Maďarsko: Oblíbený soused bez společné hranice

Text Jiří Dorňák Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Maďarsko

Současné Maďarsko není jen dobré víno, termální lázně a výborná kuchyně, ale technologicky vyspělá země s poměrně značným podílem průmyslu. Orientuje se na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, podporu zahraničního obchodu, lákání investic a rozvoj inovací. A patří mezi naše tradiční významné obchodní partnery.

Vzájemný obchod jede dál

Prakticky již od vzniku České republiky je Maďarsko naším 10. exportním trhem s nepatrnými posuny nad i pod toto pořadí. Pokud jde o náš dovoz, svoji pozici mezi předními dodavateli na náš trh postupně upevňuje, a původně 14. až 16. pořadí si vylepšilo přibližně o pět míst. Aktuálně podle předběžných údajů za leden–listopad 2020 zaujímá 10. příčku mezi našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery s podíly 3,3 % na celkovém vývozu a 2,6 % na dovozu. Do Maďarské republiky jsme vyvezli přibližně o čtvrtinu více zboží než do Španělska a více než dvojnásobek zboží než do Číny. Hodnota dovozu z Maďarska byla zhruba na úrovni dovozu ze Spojených států a přiblížila se dovozu z Rakouska (95,6 %).

Pokud porovnáme meziročně údaje za leden–listopad 2020 a 2019, zjistíme, že vývoz poklesl o 3,6 %. Naproti tomu dovoz se o 1,1 % zvýšil. Z našich TOP 25 obchodních partnerů je Maďarsko (spolu s Čínou, Koreou, Švýcarskem a Dánskem) jednou z mála zemí, kde k navýšení dovozu došlo.

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu, téměř 81 % připadá na vývoz strojů a dopravních prostředků, průmyslové spotřební zboží a další výrobky, přitom stroje a dopravní zařízení představují 58,9 % vývozu. Rovněž koncentrace dovozu do těchto zbožových skupin byla vysoká – 77,7 %.

Koronavirus nezastavil ani investice

Pokud jde o přímé zahraniční investice, Česká národní banka prezentuje Maďarsko jako 14. nejvýznamnější investiční destinaci českých firem a jako 21. nejvýznamnějšího investora do naší ekonomiky. V období pandemie došlo mimo jiné také ke dvěma takovým velkým investicím. Maďarská státní elektrárenská skupina MVM koupila v létě 2020 firmu Innogy Česká republika, která je největším dodavatelem zemního plynu v ČR s více než 1,6 milionu zákazníků. Spolu s tím v létě 2020 nakoupil maďarský podnikatel András Tombor od slovenské skupiny Penta 51 % procent českého výrobce letadel Aero Vodochody.

Maďarsko je relativně velmi úspěšné v lákání zahraničních investic, které se soustřeďují zejména na oblast automobilového průmyslu – jde například o závody na výrobu baterií jihokorejských firem Samsung SDI a SK Innovation nebo o nový výrobní závod firmy BMW. Země se snaží stát regionálním hubem automobilových technologií, k čemuž má přispět i maďarskou vládou budovaný polygon pro jejich testování, tzv. Zalazone. Podpora zahraničních investic je jedním z deklarovaných nástrojů, jak se vláda snaží během pandemie udržet zaměstnanost. Maďarská agentura na podporu investic vloni zprostředkovala zahraniční investice v hodnotě 4,7 mld. eur.

Některé z realizovaných českých investic

Společnost CZ Export Praha (dceřiná společnost skupiny Česká zbrojovka) a maďarská společnost HM Arzenál ZRt. podepsaly v březnu 2018 smlouvu na transfer průmyslové technologie (licence) na výrobu ručních zbraní a jejího zavedení v Maďarsku. Pro maďarskou stranu je tato spolupráce jedním z pilířů programu modernizace ozbrojených sil s názvem Zrínyi 2026.

V Maďarsku působí firma Škoda Transportation, která koupila maďarského výrobce Ganz. Firma dodává do Maďarska tramvaje (mimo Budapešť) a trolejbusy (do Budapešti, ve spolupráci s firmou Solaris).

