Lucie Jurníčková: Chceme, aby byl český senior rentiérem, nikoli důchodcem

Text Martina Hošková Foto archiv Partners Publikováno

Letos v červnu se na našem trhu s penzijním spořením objevil nový subjekt – penzijní společnost Rentea, která je součástí finanční skupiny Partners. Jednu ze zákonem stanovených podmínek, a to, že počet účastníků u penzijní společnosti musí po uplynutí 24 měsíců ode dne zahájení provozu dosahovat alespoň 10 000, splnila za pouhé dva měsíce. Na další informace jsme se zeptali Lucie Jurníčkové, členky představenstva a produktové manažerky této penzijní společnosti.

Klienti skupiny Partners vždy oceňovali možnost vybrat si produkt, který nejlépe vyhovuje právě jejich individuální situaci, nehledě na to, která společnost jej nabízí. Zůstává tato možnost zachována i u doplňkového penzijního spoření?

Rozhodně ano. Cílem nebylo přestat nabízet doplňkové penzijní spoření od ostatních penzijních společností. Založení nové penzijní společnosti možná přispěje k tomu, aby se trh více rozhýbal. Spoření na důchod totiž veřejností stále ještě není považováno za významné téma. Se vznikem nové penzijní společnosti se však o něm opět začíná více hovořit a možná i ostatní penzijní společnosti se začnou o propagaci tohoto produktu více starat, a myšlenka o spoření na důchod se tak dostane do povědomí více lidí. Osobně jsem přesvědčená, že nad svým finančním zajištěním na stáří by měli lidé více přemýšlet a určitě by se neměli spoléhat na to, že se o ně „někdo“ postará.

V čem se lišíte od ostatních penzijních společností na trhu, proč by si klient měl zvolit produkt právě od společnosti Rentea?

Na penzi si u nás již spoří spousta lidí, což je skvělé, nicméně mnoho z nich má stále pouze transformovaný fond. Nastává čas, aby se lidé trochu zamysleli nad tím, zda jim prostředky uložené v tomto fondu opravdu vydělávají, jestli jim je náhodou neužírá inflace. Transformované fondy s tím nemohou nic dělat, jsou omezeny zákonem. Klienti ale mají možnost přejít do účastnických fondů, kde už se zhodnocení pohybuje v jiných číslech.

My ve srovnání s jinými společnostmi dáváme svým klientům ještě něco navíc: podělíme se s nimi o svůj zisk. Nad určité procento výnosu, to znamená, pokud budou naše fondy nadstandardně vydělávat, se s klienty o svůj success fee rozdělíme napůl. Věříme, že kombinace aktivní správy a přístupu k moderním investičním nástrojům přinese ovoce a Rentea fondy budou patřit ke špičce na trhu doplňkového penzijního spoření.

Text: Martina Hošková

Foto: archiv Partners

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 75.

Štítky Partners, Rentea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.