Články autora: Aleš Marta

Příležitosti pro české firmy ve Finsku

thumbnail

Energetika Podobně jako Dánsko, respektive skandinávské země obecně, také Finsko zamýšlí investice „zelené" infrastruktury, technologií a průmyslových řešení (výstavba větrných elektráren, biospaloven a bioplynových stanic, dobíjecích stanic pro elektrické automobily, energetické úpravy…

Štítky Finsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Dánsku

thumbnail

Energetika Jakkoliv je Dánsko předním výrobcem komponent pro větrné elektrárny, domácí výrobní kapacity dostatečně nepokrývají rostoucí poptávku po bezemisních technologiích. Do budoucna bude kladen větší důraz na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie produkované solárními a větrnými…

Štítky Dánsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.