Příležitosti pro české firmy v Norsku

Text Aleš Marta Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Norsko

Energetika

S ohledem na význam petrolejářského průmyslu pro norské hospodářství bude norská vláda i nadále aktivně podnikat kroky za účelem rychlého oživení investiční aktivity ve všech oblastech energetického průmyslu. I nadále by proto české společnosti mohly vyhledávat příležitosti v oblasti kovozpracujícího průmyslu. Výrobky tohoto odvětví mohou najít uplatnění při výstavbě nových těžebních zařízení a ropné a plynové infrastruktury. V souvislosti s naplňováním klimatických závazků Norsko čím dál tím víc klade důraz na domácí spotřebu čisté elektrické energie. Očekává se proto zvýšená poptávka po investicích do malých vodních elektráren, větrných turbín, transformátorů, úložišť elektrické energie a solárních panelů. Vláda dále významně podporuje rozvoj technologie zachytávání a skladování CO2 (CCS). Během letošního roku ministerstvo ropy a energetiky uvolnilo na rozvoj CCS celkem 21 mil. amerických dolarů.

Automobilový průmysl

Na norském automobilovém trhu dochází k masivní elektrifikaci vozového parku. Cílem vlády je dosáhnout 50% elektrifikace vozového parku do roku 2030. V případě dálkových autobusů a nákladních vozidel by velkou roli měl vedle elektrifikace sehrát i vodík. Od roku 2025 se počítá se zákazem registrace nových vozidel do 3,5 t s klasickým pohonem, poté bude možné přihlásit výhradně bezemisní automobily. Totéž bude platit pro městské autobusy a lehká užitková vozidla. Norové poptávají kvalitní a v náročných klimatických podmínkách odolné vozy s příznivým poměrem vybavení a ceny— typicky rodinné automobily pro sportovně orientované klienty. Součástí environmentální koncepce v dopravě je zvýšení podílu pravidelné cyklistiky v mixu dopravních prostředků na úroveň 20 % ve velkých městech.

Železniční a kolejová doprava

V Norsku postupně dochází k demonopolizaci železnic. Podle dopravní koncepce do roku 2029 dojde zejména v jihovýchodním Norsku ke zvýšení kapacity tratí (zdvoukolejnění, elektrifikace, nové zabezpečovací systémy), které dovolí zavedení třicetiminutového taktového provozu v regionální dopravě a desetiminutového taktu v příměstské dopravě v Oslu. Plán mimo jiné dále počítá s výstavbou nové tramvajové trati v Bergenu a nové trasy metra v Oslu (Fornebubanen). Zvýšení kapacity drah v Norsku vyvolá potřebu nových hnacích vozidel i vagonů pro veřejnou dopravu. V lednu letošního roku byl například vypsán tendr na dodání třiceti nových vlakových souprav pro příměstské spoje na trati Ostfold Line mezi městy Oslo a Ski (cca 24 km) s možností pozdějšího navýšení až na 170 souprav.

Zdravotnictví a farmacie

V důsledku zvyšujícího se počtu seniorů, rozšiřování sítě zdravotních a nemocničních zařízení a celkové modernizace sektoru v posledních letech stát a obce vyčleňují stále větší množství finančních prostředků na zdravotní péči a s ní související investice. Během roku 2019 (s rostoucím výdajovým trendem v roce 2020) došlo k nárůstu výdajů ve zdravotnictví o 400 mil. amerických dolarů. Poptávka byla zejména po ortopedických pomůckách, chirurgických nástrojích, inkubátorech a zdravotnických vozících.

Text: Aleš Marta

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2020 na straně 25.

Štítky Norsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.