Články autora: Jiří Dorňák

Visegrádská čtyřka zůstává pevným bodem střední Evropy

thumbnail

Se Slovenskem, Polskem a Maďarskem pojí Českou republiku silné historicko-politické, kulturní a hospodářské vazby. Na těchto základech vznikla spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, běžně označované jako V4. České roční předsednictví ve Visegrádské čtyřce skončilo k 30. červnu 2020, kdy převzalo předsednictví Polsko, a to do 30. června 2021.

Štítky V4, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko

číst celý článek

Slovensko: Stabilní exportní cíl českých firemVíc vyvážíme jen do Německa

thumbnail

Po založení České republiky bylo Slovensko podle dosaženého obratu obchodu naším druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem po Německu. Tuto svoji pozici postupně ztrácelo spolu s dynamičtěji se rozvíjejícím obchodováním s Polskem a enormně narůstajícími dovozy z Číny. Aktuálně (předběžné údaje za leden–listopad 2020) patří Slovensku pomyslná čtvrtá příčka za Německem, Čínou a Polskem s tím, že je naším druhým nejvýznamnějším exportním trhem za Německem a čtvrtým největším vývozcem na náš trh za Německem, Čínou a Polskem. Obchodní bilance je trvale aktivní, a to významně. Na celkovém vývozu se náš východní partner podílí 7,6 % a na celkovém dovozu 4,1 %.

Štítky Slovensko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Slovensku

thumbnail

Energetika Slovensko připravuje zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy kvůli plánovanému spuštění nových reaktorů v jaderné elektrárně v Mochovcích. Příležitosti nabízí také vytváření sítí pro nabíjení elektromobilů, skladování elektřiny, budování inteligentních sítí a měřicích systémů…

Štítky Slovensko

číst celý článek

Polsko: Rozsáhlý náročný trh, který slyší na kvalitu

thumbnail

Česká republika a Polsko jsou dlouhodobě silní partneři. Vzájemný obchod vykazuje v podstatě nepřetržitý růstový trend (s výjimkou krizového období 2009) a postupné upevňování pozice Polska mezi našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery. Od roku 2006 zaujímá Polská republika třetí příčku mezi našimi exportními trhy hned za Německem a Slovenskem a od roku 2009 je třetím největším dodavatelem zboží k nám, a to za Německem a Čínou.

Štítky Polsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Polsku

thumbnail

Energetika Polsko ve své energetické koncepci do roku 2040 počítá s podporou offshore větrných farem a fotovoltaiky, poklesem podílu výroby elektrické energie z uhlí z nynějších 80 % na cca 60 %, zvýšením energetické účinnosti a implementací jaderné energetiky (uvedení prvního bloku první jaderné…

Štítky Polsko

číst celý článek

Maďarsko: Oblíbený soused bez společné hranice

thumbnail

Současné Maďarsko není jen dobré víno, termální lázně a výborná kuchyně, ale technologicky vyspělá země s poměrně značným podílem průmyslu. Orientuje se na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, podporu zahraničního obchodu, lákání investic a rozvoj inovací. A patří mezi naše tradiční významné obchodní partnery.

Štítky Polsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.