Text MPO Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Izrael

Chemický průmysl

Chemický průmysl včetně příbuzných oborů, tedy papírenské, plastové a kaučukové výroby, je stále perspektivním odvětvím pro české producenty. I když v Izraeli existují silní výrobci, nedokáží z místní produkce pokrýt kompletní domácí poptávku.

Vodní a odpadové hospodářství

Nedostatek srážek, vodních zdrojů a orné půdy přiměl izraelské zemědělce hledat inovativní řešení k zajištění potřeb rychle rostoucí populace. Izraeli dnes patří světový prim jak v odsolování mořské vody, tak ve zpracování odpadních vod (86 % splašků je zpracováno a později využito zejména v zemědělství). Pro české vývozce je prostor zejména v odpadním průmyslu.

Zdravotnictví a farmacie

Obor přírodních věd a biotechnologií patří v Izraeli k nejrychleji rostoucím. Tomuto růstu napomáhá důsledná vládní podpora a silná akademická základna. V současnosti zde podle různých zdrojů aktivně působí 1350 biotechnologických a farmaceutických společností. Obrat izraelského exportu léčiv a specializovaných zdravotnických zařízení přesahuje 8 mld. amerických dolarů ročně. Spolupráce s vyspělými izraelskými společnostmi nejen z biotechnologického sektoru může mít různou formu — od prostého prodeje zboží a služeb přes společný výzkum a vývoj určitých produktů až po spolupráci na třetích trzích.

Železniční a kolejová doprava

Vzhledem k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní. Totéž platí pro dodávky dopravních prostředků (kromě osobních automobilů např. lokomotivy, vagony, tramvaje, autobusy) a navazujících komponentů (kolejnic, signalizačního zařízení). Není příliš pravděpodobné, že by české firmy mohly vyhrávat celé tendry, to je doména spíše domácích subjektů, zejména pokud jde o stavební práce. Mohou se však podílet na subdodávkách typu hloubení tunelů, dodávky kolejnic, nových vlaků atd.

Obranný průmysl

Izrael patří mezi největší dovozce vojenského materiálu. Dá se očekávat, že bude i nadále navyšovat dovozy vojenské techniky a dalších bezpečnostních technologií. Exportní potenciál pro české výrobce zůstává stále vysoký.

Zemědělství a potravinářství

Hlavními vývozci potravin do Izraele jsou země Evropské unie. Potenciál pro české výrobce zde nesporně existuje, k žádosti o dovozní licenci musí certifikovaný importér doložit tzv. košer (kašrut) certifikát — potvrzení o způsobilosti podle židovského náboženského práva. S košer certifikací se pojí administrativní i technologické náklady. Certifikaci českých výrobců zajišťuje v naprosté většině případů rabinát židovské obce v Praze.

Zpracováno s využitím Mapy oborových příležitostí, MZV

Text: MPO

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2021 na straně 22.

Štítky Izrael

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.