O zelených investicíchNechte střechy firem vydělávat

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Výroba vlastní energie ze slunce se stává pro řadu firem atraktivním způsobem, jak čelit trendu rostoucích cen energie. Navíc roste počet společností, pro které je stále důležitějším aspektem spotřeba, respektive nákup zelené energie.

Jedná se nejen o společnosti, které mají ve svých závazcích omezování uhlíkové stopy, ale i firmy, jež disponují velkými halami umožňujícími instalace panelů fotovoltaických elektráren (FVE). Kromě vlastní spotřeby či ukládání do bateriových úložišť pak mohou tyto firmy přebytky dodávat do distribuční sítě. Je tedy škoda nechat střešní plochy zahálet, co říkáte?

Instalace FVE se nabízí zejména u hal v logistických parcích či u objektů s vysokou potřebou chlazení, například v potravinářském průmyslu. Zde je zejména v létě symbióza mezi chlazením a výrobou energie ze slunce téměř dokonalá. Další možnosti se otvírají v zemědělství, kde kromě střech hospodářských budov lze například světlopropustnými panely pokrýt zastřešení skleníků. Navíc nemalé finanční prostředky alokované ať již v Národním plánu obnovy nebo v Modernizačním fondu dávají firmám řadu možností v oblasti těchto zelených investic.

Naši specialisté pro vás najdou nejlepší řešení

Ve financování nejen zelených investic, ale i využívání dotačních zdrojů máme v KB potřebné know-how, expertizu a zároveň řadu příkladů dobré praxe. Mnohaleté zkušenosti podtrhuje třeba i to, že jsme pro klienty od Evropské unie získali dotační podporu ve výši více než 3,5 miliardy korun. Zároveň jsme bankou, která i v technické oblasti disponuje vlastními energetickými specialisty, díky nimž můžeme klientům pomoci s identifikací potenciálu energetických úspor v návaznosti právě na získání dotací či zvýhodněných úvěrů.

Pomůžeme vám spustit vlastní elektrárnu

Nicméně zdlouhavost celého realizačního procesu při využití dotací staví řadu firem před rozhodnutí pořídit si FVE formou samotného úvěru či v kombinaci s vlastními prostředky. Ty by ale primárně měly jít do vlastního byznysu. Právě na tuto situaci, tedy na absenci vstupních investic, reaguje nová služba připravovaná KB, Société Générale Equipment Finance (SGEF) a společností ČEZ ESCO.

Díky ní si mohou firmy pořídit střešní panely bez vstupních investic a zároveň se nemusejí starat o provoz elektrárny, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Firmy následně splácejí investiční náklady v cenách odebrané elektřiny ze své FVE. Ta je minimálně stejná či nižší než při klasickém odběru, a to díky absenci síťových poplatků. Nemusí se jednat pouze o firemní klienty, ale nabídku mohou využít i municipality či jimi zřizované společnosti, u kterých to po finanční stránce dává smysl a které rovněž disponují řadou vhodných objektů.

Osobně jsem velmi rád, že můžeme být finančním motorem při realizaci právě těchto investic.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 27.

Štítky Zelená energie, Environment, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.