Příležitosti pro české firmy v Maďarsku

Text Jiří Dorňák Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Maďarsko

Energetika

Země se chystá ve spolupráci s ruským Rosatomem vybudovat dva 1200MW bloky jaderné elektrárny Paks. České firmy se o projekt aktivně zajímají a některé z nich navštívily elektrárnu v květnu 2019 v doprovodu prezidenta Miloše Zemana a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. V listopadu 2019 bylo také podepsáno memorandum o porozumění mezi Aliancí české energetiky CPIA a Maďarským svazem strojírenského a energetického průmyslu MAGEOSZ. V rámci transformace hnědouhelné elektrárny v Mátře má dojít k vybudování elektrárny s plynovou turbínou s kombinovaným cyklem o výkonu 500 MW, k vybudování fotovoltaického solárního parku o výkonu 200 MW. Příležitostí pro české firmy je i probíhající modernizace rafinerií firmy MOL či posilování maďarské plynovodní sítě.

Doprava a infrastruktura

Maďarsko počítá s obnovou parku veřejné dopravy, včetně nejstarší linky budapešťského metra. Od roku 2022 budou moci větší maďarská města kupovat pouze autobusy na elektrický pohon. Plánují se velké infrastrukturní projekty, jako je vysokorychlostní železnice Budapešť—Bělehrad, modernizace balatonského letiště, výstavba nového překladiště z širokorozchodné tratě na evropský rozchod či železniční tunel pod Dunajem v Budapešti.

Obranný průmysl

Komplexní modernizace ozbrojených sil probíhá pod názvem „Zrínyi 2026"; její součástí je i budování nových závodů obranného průmyslu. V zemi má obranné akvizice na starosti speciální státní agentura pro obranné nákupy. Maďarský zbrojní program tak představuje příležitost i pro české firmy, přičemž některé z nich již v Maďarsku uspěly.

Zdravotnictví a farmacie

Do modernizace zdravotnictví investuje maďarská vláda značné prostředky. Např. jen v samotné Budapešti a přilehlé Pešťské župě plánuje podpořit modernizace nemocnic a klinik částkou v hodnotě 700 miliard forintů (cca 2 mld. eur). V reakci na současnou krizi byly například uvolněny prostředky na nákup nemocničních přístrojů, včetně IT techniky.

Stavebnictví

V Maďarsku roste zájem o tzv. technologie chytrých měst (smart cities). Investice se zaměřují na IT služby nebo na dodávky komponent, jako jsou chytré MHD zastávky, chytré přechody či chytrá osvětlení. Procesem renovace prochází i řada historických budov, příležitosti jsou také v oblasti rezidenčního bydlení, a to v dodávkách služeb a komponent pro exteriéry i interiéry.

Text: Jiří Dorňák

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 21.

Štítky Maďarsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.