Posedlost novými technologiemiI to je SAE

Text Michal Nedělka Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty patří mezi první ropné monarchie, které si uvědomily, že zásoby černého zlata nejsou bezedné, a kromě ropného průmyslu se zaměřily na diverzifikaci a modernizaci ekonomiky.

Po celou dobu od svého vzniku v roce 1971, za nímž stál šejk Zajd bin Sultán Ál Nahján, jehož sté výročí narození si loni připomněly, zažívají SAE mohutný ekonomický rozkvět. Hlavním motorem hospodářského a společenského vzestupu bylo sice objevení a následná těžba a export ropy a ropných produktů v šedesátých letech minulého století, za boomem se však neskrývá pouze ropa. Již po několik let zejména v některých emirátech probíhá diverzifikace ekonomiky zaměřující se na posilování nezávislosti veřejných financí na příjmech z prodeje ropy. Ruku v ruce s progresivními ekonomickými opatřeními šly snahy o otevření se světu, přilákání zahraničních investorů a zahraničních pracovníků, a to především v emirátech Abú Zabí a Dubaj, jež se podílejí na tvorbě HDP nejvýznamněji.

Obchodní a technologický hub

Abú Zabí, hlavní město SAE, se z obchodního hlediska zaměřuje především na ropný průmysl a je nejbohatší. Osmdesát procent zásob ropy se totiž nachází právě v tomto emirátu. Centrem mezinárodního obchodu je však Dubaj s přístavem Jebel Ali. Jedná se o největší uměle vytvořený přístav na světě a největší na Středním východě. Udržuje obchodní spojení s více než 140 zahraničními přístavy a prochází přes něj většina obchodních transakcí do a ze SAE. Dubaj tak představuje obchodní hub nejen Středního východu, ale i severní Afriky a je také hojně využívána pro reexporty. Nelze opomenout ani leteckou společnost Emirates, patřící emirátu Dubaj, která se řadí mezi jedny z největších aerolinií na světě a obsluhuje více než 150 destinací.

V současné době v SAE najde uplatnění řada špičkových moderních technologií a produktů v mnoha odvětvích. I když emiráty na tomto poli ušly již značný kus cesty samy (např. loni vypustily satelit KhalifaSat, vyvinutý, zkonstruovaný a vyrobený v SAE), stále se neobejdou bez dovozu zejména high-tech a inovativních produktů. Zde je prostor pro české společnosti, které jsou schopné nabídnout svá špičková inovativní řešení na zdejším náročném trhu. Je však nutné upozornit na skutečnost, že v SAE je kladen značný důraz na vstup zahraničních investic do země, alokování výroby s vysokou přidanou hodnotou v SAE, společné podniky (JV) a sdílení know-how.

Proto se v zemi snaží vytvářet pro potenciální investory adekvátní podmínky, které by ji měly učinit ještě více konkurenceschopnou. Jde zejména o změnu v přístupu k uplatnění zahraničního vlastnictví v lokálních společnostech. Do konce roku 2018 bylo striktně uzákoněno, že zahraniční investor směl v SAE vlastnit vždy jen 49 % společnosti a většinový podíl musel držet jeho lokální partner. Stoprocentní podíl zahraniční účasti v místní společnosti mohl být jen u subjektu, který se nachází v jedné z mnoha místních volných zón. Tyto společnosti však byly do značné míry limitovány v možnostech obchodních aktivit mimo tyto zóny. Nové nařízení tak umožní, byť s určitými výjimkami, 100% zahraniční účast i ve společnostech mimo tyto free zones. Ve strategických odvětvích (např. v ropném sektoru, finančnictví a zbrojním průmyslu) však budou muset mít i nadále většinového lokálního vlastníka. Stále platí, že místních tendrů se mohou účastnit pouze lokální společnosti. České firmy tak mohou být jejich subdodavatelem.

Dalším krokem k zatraktivnění SAE je zavedení až desetiletých víz, zatímco v současné době pokrývají maximálně tři roky, pak je nutné zažádat o prodloužení. S ohledem na snahy SAE posunout se směrem ke znalostní ekonomice, budou desetiletá víza vydávána osobám, které přijíždějí do země jako vědecko-výzkumní pracovníci a do sektoru zdravotnictví. Investorům budou víza vydávána podle výše jejich investice, a to od pěti do deseti let.

