Co podrželo naši ekonomiku v době pandemie?Exportéři a spotřeba

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Klesající hodnoty pozitivních případů a hospitalizovaných v souvislosti s covidem-19 ruku v ruce s rostoucí mírou proočkovanosti a postupným rozvolňováním ve společnosti přinášejí optimismus do našich životů. Ekonomika se začíná pomalu otevírat a zdá se, že rány způsobené více než rok trvající krizí se zhojí docela rychle.

Odrážíme se ode dna, které naštěstí není tak hluboké

Vlastní bankovní či vládní moratoria a řada podpůrných státních programů pomohly překlenout ta nejhorší období, i když míra dopadu i pomoci je z hlediska oborů značně diferencována. Z pohledu Komerční banky vidíme, že se žádné zásadní drama ve smyslu rostoucí míry nesplácených úvěrů neděje, což je velmi dobrá zpráva. A navíc naše banka vyřizuje stovky dalších žádostí s cílem najít pro klienta to nejefektivnější řešení.

Podle naší makroekonomické prognózy očekáváme v letošním roce růst HDP na 3,4 %, zejména z důvodu předpokládaného oživení ekonomiky v druhé polovině roku. I přes nejhlubší loňský hospodářský pokles v novodobé historii České republiky, který činil 5,6 %, není naštěstí dno, od kterého se odrážíme, tak hluboké. A to zejména díky aktivitě exportérů a alespoň částečné spotřebě českých domácností a firem.

Silná expanze ekonomiky za dveřmi?

Věřím, že z ekonomického pohledu je nejhorší rok za námi. Odložená domácí spotřeba z předchozího období v důsledku nemožnosti „utrácet“ v zavřených obchodech a provozovnách bude jedním z prvních stimulů pro oživení ekonomiky. Připravenost utrácet vidíme mimo jiné v nevídaném vzestupu úspor domácností. Dalším impulzem pak budou realizace pozastavených firemních investic.

Naše banka je připravena tomuto trendu dál aktivně napomoct. Dalším stimulem je například zahájení příjmu žádostí v programu COVID Invest v rámci KB. Tedy poskytování investičních úvěrů s podporou ČMZRB do výše až 90 milionů korun, které jsou určeny právě na financování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Tímto krokem navazujeme na naši aktivní roli v poskytování covidových programů na podporu české ekonomiky. Dosud jsme v jejich rámci uzavřeli více než 3100 úvěrových smluv v celkové hodnotě přesahující 21 miliard korun.

Je zřejmé, že riziko spojené s dalším vývojem pandemie jen tak nevymizí a vývoj naší ekonomiky může být proměnlivý. Na základě čísel, která máme jako banka k dispozici, si však dovoluji být optimistický. S velkou pravděpodobností dostane česká ekonomika v příštím období obrovskou injekci ze strany poptávky českých domácností i firem. A její vývoj v roce 2022 by měl být dynamický.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 59.

Štítky Export, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.