Galský kohout zpívá i našim firmám

Text Marie Chatardová Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Francie

Ve Francii je celá řada rodinných firem, které hledají partnery a jimž z různých důvodů nevyhovují velké řetězce nebo nadnárodní koncerny. Využijeme toho?

Země galského kohouta patří i přes veškeré současné problémy stále mezi největší obchodní partnery České republiky. Obchodní bilance je dlouhodobě kladná ve prospěch ČR a podíl Francie na našem vývozu je klíčový, zaujímá 4. místo. Je to dáno pevnou, dlouholetou provázaností obou ekonomik, ve které subdodávky v různých průmyslových oblastech představují silný základ vzájemné obchodní výměny a determinují do značné míry toky v obou směrech. Francie je však také významným investorem v naší zemi a ze zkušenosti víme, že celá řada francouzských firem v dnešní složité době zvažuje kapitálové, výrobní či jiné propojení s novějšími, nákladově výhodnějšími a zároveň logisticky vhodnými středoevropskými firmami.

Umíme vyhledat tendry

Česká ambasáda v Paříži vychází našim vývozcům maximálně vstříc. Kromě tradičních nástrojů, jako je vyhledání nebo doporučení obchodních kontaktů, cílené prezentace v prostorách ambasády nebo pořádání seminářů a různých odborných či společenských podniků na zastupitelském úřadě, umíme poradit také v oblasti veřejných zakázek. Firmám můžeme být užiteční, protože najdeme většinu nadlimitních (i podlimitních) tendrů nejen probíhajících nebo teprve chystaných (často ve fázi projektové přípravy), ale i všechny dostupné řadu let zpětně. Jde o velmi cenný nástroj, který firmy oceňují, neboť poskytuje řadu komplexních informací o trhu. Loni jsme také přišli s nápadem založit Fórum mladých podnikatelů.

V hlavním městě Francie sídlí rovněž zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České centrum a CzechTourism. Disponujeme sítí honorárních konzulátů, kterou postupně rozšiřujeme. I ta je účinným nástrojem ekonomické diplomacie.

Kdo se chce prosadit, má šanci

České firmy mají ve Francii bezpochyby šanci. Místní trh je sice náročný, do značné míry obsazený, ale i přesto existuje spousta příkladů, které ukazují, že společnost s jasným marketingovým plánem, kvalitním produktem a předchozími referencemi alespoň z EU se ve Francii uplatní. Může to ovšem trvat trochu déle; někdy od prvního kontaktu i dva až tři roky. Avšak francouzský partner, který s českou firmou spolupráci naváže, bývá korektní a spolehlivý: nehrozí eminentní riziko, že bude naše firma při první příležitosti nahrazena levnější asijskou konkurencí. V každém případě se také hodí, když náš exportér disponuje někým se znalostí francouzštiny.

Obecně lze říci, že největší naději na úspěch mají české podniky v těch oborech, v nichž mohou nabídnout kromě vyhovující ceny (která nemusí být nutně podbízivá) také vlastní, individuální řešení, schopnost vyrábět i menší série, dobrý pozáruční servis a celkově rychlý a pružný přístup. V poslední době jde například o subdodavatele do automobilového, leteckého a všeobecně dopravního průmyslu, stavebních komponent a vybavení, speciálních textilií, pryžových produktů, zdravotnické techniky, výrobků využívajících náš špičkový design (mj. sklo, lustry, nábytek), ale třeba i speciální softwarové aplikace (kartografie, optimalizace tisku, ochrana dat) nebo dokonce luxusní zastřešení bazénů a teras.

Velkou perspektivu do budoucna vidíme v odvětvích, jako jsou alternativní zdroje a úspory energií, bio, nanotechnologie a vše, co souvisí s životním prostředím nebo kvalitou života. Prosadit se mohou i malé a střední podniky.

České firmy mají ve Francii velmi dobrou pověst. Přijďte i vy!

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2013 na straně 12—13.

Štítky Francie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.