Příležitosti pro české firmy v Polsku

Text Jiří Dorňák Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Polsko

Energetika

Polsko ve své energetické koncepci do roku 2040 počítá s podporou offshore větrných farem a fotovoltaiky, poklesem podílu výroby elektrické energie z uhlí z nynějších 80 % na cca 60 %, zvýšením energetické účinnosti a implementací jaderné energetiky (uvedení prvního bloku první jaderné elektrárny do provozu je plánováno na rok 2033). Dále Polsko plánuje investovat do výstavby a modernizace přenosových a distribučních sítí elektrické energie, konkrétně do roku 2026 částku 80,6 mld. korun.

Automobilový průmysl

Je i nadále perspektivním odvětvím pro český export, a to jak v segmentu osobních automobilů a motorových vozidel, součástí pro výrobu osobních a nákladních vozidel, tak i v segmentu elektrických osobních automobilů. Postupně je navyšována sít dobíjecích stanic. Elektromobilita je podporována i aktuálními dotačními programy.

Služby

Roste poptávka po centrech sdílených služeb, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje a IT, v oblasti právních služeb, inženýrských služeb a vývoje a údržby aplikací. Polsko je jedním z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících trhů elektronického obchodování v Evropě. Na úrovni státní správy se snaží o podporu podniků s inovačním potenciálem (se zvláštním důrazem na start-upy) prostřednictvím dotačních programů z národních a hlavně z unijních zdrojů, k čemuž zpravidla potřebují další zahraniční partnery. Do této kategorie řadíme i možnosti pro české start-upy, ať již by šlo o získání investora, kontaktů nebo zákazníků.

Strojírenství

Trvalá poptávka je po českých brousicích a obráběcích strojích, lze očekávat zvýšenou poptávku po těžebních strojích a důlních zařízeních. Šance pro české výrobce je i v oblasti robotiky, neboť v Polsku je úroveň robotizace průmyslových procesů zatím poměrně nízká.

Doprava a infrastruktura

Objem předpokládaných investic podle Národního programu výstavby silnic přesáhne cca 850 mld. korun. Zde mohou najít uplatnění firmy, které se zabývají zejména obslužnými činnostmi při výstavbě. Budou vyhlášeny tendry na výstavbu 28 nových úseků rychlostních silnic a obchvatů v délce asi 330 km. Do roku 2023 má být realizován investiční program výstavby a modernizace železničních stanic v celé zemi, zahrnuje celkem 186 objektů v hodnotě 6,2 mld. korun.

Zemědělství a potravinářství

Potravinářský sektor patří k nejdynamičtěji rostoucím odvětvím v Polsku. Trh s bioprodukty roste o 10-20 procent ročně. Odhaduje se, že současná hodnota trhu s ekologickými potravinami je vyšší než 1 mld. zlotých. Polsko je významným dovozcem vín. V poslední době je rovněž viditelný zcela nový vývojový trend v nabídce přírodních a ekologických produktů v kategoriích kosmetika a domácí chemie.

Text: Jiří Dorňák

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 23.

Štítky Polsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.