Články autora: Aleš Marta

Švédsko: Stále největší inovační hráč EU

thumbnail

Švédsko hodlá se startem a během svého předsednictví v Radě EU a svého přístupového procesu do NATO investovat do obranného průmyslu až 379 milionů eur. Na podzim sestavená pravicová vláda s cílem reagovat na současnou energetickou krizi a rychlejší zelený přechod navíc zintenzivnila své úsilí v podpoře investic mimo jiné do zlepšení energetické účinnosti budov, výzkumu jaderné energetiky či zefektivněním povolovacích procesů. Švédsko zároveň patří mezi hlavní centra evropského herního průmyslu, který prokazatelně posouvá jeho inovační potenciál v oblastech, jako je umělá inteligence, rozšířená realita, výzkumná simulace či obrana.

Štítky Švédsko

číst celý článek

Švédsko směřuje k udržitelnému růstu a novým vzorcům chování

thumbnail

Země tří korunek patří spolu s dalšími třemi severskými státy mezi příklady úspěšných sociálních států s prosperující ekonomikou, s důrazem na výzkum, vývoj, inovace, nové technologie a vzdělání a s nízkou úrovní korupce. Podle HDP na obyvatele se země pětadvacátým místem řadí mezi světovou elitu. Jedním z důvodů prosperity je i rychleji rostoucí produktivita práce než růst mezd.

Štítky Švédsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy ve Švédsku

thumbnail

Energetika Švédsko i nadále usiluje o prvenství v bezuhlíkových technologiích v energetickém mixu, proto bude ekonomická obnova zaměřena primárně na zelené příležitosti. Nicméně právě rostoucí trend výstavby větrných elektráren a nestálost jejich dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou…

Štítky Švédsko

číst celý článek

Norsko: silná a téměř stoprocentně energeticky soběstačná ekonomika

thumbnail

Jedna z nejsilnějších ekonomik současného světa přitom byla ještě před sto lety chudým zemědělským státem pod nadvládou švédského souseda. Na rychlém rozvoji země pak měla velký podíl zejména rozumná a stabilní politika po druhé světové válce a v 70. letech prudký rozvoj těžby ropy, která Norsku přinesla obrovské bohatství a podílí se přibližně 20 procenty na HDP.

Štítky Norsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Norsku

thumbnail

Energetika S ohledem na význam petrolejářského průmyslu pro norské hospodářství bude norská vláda i nadále aktivně podnikat kroky za účelem rychlého oživení investiční aktivity ve všech oblastech energetického průmyslu. I nadále by proto české společnosti mohly vyhledávat příležitosti v oblasti…

Štítky Norsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.