Příležitosti pro české firmy ve Švédsku

Text Aleš Marta Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Švédsko

Energetika

Švédsko i nadále usiluje o prvenství v bezuhlíkových technologiích v energetickém mixu, proto bude ekonomická obnova zaměřena primárně na zelené příležitosti. Nicméně právě rostoucí trend výstavby větrných elektráren a nestálost jejich dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu modernizace a zvýšení kapacit přenosové sítě. Dodávky komponentů a služeb jak pro obnovitelné zdroje, tak pro přenosovou soustavu proto představují velkou příležitost.

Stavebnictví

Výstavba napříč sektory ve Švédsku nadále pokračuje, lze tedy očekávat další investiční pobídky (nejen) do infrastrukturních projektů. Švédská vláda pomocí investic do infrastruktury stimuluje ekonomiku a vedle investičního balíku ve výši 522 mld. švédských korun pro období 2014-2025 uvolnila v letošním roce další desítky miliard na opravy silnic a dálnic, železnic a dopravní koridory.

Strojírenství

Švédsko je také tradiční strojírenskou zemí a export strojírenských výrobků a technologií představuje 45 % exportu. Zájem je zejména o stabilní subdodávky pro výrobu důlních strojů a technologií, osobních a nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělských a lesnických strojů a zařízení pro offshore a lodní průmysl.

Text: Aleš Marta

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2020 na straně 24.

Štítky Švédsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.