Pro české firmy je v Indii nejvýhodnější otevřít pobočkuDokážeme jim s tím pomoci

Text Rahul Karur Foto archiv Rahula Karura Publikováno
thumbnail Indie

Iniciativa Make in India a vize „Atmanirbhar Bharat“, tedy Soběstačná Indie, daly podnět k tomu, že zahraniční společnosti mají více důvodů začít v Indii vyrábět své produkty a dělat tu byznys. Náš daňový systém nabízí velmi zajímavé daňové režimy a komplexní síť daňových smluv. Pro další zvýšení dopadu těchto iniciativ přišla vláda s výhodnějším zdaněním nově založených výrobních společností, které začíná již od 17,16%.

Naše firma má zkušenosti s pomocí českým podnikům

Česko je v Indii známé díky firmám jako Škoda a Baťa. V posledních letech vidíme zvýšený zájem českých společností o Indii. S vašimi firmami máme bohaté a velmi pozitivní zkušenosti: spoustě z nich jsme pomáhali zakládat pobočky a dceřiné společnosti. Jednou z prvních, které přišly do Karnátaky a slavily tu úspěch, byl LIKO-S. Jejich kvalitní výrobky zde byly velmi dobře přijaty a firma už úspěšně realizovala několik velkých projektů ve spolupráci s největšími podniky na místním trhu.

Se vstupem na indický trh jsme pomáhali i české společnosti PBS Group, která vyrábí motory, elektronické řídicí jednotky pro vrtulníky a bezpilotní letadla. To, že se indický obranný sektor otevírá soukromým hráčům, znamená pro zahraniční podniky v tomto odvětví velkou příležitost.

Vedle toho jsme různým firmám poskytli poradenství v oblasti transakcí při dovozu jejich zboží a služeb. Několika z nich jsme také zprostředkovali prezentaci během výstavy IESS 2018 Show na téma daňových a obchodních předpisů v Indii.

A v současné době pomáháme se zakládáním dalších společností. V tuto chvíli pro ně provádíme průzkum indického trhu a zjišťujeme proveditelnost založení výrobních jednotek v Indii. Jsou to firmy z oblasti odpadového hospodářství, těžebního průmyslu, automotive, biotechnologií či hi-tech strojírenství.

Naše doporučení

Úzce spolupracujeme s kanceláří agentury CzechTrade v Bengalúru a českým firmám, které se na indickém trhu chtějí prosadit, poskytujeme praktickou pomoc. Firmy, které mají v úmyslu založit v Indii pobočku nebo dceřinou společnost, mohou také těžit z ekosystému v rámci inkubátoru a plánovaného Českého průmyslového klastru v Bengalúru, který firmám poskytuje výborné podmínky pro jejich další růst, získávání kontaktů atd.

Naše společnost VR e-Biz Solutions poskytuje poradenské služby související s podporou vstupu na trh, zakládáním právnických osob, poradenstvím v oblasti přímých zahraničních investic, dodržováním předpisů pro firmy, daňovým poradenstvím, zákonnými a místními registracemi podniků a související daňové, právní a finanční služby.

Bengalúru je domovem více než 400 společností ze žebříčku Fortune 500. V rámci Indie je na prvním místě v exportu IT a souvisejících služeb a také v Globálním inovačním indexu. Má nejvyšší počet vysokých škol v oblasti techniky, IT a polytechniky a je největším centrem výzkumu a vývoje v zemi. Tedy neváhejte, těšíme se na vás v Bengalúru!

Text: Rahul Karur

Foto: archiv Rahula Karura

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 27.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.