Firma ČEZ v Maďarsku obchoduje s elektrickou energií. Svoji pobočku zde mají i některé firmy z oblasti jaderné energetiky, jako např. Škoda JS, která v minulosti dodala reaktory na všechny čtyři bloky JE v Paksi. Nedávno spolu s firmou ZAT Příbram provedla kompletní výměnu kontroly a řízení bloku a pohonů na všech těchto blocích.

Mezi další významné české investory v Maďarsku patří například Ravak (sanitární technika), AAA Auto (autobazar), Alza, Rohlík, Zásilkovna (online služby), Karlovarské minerální vody Mattoni, CPI Property Group (nemovitosti, obchodní domy), Cerva (výroba pracovních oděvů) nebo PPF, která vlastní většinový podíl maďarského mobilního operátora Telenor HU a má podíl v provozovateli online platebního systému. Firma Agrofert vlastní několik společností působících v agrárním sektoru, včetně jednoho z největších výrobců slunečnicového oleje na světě, skupiny NT Group, Kiskunfélegyháza. Některé firmy mají v Maďarsku i výrobní závody, jako např. firma Alukov, která zde vyrábí posuvné zastřešování bazénů, nebo zmíněná firma Cerva.

Šance pro český export a jejich využití

Pro české firmy má velký potenciál zejména oblast energetiky, veřejné dopravy, obranného průmyslu, strojírenství, zemědělských technologií, nanotechnologií, zdravotnické techniky a jiné.

Maďarský stát se snaží v době pandemie podporovat ekonomiku mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky uzavřených půjček, výhodnými úvěry a garancemi či nevratnými dotacemi. V rámci druhé vlny pandemie vláda kompenzuje hotelům 80 % rezervací učiněných do 8. 11., vybrané skupiny zařízení (např. v oblasti stravování, kultury, sportu, rekreace, konferencí, veletrhů a autobusové dopravy) neplatí některé příspěvky za zaměstnance (např. sociální) a stát kryje polovinu až dvě třetiny mezd pracovníků (vše za určitých podmínek – např. udržení zaměstnanců), u prodeje jídla „s sebou“ bylo sníženo DPH. Stát přispívá i na mzdy odborníků ve vědě a výzkumu. Celková pomoc by měla dosáhnout až 30 % HDP. Vláda klade důraz na udržení zaměstnanosti a slibuje, že vytvoří tolik míst, kolik krize zruší.

Za prvních devět měsíců roku 2020 zaznamenala maďarská ekonomika meziroční propad HDP o 5,6 %. Celkově za rok 2020 očekává Ministerstvo financí pokles HDP o 6,4 % (což přesně odpovídá podzimní prognóze Evropské komise) a rozpočtový schodek ve výši 8,6 % HDP. Podle uvedené prognózy EK by maďarské hospodářství mělo v následujících dvou letech růst ročními tempy 4,0, respektive 4,5 %.

Z hlediska možností MPO ČR na podporu exportu doporučujeme sledovat aktuální výhled veletržních akcí v teritoriu, zvážit možnost akcí v rámci programu incomingových misí a být v kontaktu s agenturou CzechTrade a s její zahraniční kanceláří v Budapešti. Věříme, že vzájemný obchod překoná všechny těžkosti a bude nadále úspěšně pokračovat.

České firmy a maďarské smart city

Zahraniční kancelář proexportní agentury CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Budapešti vyšly ze zájmu maďarské strany o technologie tzv. chytrých měst (smart cities) a pro letošní rok připravily projekt prezentace českých firem z oblasti smart city. V jeho rámci budou naše firmy prezentovat svá řešení v kategoriích Urban, Health a Environment maďarským municipalitám, integrátorům smart city řešení a dalším relevantním subjektům (např. z oblasti komunálních služeb, městské hromadné dopravy atd). Projekt by měl mít i vzhledem k probíhající pandemii velmi silnou digitální rovinu s vlastní webovou stránkou a online prezentacemi. Akce se uskuteční formou projektu ekonomické diplomacie (tzv. PROPED), který finančně podpoří MPO ČR a agentura CzechInvest a MPO jí zároveň udělí svoji záštitu.

Lze jen doufat, že nám průběh pandemie jak tento, tak i ostatní plánované záměry dovolí uskutečnit. Organizátoři pro to jistě udělají vše, co bude v jejich silách.

Text: Jiří Dorňák

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 56-58.

Štítky Polsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.