Smart country budoucnosti

Smart country skládající se ryze ze smart cities, tzv. chytrých, inteligentních měst, která využívají nejmodernějších informačních a komunikačních technologií pro zlepšení udržitelnosti a efektivity města a jím nabízených služeb pro obyvatele. Taková je představa místních lídrů o budoucí podobě země. Cílem veškerých iniciativ, které se v tomto duchu podnikají, je transformovat SAE do role světového lídra a ukázat se v tomto ohledu jako „výkladní skříň“.

SAE jsou nejmodernějšími technologiemi v dobrém slova smyslu doslova posedlé. V Dubaji byly v roce 2014 přijaty konkrétní plány týkající se její přeměny v inteligentní město. A Masdar City v Abú Zabí bylo dokonce již jako smart city projektováno. Záměry se týkají ekonomiky, životního prostředí, obyvatel, mobility a správy. Dobrým příkladem může být veřejná správa, kdy je postupně nahrazován osobní styk obyvatel s úředníky nejrůznějšími mobilními aplikacemi, které mají zajistit nepřetržitou dosažitelnost jejich služeb. Inovace se týkají i správy veřejných a privátních budov, kdy jsou poptávány technologie umožňující mapovat a řídit spotřebu energií těchto budov, a přinášet tak požadované úspory.

Rostoucí a stárnoucí populace i civilizační choroby

Výdaje na zdravotnictví se v SAE od roku 2016 zvyšují o 5 % ročně a odhaduje se, že v roce 2020 by mohly dosáhnout částky 20 miliard amerických dolarů. V zemi existuje jak státní, tak soukromé zdravotnictví. V současné době převažují soukromá zdravotnická zařízení a jejich počet by se měl nadále zvyšovat. Jednou z hnacích sil této expanze je růst populace. Současný počet 9,6 milionu obyvatel (z toho jen cca 1,2 mil. občanů SAE) se má do roku 2030 zvýšit na 11 milionů. Kontinuálně se má prodloužit i průměrná délka dožití ze současných 77,5 roku na 80 let. Podíl lidí starších 65 let se zvýší na 4,4 %.

Tyto demografické změny mají a i do budoucna budou mít vliv na zvyšující se poptávku po zdravotní péči. Přidávají se také civilizační choroby, které souvisí se špatným životním stylem a stravovacími návyky. V SAE je až 37 % populace obézní a s tím je spojen zejména výskyt diabetes a kardiovaskulárních onemocnění, přičemž se to týká i dětské populace. Stoupající poptávku po zdravotní péči má podpořit také vize země jako centra zdravotnické turistiky. Do roku 2020 by za tímto účelem mělo SAE navštívit až půl milionu zahraničních hostů. České firmy z odvětví zdravotnictví se mohou prezentovat na nejvýznamnějším oborovém veletrhu v regionu, Arab Health, který bývá tradičně zařazován mezi oficiální účasti České republiky, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Česká sklářská tradice skloubená s modernou

Emiráťané milují designové produkty. Vyhledávají jak tradiční vzory, zejména arabské, tak moderní, inovativní designérská řešení. Zde se otevírá velký prostor pro české společnosti, které v tomto segmentu mají bohaté zkušenosti a nápadité výrobky. V Dubaji působí formou vlastní entity celá řada českých firem, z nichž je většina sdružena v profesní organizaci Czech Business Council. S tradičním českým artiklem, sklem, jsou v SAE velmi úspěšné společnosti Lasvit, například se světelnou instalací v dubajské opeře, nebo Preciosa se svými lustry v hotelu Emirates Palace.

Pokud chce být česká firma ve Spojených arabských emirátech úspěšná, musí mít inovativní produkt, který bude zapadat do aktuálních potřeb místního trhu, a nabízet jej za obhajitelnou cenu. Kromě toho je třeba počítat s nutností vyšších investic, a to jak ve finančním, tak časovém pojetí. Ještě více než kde jinde tu totiž platí přísloví „trpělivost růže přináší“, a přesto můžete uspět.

Text: Michal Nedělka

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 52-55.

Štítky SAE

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.